Зауваження до статті № 6, 7, 9, 10 проекту закону Про перевезення на таксі

 

 

Україна, Київ30.08.2013№ ПЗ/ТАКСІ-СТАТТЯ/ 6,7,9,10 Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТРУ01135, м. Київ-135, пр. Перемоги, 14

 

 

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ

 

«ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ»

(http://mtu.gov.ua/uk/alias_50/35806.html)

 

ЩОДО СТАТТІ № 6,7,9,10 проекту закону

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ

та у порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010

у разі наявності підстав вирішити питання

до проведення відповідно до законодавства:

 

—         громадську експертизу

—         громадську антикорупційну експертизу

—         прийняти до уваги Роз’яснення Міністерства юстиції України від 21.05.2012 «АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» та статтю 15 Закону України

«ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» …

 

проекту нормативно-правового акту,

оскільки має важливе суспільне значення

і стосується конституційних прав

свобод, інтересів і обов’язків громадян

 

 

…перелік інших високодостойних адресатів

наведений нижче…

 

 

ІНШІ ВИСОКОШАНОВНІ АДРЕСАТИ:
Член Кабінету Міністрів УкраїниВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ(згідно Указу Президента України №1085/2010 спрямовується і координується діяльність Міністерства інфраструктури України)
Міністерство юстиції України
Директор Департаментуавтомобільного транспортуМіністерства інфраструктури УкраїниПЕТУХОВ Д.В.
Голова Громадської радипри Міністерстві інфраструктури України
Члени Громадської радипри Міністерстві інфраструктури України(згідно переліку)
Члени Ради голів Громадських рад при органах виконавчої влади (при Кабінеті Міністрів України)
Голови Громадських рад при центральнихта місцевих органах виконавчої влади
Усім учасникам обговорення проекту закону (згідно переліку від 27.08.2013)
Урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» та офіційні веб-сайти (електронні адреси) органів виконавчої влади, Засоби масової інформації, блоги, інформаційні інтернет видання, соціальні мережі, тощо…

 

 

 

Високошановні колеги!

 

«Київська обласна колегія адвокатів» засвідчує Вам свою повагу та повідомляє наступне.

 

Згідно наданої інформації Міністерство інфраструктури продовжує опрацьовувати зауваження та пропозиції до законопроекту «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ», які надійшли після його опублікування на офіційному сайті відомства.

Зокрема 27 серпня під головуванням високошановного директора Департаменту автомобільного транспорту Дмитра ПЕТУХОВА відбулося громадське обговорення законопроекту, в якому взяли участь представники громадських та професійних організацій таксомоторних перевізників.

Міністерство під час розробки нормативних документів має працювати виключно на принципах ВІДКРИТОСТІ та ПРОЗОРОСТІ, а відтак ЗВАЖАТИ НА ДУМКУ усіх громадських та профспілкових організацій перевізників, а також пасажирів, тощо.

Звертаємо увагу на необхідність приведення норм документу у відповідність до європейських стандартів у сфері таксомоторних перевезень, а також на чіткіше визначення функцій з видачі дозволів та порядку здійснення діяльності на ринку таксомоторних перевезень,  вартості дозволів тощо.

Незмінними мають залишатися пропозиції щодо наполягання на поверненні норми про обов’язок працівників ДАІ перевіряти наявність дозвільних документів у водіїв автомобілів з ознаками таксі та застосовувати штрафні санкції у випадку їх відсутності. Окрему увагу приділяти питанню надання Укртрансінспекції права на проведення контрольних перевірок інформаційно-диспетчерських служб та водіїв таксі.

Спірними залишаються питання вимог до водія таксі та обладнання автомобілів, які використовуватимуться для здійснення таксомоторних перевезень, можливості використовувати орендовані автомобілі тощо.

Не слід забувати зазначене Міністерством що «основною метою є безпека споживачів послуг таксомоторних перевезень – пасажирів. Крім того, прагнення допомогти перевізникам увійти у правове поле, вивести ринок таксомоторних перевезень з тіні та легалізувати його».

8 серпня під час опублікування проекту Закону України «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ» публічне обговорення цього документу лише почалося.

