Порушив права споживача – отримай позов на мільйон

Порушив права споживача – отримай позов на мільйон

 

 

 

В.Хабібуллін: «…останнім часом майже нереально став на захист прав споживачів і вказаний споживач може виявитися «найдорожчим» споживачем за всю історію ФІРМА «…», як порушника прав споживачів!»

 

 

 

В.Хабібуллін: «…ФІРМА «…» здійснює порушення прав свого клієнта – споживача житлово-комунальних послуг з метою нашкодити своєму Клієнтові і впевненістю залишитись безкарним, бо протягом останніх двадцяти років напевно ще не було «такого споживача», який насмілився би дати реальну і невідворотну відсіч…»

 

 

 

До ФІРМА «…» до Святошинського районного суду м. Києва за місцезнаходженням відповідача подано позов про ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ СПОЖИВАЧА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ та вартість позову (позивач оцінив заподіяну моральну шкоду з порушення прав споживача житлово-комунальних послуг) в 1.000.000,00 (ОДИН МІЛЬЙОН) гривень.

 

При цьому, за п.3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» — Споживачі ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав (СПРАВИ ПРО СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧА).

 

Предметом будь-яких заяв, скарг, позовів має бути тільки  ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧА та не бажання ухилитися від оплати житлово–комунальних послуг, а бажання оплачувати житлово–комунальні послуги за ТАРИФАМИ і РАХУНКАМИ, які мають ВІДПОВІДАТИ закону, договору та будь-яким рішенням інших державних органів, які у встановленому порядку пройшли ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ.

 

В цій історії цікавим і стандартним є звичайний шлях порушника прав споживача житлово-комунальних послуг і напевно може бути вартий Вашої уваги, отже…

 

Влітку 2012 ФІРМА «…» «забезпечує» отримання незаконного СУДОВОГО НАКАЗУ Святошинського районного суду Києва про стягнення начебто якоїсь заборгованості за житлово-комунальні послуги. Доречи, у більшості виникає питання чому саме влітку? Довожу до Вашого відома, що отримання Судового наказу «забезпечується» БЕЗ ВИКЛИКУ СПОЖИВАЧА (БОРЖНИКА) житлово-комунальних послуг. І, як правило, винесений Судовий наказ направляється по пошті та набирає законної сили у разі Вашого не оскарження протягом 10 днів. Саме літня спека, дача, село, море і відпочинок як правило є запорукою пропуску такого процесуального строку і віроломний Судовий наказ, навіть за неперевірених цифр, сум, тарифів, показів лічильників, тощо набирає законної сили і майже не може бути оскаржений. Такий прийом «розводу боржників» є широко вживаним і не тільки у справах житлово-комунальних «боргів».

 

Але це не той випадок і Споживач житлово-комунальних послуг встиг оскаржити і Ухвалою Апеляційного суду м. Києва вказаний Судовий наказ Святошинського районного суду м. Києва про стягнення на користь ФІРМА «…» СКАСОВАНО у зв’язку із його незаконністю та необґрунтованістю.

 

Але ФІРМА «…» продовжує здійснювати ПОРУШЕННЯ прав Споживача і, виходячи за межи чинного законодавства і здорового глузду, здійснює несанкціоноване втручання у звичне життя Споживача. Так, саме несанкціоноване, незаконне і протиправне і саме головне ФІРМА «…» ЗДІЙСНЮЄ ПОРУШЕННЯ ПРАВ СВОГО КЛІЄНТА – СПОЖИВАЧА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ з метою нашкодити своєму Клієнтові і впевненістю залишитись безкарним, бо протягом останніх двадцяти років напевно ще не було «такого споживача», який насмілився би дати реальну і невідворотну відсіч порушникові прав Споживача.

 

З цього приводу навіть відкрито було ряд кримінальних провадження Єдиний Реєстр Досудових Розслідувань: ЄРДР №42012110000000049, ЄРДР №42012110000000250, ЄРДР №42012110080000017, ЄРДР №42013110070000186, ЄРДР №12013110100005157, та інші щодо вчинення службовими особами ФІРМА «…» відносно Споживача кримінальних правопорушень, за ознаками відповідних статей Кримінального кодексу України.

