Зауваження до статті № 12, 13, 14 проекту закону Про перевезення на таксі

 

 

Україна, Київ31.08.2013№ ПЗ/ТАКСІ-СТАТТЯ/ 12,13,14 Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТРУ01135, м. Київ-135, пр. Перемоги, 14

 

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ

 

«ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ»

(http://mtu.gov.ua/uk/alias_50/35806.html)

 

ЩОДО СТАТТІ № 12,13,14 проекту закону

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ

та у порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010

у разі наявності підстав вирішити питання

до проведення відповідно до законодавства:

 

—         громадську експертизу

—         громадську антикорупційну експертизу

—         прийняти до уваги Роз’яснення Міністерства юстиції України від 21.05.2012 «АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» та статтю 15 Закону України

«ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» …

 

проекту нормативно-правового акту,

оскільки має важливе суспільне значення

і стосується конституційних прав

свобод, інтересів і обов’язків громадян

 

 

…перелік інших високодостойних адресатів

наведений нижче…

 

 

ІНШІ ВИСОКОШАНОВНІ АДРЕСАТИ:
Член Кабінету Міністрів УкраїниВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

(згідно Указу Президента України №1085/2010 спрямовується і координується діяльність Міністерства інфраструктури України)

Міністерство юстиції України
Директор Департаментуавтомобільного транспортуМіністерства інфраструктури України

ПЕТУХОВ Д.В.

Голова Громадської радипри Міністерстві інфраструктури України
Члени Громадської радипри Міністерстві інфраструктури України(згідно переліку)
Члени Ради голів Громадських рад при органах виконавчої влади (при Кабінеті Міністрів України)
Голови Громадських рад при центральнихта місцевих органах виконавчої влади
Усім учасникам обговорення проекту закону (згідно переліку від 27.08.2013)
Урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» та офіційні веб-сайти (електронні адреси) органів виконавчої влади, Засоби масової інформації, блоги, інформаційні інтернет видання, соціальні мережі, тощо…

 

 

 

Високошановні колеги!

 

«Київська обласна колегія адвокатів» засвідчує Вам свою повагу та повідомляє наступне.

 

Згідно наданої інформації Міністерство інфраструктури продовжує опрацьовувати зауваження та пропозиції до законопроекту «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ», які надійшли після його опублікування на офіційному сайті відомства.

Зокрема 27 серпня під головуванням високошановного директора Департаменту автомобільного транспорту Дмитра ПЕТУХОВА відбулося громадське обговорення законопроекту, в якому взяли участь представники громадських та професійних організацій таксомоторних перевізників.

Міністерство під час розробки нормативних документів має працювати виключно на принципах ВІДКРИТОСТІ та ПРОЗОРОСТІ, а відтак ЗВАЖАТИ НА ДУМКУ усіх громадських та профспілкових організацій перевізників, а також пасажирів, тощо.

Звертаємо увагу на необхідність приведення норм документу у відповідність до європейських стандартів у сфері таксомоторних перевезень, а також на чіткіше визначення функцій з видачі дозволів та порядку здійснення діяльності на ринку таксомоторних перевезень,  вартості дозволів тощо.

Незмінними мають залишатися пропозиції щодо наполягання на поверненні норми про обов’язок працівників ДАІ перевіряти наявність дозвільних документів у водіїв автомобілів з ознаками таксі та застосовувати штрафні санкції у випадку їх відсутності. Окрему увагу приділяти питанню надання Укртрансінспекції права на проведення контрольних перевірок інформаційно-диспетчерських служб та водіїв таксі.

Спірними залишаються питання вимог до водія таксі та обладнання автомобілів, які використовуватимуться для здійснення таксомоторних перевезень, можливості використовувати орендовані автомобілі тощо.

Не слід забувати зазначене Міністерством що «основною метою є безпека споживачів послуг таксомоторних перевезень – пасажирів. Крім того, прагнення допомогти перевізникам увійти у правове поле, вивести ринок таксомоторних перевезень з тіні та легалізувати його».

8 серпня під час опублікування проекту Закону України «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ» публічне обговорення цього документу лише почалося.

Так, слід погодитись, що громадські слухання що відбулися щодо пропозицій, що вже надійшли до Міністерства інфраструктури України. Але це ще не завершення процесу з підготовки нормативного акту, а тільки його проміжний етап, однак дуже важливий.

Згодні, що Департамент автомобільного транспорту Мінінфраструктури має продовжити приймати зауваження та пропозиції до 8 вересня та після цього провести підсумкову нараду з учасниками Робочої групи, а також з повідомленням інших зацікавлених осіб, згаданих у переліку вище та інших і вже потім допрацьований проект Закону напевно направлятиметься до Кабінету Міністрів України».