Так, слід погодитись, що громадські слухання що відбулися щодо пропозицій, що вже надійшли до Міністерства інфраструктури України. Але це ще не завершення процесу з підготовки нормативного акту, а тільки його проміжний етап, однак дуже важливий.

Згодні, що Департамент автомобільного транспорту Мінінфраструктури має продовжити приймати зауваження та пропозиції до 8 вересня та після цього провести підсумкову нараду з учасниками Робочої групи, а також з повідомленням інших зацікавлених осіб, згаданих у переліку вище та інших і вже потім допрацьований проект Закону напевно направлятиметься до Кабінету Міністрів України».

Не можна не погодитись, що «велика кількість зауважень до законопроекту пов’язана з тим, що до цього часу ніхто не займався врегулюванням ринку таксомоторних перевезень. В роботі цього ринку задіяні 220 тисяч працівників – таксистів, і Міністерство повинно вивчити і врахувати думку кожного. Тому цей процес не може бути швидким, і ніхто не спорить, звичайно, що він є доволі складним».

 

 

ПО СУТІ:

 

Ми уважно ознайомились та проаналізували опублікований 08 серпня 2013 року на офіційному інтернет-сайті Міністерства інфраструктури України проект Закону України «Про перевезення на таксі».

На жаль, на сьогодні, цей законопроект не передбачає системного та ефективного реформування ринку перевезень на таксі за європейським стандартом якості та безпечності послуг.

Окрім того, багато норм проекту Закону України «Про перевезення на таксі» не узгоджуються з вітчизняною нормативно-правовою базою та прямо протирічить загальноприйнятим світовим стандартам перевезень на таксі.

Проаналізувавши текст законопроекту, опублікованого на інтернет-сайті Мінінфраструктури, звертаємо Вашу увагу на ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

З визначення «Вартість перевезення на таксі» зникло поняття руху зі швидкістю нижче граничної, в той час як європейські стандарти виробництва таксометрів та підрахунку вартості перевезення на таксі однозначно враховують цей параметр.

 

 

 

Стаття 6 проекту Закону України «Про перевезення на таксі».

Інформаційно-диспетчерські послуги надаються інформаційно-диспетчерською службою перевізнику на таксі на підставі договору, що укладається у письмовій формі, крім випадку, коли інформаційно-диспетчерська служба входить до складу перевізника на таксі. Договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг укладається окремо на кожний автомобіль      таксі, водію якого передаватиметься інформація про замовлення таксі.

У законопроекті чітко не визначені сторони договору на надання інформаційно-диспетчерських послуг, зокрема, інформаційно-диспетчерська служба та перевізник або інформаційно-диспетчерська служба та водій. Крім того, окремі норми проекту Закону України «Про перевезення на таксі» суперечать одна одній в цій частині (п. 1 та п. 3 ст. 6 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»).

Укладення договору про надання інформаційно-диспетчерських послуг щодо одного автомобіля таксі з різними інформаційно-диспетчерськими службами забороняється. Враховуючи те, що в дозволі на таксі відсутня інформація про автомобіль, виходячи з неможливості визначити, хто є перевізником, власник дозволу або власник автомобіля, і хто має право укласти договір з ІДС, даний пункт проекту Закону України «Про перевезення на таксі» виглядає безглуздим, бо ним висуваються вимоги щодо автомобіля, згадка про який відсутня в дозволі.

У законопроекті абсолютно відсутній обов’язок водія видати пасажиру чек, що підтверджує оплату. Це положення абсолютно не узгоджується з визначенням послуг таксі, як перевезень на підставі публічного договору. Крім того, пасажир позбавляється можливості довести своє право на якісну послугу в органах Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

 

Стаття 7 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«2. Договір перевезення пасажирів на  таксі  набирає  чинності з моменту  посадки пасажира (пасажирів) і діє до моменту його (їх) висадки в пункті призначення».

В законопроекті не вказано, що початок договору підтверджується перемиканням таксометру в режим підрахунку вартості поїздки, а закінчення і факт оплати — вимкненням режиму підрахунку вартості і роздруківкою розрахункового чека.