 

Влітку 2013, Суддею Святошинського районного суду Києва при оскарженні викладеного порушення прав Споживача та при прийнятті НЕЗАКОННОГО рішення ПРИХОВУЄТЬСЯ ГОЛОВНИЙ ДОКАЗ у справі – лист Державної інспекції захисту прав споживачів України (Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві) від про підтвердження виявлених порушень прав Споживача та притягнення ФІРМА «…» до відповідальності. Нажаль дається взнаки тривале понад два десятиліття перебування у Святошинському районі м. Києва, але…

 

В листопаді 2013 Рішенням Апеляційного Суду м. Києва – згадане вище незаконне і неправомірне рішення Святошинського районного суду м. Києва СКАСОВАНО як незаконне та ЗАДОВОЛЕНО ПОЗОВНІ ВИМОГИ СПОЖИВАЧА житлово-комунальних послуг, Клієнта ФІРМА «…». Вирішено визнати дії ФІРМИ «…» — НЕЗАКОННИМИ, ПРОТИПРАВНИМИ.

 

Вказане Рішення Апеляційного суду м. Києва обґрунтовувалося в тому числі і наявною судовою практикою згідно Ухвали Апеляційного суду Києва (http://reyestr.court.gov.ua/Review/33189056), якою залишено в силі Рішення іншого суду — Шевченківського районного суду м. Києва (http://reyestr.court.gov.ua/Review/32582215) та визнано дії ФІРМА «…» також ПРОТИПРАВНИМИ в іншій справі про захист прав споживача житлово-комунальних послуг також Клієнта ФІРМА «…».

 

Відносно згаданого судді подано відповідні СКАРГИ до ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ та ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ про  притягнення судді до відповідальності за порушення суддею присяги, оскільки в діях судді можуть вбачатися ознаки порушення присяги тобто вчинення суддею дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів… (дана скарга не є зловживанням правом, та не є спробою ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав і використання вказаного права як способу тиску на суддю у зв’язку із здійсненням ним правосуддя, оскільки може підтверджуватися вказаним вище рішенням Апеляційного суду м. Києва).

 

Крім того, і що цікаво — даним Рішенням Апеляційного суду Києва до посилання представника ФІРМА «…» на те, що ФІРМА «…» є власником внутрішньо будинкових мереж та у зв’язку з цим може здійснювати ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, КОЛЕГІЯ СУДУ СТАВИТЬСЯ КРИТИЧНО, так як відповідно до ст. 13 Цивільного кодексу України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа ЗОБОВ’ЯЗАНА УТРИМУВАТИСЯ ВІД ДІЙ, ЯКІ МОГЛИ Б ПОРУШИТИ ПРАВА ІНШИХ ОСІБ, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДІЇ ОСОБИ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З НАМІРОМ ЗАВДАТИ ШКОДИ ІНШІЙ ОСОБІ, А ТАКОЖ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ В ІНШИХ ФОРМАХ. ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ОСОБА ПОВИННА ДОДЕРЖУВАТИСЯ МОРАЛЬНИХ ЗАСАД СУСПІЛЬСТВА.

 

Отже, саме закріплення за державою обов’язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість, у випадку ПОРУШЕННЯ останніх, звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а також за КОМПЕНСАЦІЄЮ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ТАКИМ ПОРУШЕННЯМ.

 

Згідно ЦК: Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану МОРАЛЬНУ ШКОДУ — Моральна шкода, завдана фізичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ ОСОБОЮ, ЯКА ЇЇ ЗАВДАЛА…

 

Нині ПОЗОВ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ набуває все більшої популярності. Це свідчить про зростання правосвідомості, правової культури громадян — ЩЕ ОДИН КРОК ДО ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ, у центрі уваги якої перебуває кожна особа.

 

Під моральною шкодою слід розуміти ВТРАТИ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ ВНАСЛІДОК МОРАЛЬНИХ ЧИ ФІЗИЧНИХ СТРАЖДАНЬ, АБО ІНШИХ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ, заподіяних фізичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

 

Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: — у фізичному болю та СТРАЖДАННЯХ, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; — У ДУШЕВНИХ СТРАЖДАННЯХ, ЯКИХ ФІЗИЧНА ОСОБА ЗАЗНАЛА У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОТИПРАВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ЩОДО НЕЇ САМОЇ, ЧЛЕНІВ ЇЇ СІМ’Ї ЧИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ; — — у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; — У ПРИНИЖЕННІ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

 

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов’язковому з’ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні.