Не можна не погодитись, що «велика кількість зауважень до законопроекту пов’язана з тим, що до цього часу ніхто не займався врегулюванням ринку таксомоторних перевезень. В роботі цього ринку задіяні 220 тисяч працівників – таксистів, і Міністерство повинно вивчити і врахувати думку кожного. Тому цей процес не може бути швидким, і ніхто не спорить, звичайно, що він є доволі складним».

 

 

ПО СУТІ:

 

Ми уважно ознайомились та проаналізували опублікований 08 серпня 2013 року на офіційному інтернет-сайті Міністерства інфраструктури України проект Закону України «Про перевезення на таксі».

На жаль, на сьогодні, цей законопроект не передбачає системного та ефективного реформування ринку перевезень на таксі за європейським стандартом якості та безпечності послуг.

Окрім того, багато норм проекту Закону України «Про перевезення на таксі» не узгоджуються з вітчизняною нормативно-правовою базою та прямо протирічить загальноприйнятим світовим стандартам перевезень на таксі.

Проаналізувавши текст законопроекту, опублікованого на інтернет-сайті Мінінфраструктури, звертаємо Вашу увагу на ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

З визначення «Вартість перевезення на таксі» зникло поняття руху зі швидкістю нижче граничної, в той час як європейські стандарти виробництва таксометрів та підрахунку вартості перевезення на таксі однозначно враховують цей параметр.

 

 

 

 

Стаття 12 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«1. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства  у сфері здійснення господарської діяльності з перевезення на таксі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (далі — орган державного нагляду) в порядку, встановленому Законом України «Про автомобільний транспорт»».

Норми законопроекту стосовно державного нагляду у сфері перевезень на таксі на наш погляд повинні включати усі органи державної влади, що здійснюють такий державний нагляд та контроль. У цій статті зазначена тільки Державна інспекція з питань безпеки на наземному транспорті. При цьому, як це передбачено проектом Закону України «Про перевезення на таксі» органом, що буде здійснювати державний нагляд у сфері перевезень на таксі, також буде Державна автомобільна інспекція МВС України та її підрозділи. Таким чином,  необхідно включити Державну автомобільну інспекції МВС України у перелік органів, що здійснюють державний нагляд за здійсненням перевезень на таксі та визначити її повноваження.

 

Стаття 13 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«1. За порушення законодавства про перевезення на таксі до перевізників на таксі застосовуються адміністративно-господарські штрафи».

Згідно Господарського кодексу України, адміністративно-господарські штрафи застосовуються до суб’єктів господарювання. Господарський кодекс України передбачає, що суб’єктами господарювання є:

1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Таким чином, відсутність реєстрації у якості підприємця буде підставою для уникнення відповідальності за порушення у сфері перевезень на таксі.

 

Стаття 13 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«1) надання послуг з перевезення на таксі у разі відсутності або несправності таксометра – штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян».

Відсутні санкції за експлуатацію не сертифікованого таксометра і такого, який не пройшов метрологічну перевірку.

 

Стаття 13 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«3) укладення договору про надання інформаційно-диспетчерських послуг щодо одного автомобілю таксі більш ніж з однією інформаційно-диспетчерською службою — штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян».

Це дискримінаційна, стосовно перевізника, норма, що дозволяє інформаційним посередникам здійснювати різного роду тиск на перевізників.

 

Стаття 14 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його  опублікування».

Відповідні положення щодо таксі та перевезень на таксі наявні також в Законі України «Про автомобільний транспорт». Проте, у Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту відсутнє жодне згадування про виключення цих положень з Закону України «Про автомобільний транспорт».

 

Стаття 14 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«2. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) Кодекс України про адміністративні правопорушення: (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):

доповнити статтею 1213 такого змісту:

«Стаття 1213. Порушення вимог законодавства щодо використання стоянки таксі.

Стоянка на стоянці таксі транспортного засобу, який не відповідає ознакам таксі та/або не відповідає вимогам до автомобіля таксі та/або щодо якого у водія відсутній дозвіл на таксі, —

тягне за собою накладення штрафу на водія такого транспортного засобу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»».

Дана норма законопроекту в частині відсутності дозволу на таксі при стоянці транспортного засобу порушує принцип персональної відповідальності, встановлений ст. 61 Конституції України, а також вимоги щодо відповідальності при доведеності вини особи, встановлені ст. 129 Конституції України.

Зокрема, законопроект встановлює обов’язок перевізника забезпечити водія дозволами на таксі. Отже, у разі ненадання перевізником водієві дозволу на таксі, останній може бути притягнутий до відповідальності при відсутності його вини.