 

Стаття 9 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«2. Водій таксі має право:

2) припиняти рух автомобіля таксі у випадку виникнення ситуації, яка загрожує життю та здоров’ю його пасажирів та/або водія таксі, або ситуації, яка може спричинити пошкодження автомобіля таксі».

Згідно ст. 3 Конституції України, «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Отже, проект Закону України «Про перевезення на таксі» порушує ст. 3 Конституції України, оскільки припинення руху у вказаних випадках є обов’язком, а не правом водія таксі.

 

Стаття 9 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«4. Водій таксі зобов’язаний:

1) перед виїздом на лінію перевірити справність таксометра та стежити за його належним функціонуванням у процесі виконання перевезень».

Серед вимог до таксометру законопроект виділяє лише одну вимогу – його справність, не встановлюючи вимоги щодо його сертифікації, метрологічної перевірки. Окрім цього, в проекті Закону України «Про перевезення на таксі» відсутні норми щодо забезпечення касової дисципліни з боку перевізників та відповідності показників таксометра реальним показникам відстані, часу тощо, а також не визначає орган державної влади, який перевірятиме роботу таксометрів та здійснюватиме належний контроль. Як наслідок — можуть бути створені умови для зловживання з боку перевізників та водіїв таксі при підрахунку вартості перевезення на таксі.

 

Стаття 9 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«4. Водій таксі зобов’язаний:

7) переводити таксометр у позицію підрахунку вартості проїзду безпосередньо після посадки пасажира у таксі, або згідно часу, що вказаний у інформації про замовлення таксі».

Посадка пасажира не є підтвердженням укладення договору перевезення на таксі. Таким чином, слід вказати, що водій зобов’язаний переводити таксометр в позицію підрахунку безпосередньо після укладення договору.

 

Стаття 9 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«4. Водій таксі зобов’язаний:

12) під час експлуатації транспортного засобу чи перебування на вулично-дорожній мережі загального користування мати при собі та передавати для перевірки посадовим особам центрального органу виконавчої влади,  що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та іншим уповноваженим відповідно до закону посадовим особам,  на їх вимогу:

дозвіл таксі, на підставі якого автомобіль, на якому працює водій, використовується для надання послуг з перевезення на таксі».

Законопроектом не передбачається визначення цивільно-правових відносин між власником дозволу на таксі і водієм таксомотора. Це дозволяє використовувати в перевезеннях будь-який автомобіль будь-якого автовласника. І навпаки, будь-який автовласник може використовувати для надання послуг таксі будь-який дозвіл. Що за своєю суттю є продовженням відомої схеми «кришування» ліцензійними картками.

Проект Закону не передбачає участі ДАІ в державному контролі за перевезеннями на таксі. Законопроект не враховує діючу структуру, компетенцію, об’єм прав та обов’язків держаних органів України, що унеможливлює застосування та реалізацію положень проекту Закону.

Зокрема, законопроект покладає більшість обов’язків по державному регулюванню та контролю за виконанням положень цього проекту Закону на Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, що не відповідає об’єму її повноважень згідно Указу Президента №387/2011 від 6 квітня 2011 року «Про положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті». Прийняття цього Указу Президентом було націлено передусім на надання Укртрансінспекції повноважень по нагляду над безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, видачу відповідних ліцензій та контроль ліцензійних вимог. В проекті Закону передбачається надання Укртрансінспекції функцій, не пов’язаних з безпекою транспорту та дотриманням ліцензійних вимог. Нечисленність штату і відсутність режиму цілодобового патрулювання посадовими особами Укртрансінспекції не дозволяє сподіватися на ефективність дієвого контролю за перевізниками на таксі.

Перелік документів, які повинен мати водій таксі, не містить жодного документа, покликаного підтвердити право приймання готівкової виручки та статус платника податків (єдиний податок, загальна система оподаткування) і відносини з роботодавцем. Те ж саме спостерігається сьогодні, коли жоден орган державної влади не перевіряє, на підставі чого водій таксі бере готівкові кошти, як відбувається облік та оприбуткування готівкових коштів. Замість цього, представники Укртрансінспекції перевіряють тільки наявність ліцензійної картки.

