Заява щодо участі в установчих зборах по обранню до складу громадської ради (проект)

ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Згідно п.7 Постанови Кабінету Міністрів України від 3.11.2010, №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні державної політики» інститутами громадянського суспільства – є громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади. Згідно п. 6 — до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно … (далі — інститути громадянського суспільства).

(далі за текстом — Інститут громадянського суспільства)

Україна, Київ, № ГР/ ____________________               від « _____ « _____ « 2013

ІНІЦІАТИВНІЙ ГРУПІ

з підготовки установчих зборів по обранню ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

при __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

ЩОДО УЧАСТІ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ

ПО ОБРАННЮ ДО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Високошановні колеги!

Постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.2010, №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні державної політики» затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики та Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

Інститут громадянського суспільства — ПОВІДОМЛЯЄ, що УЧАСТЬ в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, по обранню складу громадської ради ВІЗЬМЕ УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК:

ПІБ __________________________________________________________________________

(тел.) ________________________________________________________________________

(контакти) ____________________________________________________________________

Наш Інститут громадянського суспільства є активним учасником громадської діяльності. Саме тому, згідно наданої Постановою та Урядом України можливості наш Інститут громадянського суспільства вирішив також прийняти і надалі активну участь в утворені та функціонуванні ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ і сподівається виявитися корисними.

Наш Інститут громадянського суспільства НЕ ЗАПЕРЕЧУЄ ПРОТИ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ у зв’язку з участю в установчих зборах із формування Громадської ради.

Можливий напрямок роботи (спеціалізація) У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ:

— Згідно п.5 Постанови КМУ від 3.11.2010 N 996 — Громадська рада має право: утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо): — з питань, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, з питань забезпечення і захисту прав і свобод людини та громадянина, правоохоронної діяльності, гласності, законності, правопорядку та боротьби зі злочинністю і корупцією, законодавства про правосуддя, та антикорупційної політики, інші наявні та/чи утворені робочі органи… — з метою забезпечення Конституційного права громадян на свободу об’єднання у громадські організації для здійснення захисту своїх прав і свобод, підвищення ефективності участі громадськості в здійсненні контролю за дотриманням законності, створення умов для демократизації та прозорості в діяльності органів, попередження і недопущення порушень конституційних прав і свобод людини та громадянина, захисту їх законних інтересів, а також активізації участі України в процесах європейської інтеграції.

Враховуючи наведене, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 3.11.2010, №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні державної політики», —

ПРОСИМО:

(1.)              ЗАРЕЄСТРУВАТИ цю заяву, присвоїти їй вхідний номер, розглянути її по суті та повідомити офіційно письмово про результати із посиланням на вихідний номер заздалегідь, з можливістю відповідно до чинного законодавства відреагувати.

(2.)              ПОВІДОМИТИ заздалегідь офіційно письмово на поштову адресу, у строк, передбачений чинним законодавством, про складання, в порядку п. 8 Постанови 996 списку учасників установчих зборів, включення кандидатур до складу та повідомити дату, день, час та місце проведення установчих зборів з обрання складу ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ.

(3.)              ОБРАТИ вказаного вище уповноваженого представника нашого Інституту громадянського суспільства — до складу ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ.

(4.)              ПОВІДОМИТИ заздалегідь офіційно письмово на поштову адресу, у строк, передбачений чинним законодавством, про результати розгляду цієї заяви із посиланням на вихідний номер заздалегідь, з можливістю відповідно до чинного законодавства відреагувати, а також іншим зручним для Вас способом НА ОФІЦІЙНУ ВКАЗАНУ ВИЩЕ АДРЕСУ УПОВНОВАЖЕНОГО (ДЕЛЕГОВАНОГО) ПРЕДСТАВНИКА нашого Інституту громадянського суспільства.

(5.)              За наявністю підстав щодо можливої подальшої співпраці і в цьому напрямку громадської діяльності — вирішити питання щодо можливої ПІДТРИМКИ ТА СПРИЯННЯ входженню (утворення, включення, призначення, тощо) ОБРАННЮ до складу ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ вказаного вище представника нашого Інституту громадянського суспільства.

ДОДАТОК: 1. Розпорядження (витяг) з рішення про делегування уповноваженого представника нашого Інституту громадянського суспільства для участі в установчих зборах та обрання до складу Громадської ради; 2. Біографічна довідка делегованого уповноваженого представника нашого Інституту громадянського суспільства для участі в установчих зборах та обрання до складу Громадської ради; 3. Інформація про результати діяльності нашого Інституту громадянського суспільства; 4. Копії документів про легалізацію нашого Інституту громадянського суспільства для участі в установчих зборах та обрання до складу Громадської ради.

Готові, у разі необхідності, надати безвідкладно будь-які інші документи або їх копії, у разі наявності та які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.2010, №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні державної політики».

НАПЕРЕД ВДЯЧНІ. З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ

І СПОДІВАННЯМ НА ПОДАЛЬШУ ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ,

Уповноважена особа керівного органу Інституту громадянського суспільства

_________________________________________                                  ________________

______________________________________________________________________________

Розпорядження (витяг) з рішення

ПРО ДЕЛЕГУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА

ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

для участі в установчих зборах та обрання до складу Громадської ради

Розпорядження (витяг з рішення)

Україна, Київ, № ГР/ ____________________               від « _____ « _____ « 2013

У зв’язку з проведенням установчих зборів з формування складу Громадської ради при:

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: делегувати (рекомендувати обрати), згідно постанови Кабінету Міністрів України від 3.11.2010, №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні державної політики», уповноваженого представника для участі (кандидат на членство) в Установчих зборах з формування складу вказаної Громадської ради уповноваженого представника нашого Інституту громадянського суспільства:

 

ПІБ __________________________________________________________________________

(тел.) ________________________________________________________________________

(контакти) ____________________________________________________________________

Уповноважена особа

керівного органу Інституту громадянського суспільства

_______________________________________                               ______________________

______________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

протягом останніх двох (інших) років

Наш ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА діє на засадах добровільності й рівноправності членства та на принципах самоврядування, законності і гласності.