Окрім того, ст. 61 Конституції України встановлено: «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення». Законопроект містить відповідальність за порушення законодавства про перевезення на таксі, яка застосовується до перевізників (ст. 13 законопроекту). Отже, з набуттям чинності цієї норми, можуть бути застосовані два види відповідальності до різних осіб за одне і те ж порушення (надання послуг з перевезення на таксі транспортним засобом, який не відповідає вимогам до автомобіля таксі).

 

Стаття 14 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«статтю 126 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:

«Керування транспортним засобом, який має ознаки таксі, або надання послуг, які підпадають під ознаки перевезення на таксі, особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки дозвіл на таксі, —

тягне за собою накладення штрафу від восьмидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, —

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника»».

Розмір плати за видачу дозволу на таксі значно перевищує розміри штрафів, що встановлені за порушення законодавства про таксі. Зокрема, наразі мінімальна заробітна плата складає 1 147 грн. Отже, через два роки, з розрахунку розміру заробітної плати, встановленої на сьогодні, плата за дозвіл на таксі у м. Києві буде становити не менше ніж 57 350 грн. При цьому максимальна відповідальність за керування транспортним засобом, що має ознаки таксі, буде дорівнювати 8 500 грн. Таким чином, здійснення нелегальної діяльності може бути економічно вигіднішим ніж отримання дозволу на таксі та здійснення легальної діяльності. Це суперечить світовій практиці, згідно якої здійснення легальної діяльності  є економічно вигідним у порівнянні з діяльністю поза правовим полем.

 

Стаття 14 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«2. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) Кодекс України про адміністративні правопорушення: (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):

у статті 222:

частину першу викласти у такій редакції:

«Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 1061, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 1162, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті 1211, 1212, 1213 частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 1241 — 125, частини перша, друга і третя статті 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128 — 129, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 1331, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 1644, статтею 1751 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 1892, 192, 194, 195)»»

Законопроект не передбачає внесення відповідних змін до Закону України «Про міліцію».

 

 

ВРАХОВУЮЧИ НАВЕДЕНЕ ВИЩЕ – ПРОСИМО:,

 

 

(1)Міністерство інфраструктури України ПРОСИМО:

 

 1. зареєструвати це лист, присвоїти відповідний вхідний номер та про прийняття до розгляду по суті ПОВІДОМИТИ про це зручним способом, а також надіслати усім учасникам обговорення, розглянути викладене та повідомити про це всіх високошановних адресатів.

 

 1. У порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 — в обов’язковому порядку провести консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо вказаного проекту нормативно-правового акту, що МАЄ ВАЖЛИВЕ СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ І СТОСУЄТЬСЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД, ІНТЕРЕСІВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН із врахуванням, що публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю, теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій, з обовязковим врахуванням, що має вивчатися та аналізуватися це із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

 

 

 

(2)Члена Кабінету Міністрів України, ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА (згідно Указу Президента України №1085/2010 спрямовується і координується діяльність Міністерства інфраструктури України) ПРОСИМО:

 

 1. СПРЯМУВАТИ і КООРДИНУВАТИ діяльність Міністерства інфраструктури України та Департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України (Директор ПЕТУХОВ Д.В.) при розгляді викладеного.

 

 

(3)Голову Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України та Членів Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України (згідно переліку) та Членів Ради голів Громадських рад при органах виконавчої влади (при Кабінеті Міністрів України), голів Громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади та усіх учасників обговорення проекту закону (згідно переліку від 27.08.2013) ПРОСИМО:

 

 1. У порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 та у разі наявності підстав вирішити питання про проведення відповідно до законодавства ГРОМАДСЬКУ ЕКСПЕРТИЗУ вказаного проекту.

 

 1. У порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 та у разі наявності підстав вирішити питання про проведення відповідно до законодавства ГРОМАДСЬКУ АНТИКОРУПЦІЙНУ ЕКСПЕРТИЗУ вказаного проекту.

 

 1. здійснити громадський контроль, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ.

 

 1. організувати ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ для обговорення актуальних питань розвитку галузі щодо вказаного проекту закону.

 

 1. утворити постійний чи тимчасовий робочий орган (ЕКСПЕРТНУ ГРУПУ тощо) з питань вказаного проекту закону та залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців, в тому числі ініціаторів звернень, заяв, скарг, зауважень, тощо.

 

 1. організовувати і провести семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи з питань вказаного проекту закону.

 

 1. отримати від Міністерства проект нормативно-правового акту з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, з питань вказаного проекту закону.

 

 

(4)Прийняти до уваги Роз’яснення Міністерства юстиції України від 21.05.2012 «АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» та статтю 15 Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» — Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів:

 

 1.  З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів ФАКТОРІВ, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.

a.

 1. Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи та порядок оприлюднення її результатів визначаються Міністерством юстиції України.

 

 1. Антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКОВІЙ АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

 

 1. Результати антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ РОЗГЛЯДУ під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта.