 

Стаття 10 проекту Закону України «Про перевезення на таксі»:

«1. Пасажир має право на:

5) компенсацію пошкодження або втрати багажу, що перевозиться у багажнику автомобіля таксі».

Ця норма законопроекту суперечить ст. 924 Цивільного кодексу України, якою встановлено:

«1. Перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту прийняття їх до перевезення та до видачі одержувачеві, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало.

2. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини».

Таким чином, не може бути встановлено обмежень щодо відповідальності перевізника стосовно багажу в залежності від місця його перевезення.

 

ВРАХОВУЮЧИ НАВЕДЕНЕ ВИЩЕ – ПРОСИМО:,

 

(1)Міністерство інфраструктури України ПРОСИМО:

 

 1. зареєструвати це лист, присвоїти відповідний вхідний номер та про прийняття до розгляду по суті ПОВІДОМИТИ про це зручним способом, а також надіслати усім учасникам обговорення, розглянути викладене та повідомити про це всіх високошановних адресатів.

 

 1. У порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 — в обов’язковому порядку провести консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо вказаного проекту нормативно-правового акту, що МАЄ ВАЖЛИВЕ СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ І СТОСУЄТЬСЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД, ІНТЕРЕСІВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН із врахуванням, що публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю, теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій, з обовязковим врахуванням, що має вивчатися та аналізуватися це із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

 

(2)Члена Кабінету Міністрів України, ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ВІЛКУЛ ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА (згідно Указу Президента України №1085/2010 спрямовується і координується діяльність Міністерства інфраструктури України) ПРОСИМО:

 

 1. СПРЯМУВАТИ і КООРДИНУВАТИ діяльність Міністерства інфраструктури України та Департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України (Директор ПЕТУХОВ Д.В.) при розгляді викладеного.

 

 

(3)Голову Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України та Членів Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України (згідно переліку) та Членів Ради голів Громадських рад при органах виконавчої влади (при Кабінеті Міністрів України), голів Громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади та усіх учасників обговорення проекту закону (згідно переліку від 27.08.2013) ПРОСИМО:

 

 1. У порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 та у разі наявності підстав вирішити питання про проведення відповідно до законодавства ГРОМАДСЬКУ ЕКСПЕРТИЗУ вказаного проекту.

 

 1. У порядку, передбаченому Постановою КМУ №996 від 03.11.2010 та у разі наявності підстав вирішити питання про проведення відповідно до законодавства ГРОМАДСЬКУ АНТИКОРУПЦІЙНУ ЕКСПЕРТИЗУ вказаного проекту.

 

 1. здійснити громадський контроль, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ.

 

 1. організувати ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ для обговорення актуальних питань розвитку галузі щодо вказаного проекту закону.

 

 1. утворити постійний чи тимчасовий робочий орган (ЕКСПЕРТНУ ГРУПУ тощо) з питань вказаного проекту закону та залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців, в тому числі ініціаторів звернень, заяв, скарг, зауважень, тощо.

 

 1. організовувати і провести семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи з питань вказаного проекту закону.

 

 1. отримати від Міністерства проект нормативно-правового акту з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, з питань вказаного проекту закону.

 

(4)Прийняти до уваги Роз’яснення Міністерства юстиції України від 21.05.2012 «АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» та статтю 15 Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» — Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів:

 

 1.  З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів ФАКТОРІВ, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.

a.

 1. Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи та порядок оприлюднення її результатів визначаються Міністерством юстиції України.

 

 1. Антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКОВІЙ АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

 

 1. Результати антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ РОЗГЛЯДУ під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта.

 

 1. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України згідно із щорічним планом, що затверджується Міністерством юстиції України, у відповідних сферах: в тому числі … прав та свобод людини і громадянина.

 

 1. Результати антикорупційної експертизи у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ОПРИЛЮДНЕННЮ.

 

 1. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися ГРОМАДСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.

