Зауваження до статті № 4, 5 проекту закону Про перевезення на таксі

 

 

Україна, Київ29.08.2013№ ПЗ/ТАКСІ-СТАТТЯ/ 4,5 Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТРУ01135, м. Київ-135, пр. Перемоги, 14

 

 

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ

 

«ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ»

(http://mtu.gov.ua/uk/alias_50/35806.html)

 

ЩОДО СТАТТІ № 4,5 проекту закону

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ

та у порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010

у разі наявності підстав вирішити питання

до проведення відповідно до законодавства:

 

—         громадську експертизу

—         громадську антикорупційну експертизу

—         прийняти до уваги Роз’яснення Міністерства юстиції України від 21.05.2012 «АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» та статтю 15 Закону України

«ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» …

 

проекту нормативно-правового акту,

оскільки має важливе суспільне значення

і стосується конституційних прав

свобод, інтересів і обов’язків громадян

 

 

…перелік інших високодостойних адресатів

наведений нижче…

 

 

ІНШІ ВИСОКОШАНОВНІ АДРЕСАТИ:
Член Кабінету Міністрів УкраїниВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

(згідно Указу Президента України №1085/2010 спрямовується і координується діяльність Міністерства інфраструктури України)

Міністерство юстиції України
Директор Департаментуавтомобільного транспортуМіністерства інфраструктури України

ПЕТУХОВ Д.В.

Голова Громадської радипри Міністерстві інфраструктури України
Члени Громадської радипри Міністерстві інфраструктури України(згідно переліку)
Члени Ради голів Громадських рад при органах виконавчої влади (при Кабінеті Міністрів України)
Голови Громадських рад при центральнихта місцевих органах виконавчої влади
Усім учасникам обговорення проекту закону (згідно переліку від 27.08.2013)
Урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» та офіційні веб-сайти (електронні адреси) органів виконавчої влади, Засоби масової інформації, блоги, інформаційні інтернет видання, соціальні мережі, тощо…

 

 

 

Високошановні колеги!

 

«Київська обласна колегія адвокатів» засвідчує Вам свою повагу та повідомляє наступне.

 

Згідно наданої інформації Міністерство інфраструктури продовжує опрацьовувати зауваження та пропозиції до законопроекту «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ», які надійшли після його опублікування на офіційному сайті відомства.

Зокрема 27 серпня під головуванням високошановного директора Департаменту автомобільного транспорту Дмитра ПЕТУХОВА відбулося громадське обговорення законопроекту, в якому взяли участь представники громадських та професійних організацій таксомоторних перевізників.

Міністерство під час розробки нормативних документів має працювати виключно на принципах ВІДКРИТОСТІ та ПРОЗОРОСТІ, а відтак ЗВАЖАТИ НА ДУМКУ усіх громадських та профспілкових організацій перевізників, а також пасажирів, тощо.

Звертаємо увагу на необхідність приведення норм документу у відповідність до європейських стандартів у сфері таксомоторних перевезень, а також на чіткіше визначення функцій з видачі дозволів та порядку здійснення діяльності на ринку таксомоторних перевезень,  вартості дозволів тощо.

Незмінними мають залишатися пропозиції щодо наполягання на поверненні норми про обов’язок працівників ДАІ перевіряти наявність дозвільних документів у водіїв автомобілів з ознаками таксі та застосовувати штрафні санкції у випадку їх відсутності. Окрему увагу приділяти питанню надання Укртрансінспекції права на проведення контрольних перевірок інформаційно-диспетчерських служб та водіїв таксі.

Спірними залишаються питання вимог до водія таксі та обладнання автомобілів, які використовуватимуться для здійснення таксомоторних перевезень, можливості використовувати орендовані автомобілі тощо.

Не слід забувати зазначене Міністерством що «основною метою є безпека споживачів послуг таксомоторних перевезень – пасажирів. Крім того, прагнення допомогти перевізникам увійти у правове поле, вивести ринок таксомоторних перевезень з тіні та легалізувати його».

8 серпня під час опублікування проекту Закону України «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ» публічне обговорення цього документу лише почалося.

Так, слід погодитись, що громадські слухання що відбулися щодо пропозицій, що вже надійшли до Міністерства інфраструктури України. Але це ще не завершення процесу з підготовки нормативного акту, а тільки його проміжний етап, однак дуже важливий.