 

Зокрема, з’ясуванню підлягає підтвердження факту заподіяння позивачеві моральних чи фізичних СТРАЖДАНЬ або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

 

За змістом ч. 1 ст. 1167 ЦК України та інших норм законодавства, що регулюють ці правовідносини, МОРАЛЬНА ШКОДА, завдана фізичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Відповідно до чинного законодавства МОРАЛЬНА ШКОДА відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, ГЛИБИНИ ФІЗИЧНИХ ТА ДУШЕВНИХ СТРАЖДАНЬ, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

 

Зокрема, враховуються стан здоров’я, ТЯЖКІСТЬ ВИМУШЕНИХ ЗМІН У ЙОГО ЖИТТЄВИХ І ВИРОБНИЧИХ СТОСУНКАХ, СТУПІНЬ ЗНИЖЕННЯ ПРЕСТИЖУ, ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ, ЧАС ТА ЗУСИЛЛЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ попереднього стану.

 

У разі заподіяння особі моральної шкоди неправомірно вчиненими діями кількох осіб, розмір відшкодування визначається з урахуванням ступеня вини кожної з них. На осіб, які заподіяли моральну шкоду спільно (взаємопов’язаними, сукупними діями або діями з єдиним наміром), покладається солідарна відповідальність по її відшкодуванню.

 

Моральну шкоду не можна відшкодувати в повному обсязі, так ЯК НЕМАЄ (І НЕ МОЖЕ БУТИ) ТОЧНИХ КРИТЕРІЇВ МАЙНОВОГО ВИРАЗУ — ДУШЕВНОГО БОЛЮ, СПОКОЮ, ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ОСОБИ.

 

БУДЬ-ЯКА КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОЛИ НЕ МОЖЕ БУТИ АДЕКВАТНОЮ ДІЙСНИМ СТРАЖДАННЯМ, тому будь-який її розмір може мати суто умовний вираз, тим більше, якщо така компенсація стосується юридичної особи. У будь-якому випадку розмір відшкодування повинен бути АДЕКВАТНИМ НАНЕСЕНІЙ МОРАЛЬНІЙ ШКОДІ.

 

Таким чином, враховуючи наведене, Споживач житлово-комунальних послуг, як СПОЖИВАЧ, ПРАВА ЯКОГО ПОРУШЕНІ — заявив до ФІРМА «…» позовні вимоги та оцінив завдану МОРАЛЬНУ (немайнову) шкоду в розмірі 1.000.000,00 (ОДИН МІЛЬЙОН) ГРИВЕНЬ 00 коп.

 

Шкода звичайно, що наведений майже нереальний шлях Споживача житлово-комунальних послуг є важким і довгим і виходить за рамки здорового глузду зі сторони ПОРУШНИКА ПРАВ СПОЖИВАЧА, але саме після отримання позову на мільйон ПОРУШНИК ПРАВ СПОЖИВАЧА вирішив «запропонувати мир і злагоду», хоча скоріш за все в такий позов не вірить на рівні суду першої інстанції — Святошинського районного суду м. Києва, але напевно трошки засумнівався на рівні апеляційної інстанції – Апеляційного суду м. Києва, який останнім часом майже нереально став на захист прав споживачів і вказаний Споживач може виявитися «найдорожчим» споживачем за всю історію ФІРМА «…», як порушника прав споживачів!

 

ЗАХИЩАЙТЕ СВОЇ ПРАВА

 

З великою повагою і сподіванням виявитися корисним

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

 

 

ТАКОЖ ДО УВАГИ (може бути корисним)

 

 

Эксперт рассказал, какие счета за коммунальные услуги являются незаконными // БИЗНЕС : http://www.business.ua/articles/companies/Ekspert_rasskazal_kakie_scheta_za_kommunalnye_uslugi_yavlyayutsya_nezakonnymi-59118/

 

 

Рахунки комунальних послуг мають відповідати ст.9 Закону Про бух облік: http://www.business.ua/blogs/zh_k_h/habibulin/1494/

 

 

Відключення від опалення та гарячої води забороняється і є протиправним: http://www.business.ua/blogs/zh_k_h/habibulin/1478/

 

 

Житлово–комунальна війна. 1:0 на користь Споживача: http://www.business.ua/blogs/zh_k_h/habibulin/1475/

 

Навигация по записям

*/?>