 

(5)Прийняти до уваги те, що дійсно сьогодні в нашій державі дуже гостро відчувається проблема КОРУПЦІЇ і вирішити її можливо лише реалізувавши комплекс АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, які необхідно послідовно здійснювати в кожній із сфер суспільних відносин. Такий комплекс заходів повинен бути спрямований не лише на викорінення КОРУПЦІЇ як явища, а й запобігати умовам, що можуть сприяти її виникненню. Серед основних факторів, що можуть сприяти виникненню КОРУПЦІЇ в державі, насамперед, Є НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, що видаються державними органами.

 

 1. Так, зокрема однією з умов виникнення КОРУПЦІЇ в Україні є НЕДОСКОНАЛІСТЬ законодавства, що ДОЗВОЛЯЄ ХАПКИМ НА РУКУ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДАНІ ЇМ СЛУЖБОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ або приймати обіцянки такої вигоди для себе чи інших осіб, уникаючи при цьому покарання.

 

 1. Зменшити масштаби проблем, що виникають внаслідок недосконалості законодавства, покликана АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, обов’язковість проведення якої передбачено статтею 15 Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», оскільки саме цей інструмент є одним із шляхів протидії корупції, що дозволяє викорінити КОРУПЦІОГЕННІ НОРМИ ще на етапі підготовки проектів нормативно-правових актів.

 

 1. Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2010 року № 1085/5 «ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА НАЯВНІСТЬ КОРУПЦІОГЕННИХ НОРМ» антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів є невід’ємною частиною правової експертизи і відображається окремим пунктом у висновку Міністерства юстиції за результатами опрацювання відповідного проекту акта.

 

 1. Антикорупційна експертиза здійснюється фахівцями Міністерства юстиції відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (далі — Методологія), яку Міністерство юстиції України затвердило своїм наказом від 23 червня 2010 року № 1380/5, з метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що МОЖУТЬ СПРИЯТИ ВЧИНЕННЮ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, та розроблення рекомендацій щодо їх усунення.

 

 1. Відповідно до положень зазначеної Методології АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ є діяльність із ВИЯВЛЕННЯ в проектах нормативно-правових актів положень, що сприяють або можуть СПРИЯТИ ВЧИНЕННЮ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ (КОРУПЦІОГЕННІ ФАКТОРИ), та розробки рекомендацій з їх усунення.

 

 1. Також Методологія визначає перелік КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ, що можуть ЗУМОВИТИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ під час виконання, реалізації або застосування певного нормативно-правового акта, а також містить СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ з проекту нормативно-правового акта.

 

 1. Під поняттям «корупціогенний фактор» відповідно до положень Методології слід розуміти здатність нормативно-правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії з іншими нормами СТВОРЮВАТИ РИЗИК ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.

 

 1. До КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ Методологія відносить: нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг; відсутність або нечіткість адміністративних процедур; відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур. До кожного зазначеного корупціогенного фактора у Методології визначено поняття такого фактора, критерії та способи його оцінки та можливі способи його усунення.

 

 1. Під час АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ у проектах нормативно-правових актів найбільше було виявлено недоліків ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, які також сприяють вчиненню корупційних правопорушень.

 

 1. Досить часто проекти містили такий корупціогенний фактор, як неналежне визначення функцій, прав, обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування (дискреція), наслідком чого може бути невиправдане встановлення чи надмірне розширення дискреційних повноважень, створення умов для виникнення конфлікту інтересів та можливостей для зловживання наданими їм повноваженнями.

 

 1. На другому місці за кількістю виявлених корупціогенних факторів є відсутність у проектах нормативно-правових актів, якими регулюється реалізація суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків фізичними та юридичними особами, адміністративних процедур або наявність у проекті нормативно-правового акта нечіткостей встановленої адміністративної процедури, що здатні створити умови для здійснення корупційних дій або виникнення корупційних відносин.

 

(6)Про розгляд викладеного по суті ПОВІДОМИТИ офіційно письмово із посиланням на наш вихідний номер на офіційну поштову адресу: Головпоштамт, 01001, Україна, Київ, а/с 411-В, Вадиму Хабібулліну.

 

 

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВСІМ ВАШИМ ШАНОВАНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

ТА СПОДІВАННЯМ НА ПОДАЛЬШУ ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ,

 

 

ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ АДВОКАТІВ

Вадим ХАБІБУЛЛІН

Навигация по записям

*/?>