Згодні, що Департамент автомобільного транспорту Мінінфраструктури має продовжити приймати зауваження та пропозиції до 8 вересня та після цього провести підсумкову нараду з учасниками Робочої групи, а також з повідомленням інших зацікавлених осіб, згаданих у переліку вище та інших і вже потім допрацьований проект Закону напевно направлятиметься до Кабінету Міністрів України».

Не можна не погодитись, що «велика кількість зауважень до законопроекту пов’язана з тим, що до цього часу ніхто не займався врегулюванням ринку таксомоторних перевезень. В роботі цього ринку задіяні 220 тисяч працівників – таксистів, і Міністерство повинно вивчити і врахувати думку кожного. Тому цей процес не може бути швидким, і ніхто не спорить, звичайно, що він є доволі складним».

 

 

ПО СУТІ:

 

Ми уважно ознайомились та проаналізували опублікований 08 серпня 2013 року на офіційному інтернет-сайті Міністерства інфраструктури України проект Закону України «Про перевезення на таксі».

На жаль, на сьогодні, цей законопроект не передбачає системного та ефективного реформування ринку перевезень на таксі за європейським стандартом якості та безпечності послуг.

Окрім того, багато норм проекту Закону України «Про перевезення на таксі» не узгоджуються з вітчизняною нормативно-правовою базою та прямо протирічить загальноприйнятим світовим стандартам перевезень на таксі.

Проаналізувавши текст законопроекту, опублікованого на інтернет-сайті Мінінфраструктури, звертаємо Вашу увагу на ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

З визначення «Вартість перевезення на таксі» зникло поняття руху зі швидкістю нижче граничної, в той час як європейські стандарти виробництва таксометрів та підрахунку вартості перевезення на таксі однозначно враховують цей параметр.

 

 

 

Стаття 4 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«1. Ознаками автомобілю таксі є:

1) розпізнавальний ліхтар на даху автомобіля».

Норма законопроекту, що передбачає обов’язкове розміщення реклами інформаційного посередника на автомобілі перевізника.

 

Стаття 4 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«2) композиції з квадратів контрастних кольорів, нанесені у шаховому порядку на передній панелі салону автомобіля та/або поверхнях його кузова та/або  нанесені на автомобіль чи на конструкцію, що встановлюється на даху автомобіля, логотипи, номери телефонів, написи, символи, або інша інформація, які не можуть бути однозначно ідентифіковані як реклама конкретного продукту чи послуги, що є відмінними від перевезення на таксі чи діяльності інформаційно-диспетчерських служб».

Ця норма законопроекту не дозволяє виключити використання автомобілів на замовлення у перевезеннях на таксі та розмежувати перевезення на таксі та перевезення на замовлення.

У вимогах до автомобіля таксі відсутні розташовані у правому верхньому кутку лобового скла, сигнальні ліхтарі «вільний-зайнятий». Відсутність сигнальних ліхтарів «вільний-зайнятий», працюючих в залежності від включеного режиму таксометра, позбавляє пасажира можливості візуально визначити момент включення таксометра в режим підрахунку вартості поїздки, а контролюючі органи — дистанційно визначити режим роботи автомобіля таксі на вулично-дорожній мережі.

Вимоги до таксометра не передбачають обов’язкову сертифікацію виробу і включення до реєстру засобів вимірювальної техніки. В проекті Закону України «Про перевезення на таксі» відсутні вимоги щодо обов’язкової метрологічної перевірки таксометрів.

 

Стаття 4 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«2. Автомобіль таксі повинен відповідати таким вимогам:

1) містити на задньому правому пасажирському склі інформацію щодо тарифної схеми послуг таксі, ознайомитись з якою можливо як із салону автомобіля, так і ззовні, а також містити цю інформацію та відомості про водія таксі (прізвище, ім’я, по-батькові), номер телефону, місцезнаходження перевізника на таксі на передній панелі салону автомобіля;

2) бути обладнаним справним таксометром, налаштованим відповідно до тарифної схеми послуг таксі».

Серед вимог до таксометру законопроект виділяє лише одну вимогу – його справність, не встановлюючи вимоги щодо його сертифікації, метрологічної перевірки. Окрім цього, в проекті Закону України «Про перевезення на таксі» відсутні норми щодо забезпечення касової дисципліни з боку перевізників та відповідності показників таксометра реальним показникам відстані, часу тощо, а також не визначає орган державної влади, який перевірятиме роботу таксометрів та здійснюватиме належний контроль. Як наслідок — можуть бути створені умови для зловживання з боку перевізників та водіїв таксі при підрахунку вартості перевезення на таксі.