Наш ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА відкритий до вступу чи співробітництва з українськими та іноземними громадянам, які поділяють її мету та головні завдання, а також фінансово, матеріально, організаційно або інтелектуально сприяють її діяльності.

Наш ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА може здійснювати свою діяльність у тісній взаємодії з державними органами, об’єднаннями громадян, а також при потребі і з відповідними міжнародними організаціями.

Наш ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА та його діяльність спрямована на захист, представлення законних професійних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння здійсненню нагальних економічних реформ, вирішенню проблем, впровадженню ефективного механізму вирішення питань, створенню прогресивної законодавчої бази, яка б відповідала інтересам українського народу.

Для досягнення своєї мети наш ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА має наступні завдання: об’єднання інтелектуального потенціалу і досвіду українських науковців, державних управлінців та практиків та інших для сприяння розвитку законодавчої бази, методології та практики вирішення питань; участь у здійсненні внеску у справу забезпечення соціальної злагоди та економічного розвитку України; сприяння підготовці фахівців з будь-яких питань; розробка та сприяння впровадженню ефективних методів у вирішенні будь-яких питань; участь у вирішенні будь-яких питань в інтересах суспільства; участь у поширенні доцільного світового досвіду з будь-яких питань; участь у розробці пропозицій щодо створення правового забезпечення діяльності фахівців, тощо.

Для виконання своїх завдань наш ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: сприяє підготовці та сертифікації фахівців відповідно до чинного законодавства України; бере участь у розробці методологічних рекомендацій у вирішенні питань, а також стандарти діяльності фахівців; участь у збиранні, узагальненні та розповсюдженні інформації про національний та світовий досвід у вирішенні питань; представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах; співпрацює з державними, громадськими та професійними організаціями України, а також закордонними, що беруть участь у вирішенні питань боргів та банкрутства; за дорученням державних органів України розробляє і бере участь у здійсненні державних програм щодо вирішення питань; організовує семінари, конференцій, лекцій, виставки та інші масові заходи, спрямовані на участь у розповсюдженні досвіду вирішення питань; створює у порядку, встановленому чинним законодавством, госпрозрахункові установи, організації та підприємства із статусом юридичної особи, з метою виконання статутних завдань і досягнення статутних цілей; засновує засоби масової інформації і здійснює видавничу діяльність для організації видавництва навчальної, методичної, наукової літератури та довідкової інформації у питаннях; збирає інформацію та створює бази даних з метою надання допомоги членам у їхній професійній діяльності; надає членам періодичну інформацію, що стосується професійної діяльності; бере участь у вивченні міжнародного досвіду вирішення питань, підтримує міжнародні зв’язки з подібними міжнародними організаціями; направляє членів для участі в міжнародних семінарах, симпозіумах, конференціях тощо, а також у відрядження для стажування і перепідготовки їх, для навчання та ознайомлення з досвідом організації і діяльності громадських організацій за кордоном, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів, тощо; одержує від органів державної влади і управління інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань; створює із складу членів для виконання статутних завдань робочі комітети, які діють відповідно до положень про комітети; вносить пропозицій до органів державної влади і управління з питань; здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Наш ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з державними органами, об’єднаннями громадян, а також активно співпрацює з Громадською приймальнею адвоката, правозахисника, громадського діяча, політика Вадима Хабібулліна, іншими Громадськими радами, тощо, «Комітетом по боротьбі з корупцією та захисту прав», «Київською обласною колегією адвокатів», «Агентством з питань боргів та банкрутства» та іншими і здійснює іншу активну громадську діяльність із питань, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, з питань забезпечення і захисту прав і свобод людини та громадянина, правоохоронної діяльності, гласності, законності, правопорядку та боротьби зі злочинністю і корупцією, законодавства про правосуддя, антикорупційної політики…).

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І СПОДІВАННЯМ НА ПОДАЛЬШУ ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ,

Уповноважена особа керівного органу Інституту громадянського суспільства

_________________________________________                                  ___________________

______________________________________________________________________________

Ініціативній групі

з підготовки установчих зборів

представників інститутів громадянського суспільства

по формуванню нового складу ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

ЗГОДА ПРЕДСТАВНИКА

ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

НА ОПРИЛЮДНЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

при __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Я, ___________________________________________________________________________

   (прізвище, ім`я, по-батькові особи, яку делегує інститут громадянського суспільства)

 

ПІБ __________________________________________________________________________

(тел.) ________________________________________________________________________

(контакти) ____________________________________________________________________

даю згоду на оприлюднення на офіційному веб-сайті Громадської ради моїх персональних даних, зазначених у документах та в біографічній довідці, у зв’язку з участю в установчих зборах представників інститутів громадянського суспільства з формування нового складу Громадської ради. Зобов’язуюсь дотримуватись Постанови №996, норм етики, ухваленого порядку проведення зборів, засідань, а також вимог чинного законодавства України під час здійснення повноважень представника інституту громадянського суспільства у Громадській раді при виконанні покладених на неї завдань та функцій.

Підпис          __________________                   ______________________

 Дата «_______»  _____________________  2013 року

Навигация по записям

*/?>