 

 1. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України згідно із щорічним планом, що затверджується Міністерством юстиції України, у відповідних сферах: в тому числі … прав та свобод людини і громадянина.

 

 1. Результати антикорупційної експертизи у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ОПРИЛЮДНЕННЮ.

 

 1. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися ГРОМАДСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.

 

(5)Прийняти до уваги те, що дійсно сьогодні в нашій державі дуже гостро відчувається проблема КОРУПЦІЇ і вирішити її можливо лише реалізувавши комплекс АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, які необхідно послідовно здійснювати в кожній із сфер суспільних відносин. Такий комплекс заходів повинен бути спрямований не лише на викорінення КОРУПЦІЇ як явища, а й запобігати умовам, що можуть сприяти її виникненню. Серед основних факторів, що можуть сприяти виникненню КОРУПЦІЇ в державі, насамперед, Є НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, що видаються державними органами.

 

 

 1. Так, зокрема однією з умов виникнення КОРУПЦІЇ в Україні є НЕДОСКОНАЛІСТЬ законодавства, що ДОЗВОЛЯЄ ХАПКИМ НА РУКУ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДАНІ ЇМ СЛУЖБОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ або приймати обіцянки такої вигоди для себе чи інших осіб, уникаючи при цьому покарання.

 

 1. Зменшити масштаби проблем, що виникають внаслідок недосконалості законодавства, покликана АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, обов’язковість проведення якої передбачено статтею 15 Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», оскільки саме цей інструмент є одним із шляхів протидії корупції, що дозволяє викорінити КОРУПЦІОГЕННІ НОРМИ ще на етапі підготовки проектів нормативно-правових актів.

 

 1. Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2010 року № 1085/5 «ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА НАЯВНІСТЬ КОРУПЦІОГЕННИХ НОРМ» антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів є невід’ємною частиною правової експертизи і відображається окремим пунктом у висновку Міністерства юстиції за результатами опрацювання відповідного проекту акта.

 

 1. Антикорупційна експертиза здійснюється фахівцями Міністерства юстиції відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (далі — Методологія), яку Міністерство юстиції України затвердило своїм наказом від 23 червня 2010 року № 1380/5, з метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що МОЖУТЬ СПРИЯТИ ВЧИНЕННЮ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, та розроблення рекомендацій щодо їх усунення.

 

 1. Відповідно до положень зазначеної Методології АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ є діяльність із ВИЯВЛЕННЯ в проектах нормативно-правових актів положень, що сприяють або можуть СПРИЯТИ ВЧИНЕННЮ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ (КОРУПЦІОГЕННІ ФАКТОРИ), та розробки рекомендацій з їх усунення.

 

 1. Також Методологія визначає перелік КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ, що можуть ЗУМОВИТИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ під час виконання, реалізації або застосування певного нормативно-правового акта, а також містить СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ з проекту нормативно-правового акта.

 

 1. Під поняттям «корупціогенний фактор» відповідно до положень Методології слід розуміти здатність нормативно-правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії з іншими нормами СТВОРЮВАТИ РИЗИК ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.

 

 1. До КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ Методологія відносить: нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг; відсутність або нечіткість адміністративних процедур; відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур. До кожного зазначеного корупціогенного фактора у Методології визначено поняття такого фактора, критерії та способи його оцінки та можливі способи його усунення.

 

 1. Під час АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ у проектах нормативно-правових актів найбільше було виявлено недоліків ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, які також сприяють вчиненню корупційних правопорушень.

 

 1. Досить часто проекти містили такий корупціогенний фактор, як неналежне визначення функцій, прав, обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування (дискреція), наслідком чого може бути невиправдане встановлення чи надмірне розширення дискреційних повноважень, створення умов для виникнення конфлікту інтересів та можливостей для зловживання наданими їм повноваженнями.

 

 1. На другому місці за кількістю виявлених корупціогенних факторів є відсутність у проектах нормативно-правових актів, якими регулюється реалізація суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків фізичними та юридичними особами, адміністративних процедур або наявність у проекті нормативно-правового акта нечіткостей встановленої адміністративної процедури, що здатні створити умови для здійснення корупційних дій або виникнення корупційних відносин.

 

 

(6)Про розгляд викладеного по суті ПОВІДОМИТИ офіційно письмово із посиланням на наш вихідний номер на офіційну поштову адресу: Головпоштамт, 01001, Україна, Київ, а/с 411-В, Вадиму Хабібулліну.

 

 

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВСІМ ВАШИМ ШАНОВАНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

ТА СПОДІВАННЯМ НА ПОДАЛЬШУ ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ,

 

 

ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ АДВОКАТІВ

Вадим ХАБІБУЛЛІН

Навигация по записям

*/?>