Норма проекту Закону України «Про перевезення на таксі» не відповідає європейській моделі міських перевезень на таксі, де прийняті єдині міські тарифи —

 

Стаття 5 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«1. Перевізник на таксі самостійно визначає тарифну схему послуг таксі, які ним надаються».

Законопроект не вирішує проблему тарифів і системи тарифоутворення. Світовий і європейський досвід свідчать про те, що міські таксомоторні ринки мають єдині тарифи, що залежать тільки від умов здійснення перевезень на таксі (час доби, святкові та вихідні дні, клас автомобілів таксі та ін.). Враховуючи те, що законопроект Мінінфраструктури закріплює центральну роль інформаційно-диспетчерських служб (ІДС) у сфері перевезень на таксі, норми законопроекту, які дають перевізнику на таксі право самостійно визначати тариф, є декларативними. При цьому, якщо в місті є кілька ІДС, споживач послуги позбавляється можливості користуватися таксі, в якому є зрозумілий єдиний міський тариф. З іншого боку, у ІДС з’являються широкі можливості тиснути на перевізників та демпінгувати ціною на чужу послугу. Ситуація різко погіршується внаслідок того, що згідно з цим законопроектом, перевізник на таксі позбавляється права укладати договори на інформаційне обслуговування більше, ніж з однією ІДС (в разі порушення цієї норми проекту Закону, до перевізника на таксі будуть застосовані фінансові санкції).

 

 

 

Стаття 5 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«2. Перевізник на таксі має право:

2) укладати договір з інформаційно-диспетчерською службою про надання інформаційно-диспетчерських послуг».

Це суто декларативна норма, адже інша норма законопроекту вимагає від перевізника обов’язкового внесення даних щодо дозволу ІДС до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі.

В проекті Закону України «Про перевезення на таксі» відсутні вимоги щодо сертифікації та метрологічної перевірки вимірювальної технікі автомобіля таксі. Також в законопроекті не передбачений обов’язок водія таксі видати чек, що підтверджує надання послуги таксі та дозволяє споживачеві відстоювати свої права в органах  Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та інших органах державної влади.

 

Стаття 5 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«3. Перевізник на таксі зобов’язаний:

4) надавати послуги з перевезення на таксі лише автомобілями зі справним таксометром». 

Законопроект визначає лише одну вимогу до таксометру – його справність, не встановлюючи вимоги щодо його сертифікації та метрологічної перевірки. Окрім того, в проекті Закону України «Про перевезення на таксі» відсутні норми щодо забезпечення фінансової дисципліни з боку перевізників та відповідності показників таксометра реальним показникам відстані, часу тощо, а також не визначений орган державної влади, уповноважений перевіряти роботу таксометрів та визначати порядок здійснення контролю за вимірювальною технікою автомобіля таксі. Як наслідок, можуть бути створені умови для зловживання з боку перевізників та водіїв таксі при підрахунку вартості перевезення на таксі.

У законопроекті відсутні норми щодо сервісної книжки автомобіля таксі — документу, що підтверджує проходження автомобілем таксі регламентних робіт і періодичного технічного обслуговування.

 

Стаття 5 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«2. Перевізник на таксі має право:

5) забезпечувати проходження обов’язкового технічного контролю транспортного засобу в установленому порядку відповідно до вимог, встановлених виробником та регламентних робіт з технічного обслуговування».

Законопроект передбачає проходження технічного контролю, проте не встановлює жодних документів, які будуть підтверджувати його проходження та які повинен мати водій таксі і надавати при здійсненні перевірок (ст. 9 проекту Закону України «Про перевезення на таксі») щодо відповідності автомобіля вимогам цієї статті. Отже, ця норма є декларативною.

 

Стаття 5 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«4. Перевізник на таксі, який використовує найману працю водіїв  зобов’язаний:

4) організовувати роботу водіїв таксі, визначати їх робочий час та час відпочинку згідно законодавства про працю, забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці».

Законопроект не передбачає вимог до роботодавця щодо дотримання трудового законодавства в частині працевлаштування. Порушується право перевізника на використання у своїй діяльності декількох джерел інформації щодо потреби в перевезеннях (у такому разі, логічно зобов’язати перевізника заправлятися тільки на одній АЗС, і обслуговуватися на одній СТО).

Дана норма, за відсутності єдиного міського тарифу, є важелем тарифного тиску на перевізника з боку ІДС.

 

Стаття 5 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«6. Перевізнику на таксі забороняється:

2) укладати договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг щодо одного автомобіля таксі більш ніж з однією інформаційно-диспетчерською службою».

Ця норма законопроекту грубо порушує засади економічної конкуренції, встановлені Законом України «Про захист економічної конкуренції»:

«Стаття 4. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

1. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб’єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю.

2. Суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію».

Пункт 6 статті 5 проекту Закону України «Про перевезення на таксі» не визначає, з ким укладається договір — власником дозволу, перевізником або фізичною особою, автомобіль якої внесений до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі.

 

 

ВРАХОВУЮЧИ НАВЕДЕНЕ ВИЩЕ – ПРОСИМО:,

 

 

(1)Міністерство інфраструктури України ПРОСИМО:

 

 1. зареєструвати це лист, присвоїти відповідний вхідний номер та про прийняття до розгляду по суті ПОВІДОМИТИ про це зручним способом, а також надіслати усім учасникам обговорення, розглянути викладене та повідомити про це всіх високошановних адресатів.

 

 1. У порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 — в обов’язковому порядку провести консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо вказаного проекту нормативно-правового акту, що МАЄ ВАЖЛИВЕ СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ І СТОСУЄТЬСЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД, ІНТЕРЕСІВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН із врахуванням, що публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю, теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій, з обовязковим врахуванням, що має вивчатися та аналізуватися це із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

 

 

(2)Члена Кабінету Міністрів України, ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА (згідно Указу Президента України №1085/2010 спрямовується і координується діяльність Міністерства інфраструктури України) ПРОСИМО:

 

 1. СПРЯМУВАТИ і КООРДИНУВАТИ діяльність Міністерства інфраструктури України та Департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України (Директор ПЕТУХОВ Д.В.) при розгляді викладеного.

 

 

(3)Голову Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України та Членів Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України (згідно переліку) та Членів Ради голів Громадських рад при органах виконавчої влади (при Кабінеті Міністрів України), голів Громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади та усіх учасників обговорення проекту закону (згідно переліку від 27.08.2013) ПРОСИМО:

 

 1. У порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 та у разі наявності підстав вирішити питання про проведення відповідно до законодавства ГРОМАДСЬКУ ЕКСПЕРТИЗУ вказаного проекту.

 

 1. У порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 та у разі наявності підстав вирішити питання про проведення відповідно до законодавства ГРОМАДСЬКУ АНТИКОРУПЦІЙНУ ЕКСПЕРТИЗУ вказаного проекту.

 

 1. здійснити громадський контроль, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ.

 

 1. організувати ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ для обговорення актуальних питань розвитку галузі щодо вказаного проекту закону.

 

 1. утворити постійний чи тимчасовий робочий орган (ЕКСПЕРТНУ ГРУПУ тощо) з питань вказаного проекту закону та залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців, в тому числі ініціаторів звернень, заяв, скарг, зауважень, тощо.

 

 1. організовувати і провести семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи з питань вказаного проекту закону.

 

 1. отримати від Міністерства проект нормативно-правового акту з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, з питань вказаного проекту закону.

 

(4)Прийняти до уваги Роз’яснення Міністерства юстиції України від 21.05.2012 «АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» та статтю 15 Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» — Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів:

 

 1.  З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів ФАКТОРІВ, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.

a.

 1. Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи та порядок оприлюднення її результатів визначаються Міністерством юстиції України.

 

 1. Антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКОВІЙ АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

 

 1. Результати антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ РОЗГЛЯДУ під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта.

 

 1. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України згідно із щорічним планом, що затверджується Міністерством юстиції України, у відповідних сферах: в тому числі … прав та свобод людини і громадянина.

 

 1. Результати антикорупційної експертизи у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ОПРИЛЮДНЕННЮ.

 

 1. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися ГРОМАДСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.

 

(5)Прийняти до уваги те, що дійсно сьогодні в нашій державі дуже гостро відчувається проблема КОРУПЦІЇ і вирішити її можливо лише реалізувавши комплекс АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, які необхідно послідовно здійснювати в кожній із сфер суспільних відносин. Такий комплекс заходів повинен бути спрямований не лише на викорінення КОРУПЦІЇ як явища, а й запобігати умовам, що можуть сприяти її виникненню. Серед основних факторів, що можуть сприяти виникненню КОРУПЦІЇ в державі, насамперед, Є НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, що видаються державними органами.

 

 1. Так, зокрема однією з умов виникнення КОРУПЦІЇ в Україні є НЕДОСКОНАЛІСТЬ законодавства, що ДОЗВОЛЯЄ ХАПКИМ НА РУКУ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДАНІ ЇМ СЛУЖБОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ або приймати обіцянки такої вигоди для себе чи інших осіб, уникаючи при цьому покарання.

 

 1. Зменшити масштаби проблем, що виникають внаслідок недосконалості законодавства, покликана АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, обов’язковість проведення якої передбачено статтею 15 Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», оскільки саме цей інструмент є одним із шляхів протидії корупції, що дозволяє викорінити КОРУПЦІОГЕННІ НОРМИ ще на етапі підготовки проектів нормативно-правових актів.

 

 1. Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2010 року № 1085/5 «ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА НАЯВНІСТЬ КОРУПЦІОГЕННИХ НОРМ» антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів є невід’ємною частиною правової експертизи і відображається окремим пунктом у висновку Міністерства юстиції за результатами опрацювання відповідного проекту акта.

 

 1. Антикорупційна експертиза здійснюється фахівцями Міністерства юстиції відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (далі — Методологія), яку Міністерство юстиції України затвердило своїм наказом від 23 червня 2010 року № 1380/5, з метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що МОЖУТЬ СПРИЯТИ ВЧИНЕННЮ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, та розроблення рекомендацій щодо їх усунення.

 

 1. Відповідно до положень зазначеної Методології АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ є діяльність із ВИЯВЛЕННЯ в проектах нормативно-правових актів положень, що сприяють або можуть СПРИЯТИ ВЧИНЕННЮ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ (КОРУПЦІОГЕННІ ФАКТОРИ), та розробки рекомендацій з їх усунення.

 

 1. Також Методологія визначає перелік КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ, що можуть ЗУМОВИТИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ під час виконання, реалізації або застосування певного нормативно-правового акта, а також містить СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ з проекту нормативно-правового акта.

 

 1. Під поняттям «корупціогенний фактор» відповідно до положень Методології слід розуміти здатність нормативно-правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії з іншими нормами СТВОРЮВАТИ РИЗИК ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.

 

 1. До КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ Методологія відносить: нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг; відсутність або нечіткість адміністративних процедур; відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур. До кожного зазначеного корупціогенного фактора у Методології визначено поняття такого фактора, критерії та способи його оцінки та можливі способи його усунення.

 

 1. Під час АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ у проектах нормативно-правових актів найбільше було виявлено недоліків ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, які також сприяють вчиненню корупційних правопорушень.

 

 1. Досить часто проекти містили такий корупціогенний фактор, як неналежне визначення функцій, прав, обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування (дискреція), наслідком чого може бути невиправдане встановлення чи надмірне розширення дискреційних повноважень, створення умов для виникнення конфлікту інтересів та можливостей для зловживання наданими їм повноваженнями.

 

 1. На другому місці за кількістю виявлених корупціогенних факторів є відсутність у проектах нормативно-правових актів, якими регулюється реалізація суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків фізичними та юридичними особами, адміністративних процедур або наявність у проекті нормативно-правового акта нечіткостей встановленої адміністративної процедури, що здатні створити умови для здійснення корупційних дій або виникнення корупційних відносин.

 

 

(6)Про розгляд викладеного по суті ПОВІДОМИТИ офіційно письмово із посиланням на наш вихідний номер на офіційну поштову адресу: Головпоштамт, 01001, Україна, Київ, а/с 411-В, Вадиму Хабібулліну.

 

 

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВСІМ ВАШИМ ШАНОВАНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

ТА СПОДІВАННЯМ НА ПОДАЛЬШУ ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ,

 

 

ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ АДВОКАТІВ

Вадим ХАБІБУЛЛІН

Навигация по записям

*/?>