Про проведення службового розслідування щодо Директора департаменту автотранспорту Мінінфраструктури

 

 

Україна, Київ, 13.10.2014

 

МІНІНФРАСТРУКТУРИ / ДОБРОХОД / СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

 

 

 

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

СТОСОВНО ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

ПРЕДСТАВНИКА МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

ДОБРОХОД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

 

 

ВІДНОСНО РЯДУ ВІДКРИТИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ВІДОМИХ ЗМІ: 

БУДЕТ ЛИ СЕРГЕЙ ДОБРОХОД НОСИТЬ СУХАРИ ВЛАДИСЛАВУ ДРЕГЕРУ?

http://vlasti.net/news/124764

http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=114094

 

НЕПОМЕРНЫЕ АППЕТИТЫ ОДЕССКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ — ПРОВОКАЦИЯ

http://provokacia.net/uncategory/14_04_03_nepomernyie_appetityi_odesskih_perevozchikov

 

НОВІ МАНДРИ МИКОЛИ РУДЬКОВСЬКОГО | УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

http://www.pravda.com.ua/articles/2008/01/24/3356410/

 

СЕРГЕЙ ДОБРОХОД: ОБОРОТ НЕЛЕГАЛЬНОГО СЕКТОРА АВТОПЕРЕВОЗОК ОКОЛО 12 МЛРД. ГРН.

http://gazeta.comments.ua/?art=1290071163

 

ТА ІНШИХ НАЯВНИХ (ВИЯВЛЕНИХ)…

 

 

 

 

КОМУ-1: МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

 

КОМУ-2: УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ

З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

 

КОМУ-3: ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

 

КОМУ-4: ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

 

КОМУ-5: ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

 

КОМУ-6: ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

 

 

Від: Громадянин України

Хабібуллін Вадим Монев’ярович (паспорт СО №886030)

Голова Громадської ради при центральному органі виконавчої влади

Член Ради Голів Громадських рад при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України, Постанова Кабінету Міністрів України № 658)

АДРЕСА ПОШТОВА: 01001, Київ-1, а/с №411-В, Головпоштамт (для відповідей)

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННА: 1975@khabibullin.kiev.ua (для відповідей)

Адреса реєстрації: Київ, ПЧаадаєва, 2/95

Адреса інтернет: http://www.KHABIBULLIN.kiev.ua/

 

 

 

Високошановні колеги!

 

 

 

Мною особисто подано (запит Вадима Хабібулліна на доступ до публічної інформації щодо Директора Департаменту автотранспорту Мінінфраструктури) стосовно представника Міністерства Інфраструктури України — Директора Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг — ДОБРОХОД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

Згідно неповної відповіді Міністерства Інфраструктури України від 02.10.2014 року №10997/10/10-14 запропоновано розглянути можливість щодо проведення службового розслідування у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. N 950.

 

Відповідно до цього Порядку стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування може бути проведено СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ:

 

 

—        у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян; у разі недодержання ними законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, порушення етики поведінки; на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри; з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення.

 

Рішення щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ приймається вищими посадовими особами України, Першим віце-прем’єр-міністром України, керівником органу державної влади (посадовою особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої планується проводитися службове розслідування, керівником органу, в якому працює зазначена особа.

 

Службове розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, МОЖЕ БУТИ ІНІЦІЙОВАНО Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, який для цього звертається з відповідною пропозицією до Прем’єр-міністра України. У разі коли розслідування стосується питань, що належать до компетенції Урядового уповноваженого, в ньому МАЮТЬ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ Урядовий уповноважений або його представники.

 

Нацдержслужба проводить службові розслідування ЗА ДОРУЧЕННЯМ вищих посадових осіб України та Першого віце-прем’єр-міністра України.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.

 

 

ПО СУТІ…

 

Враховуючи відкриту та публічну інформацію, що набула розголосу, з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної антикорупційної інформації/публікації в тому числі засобів масової інформації — найвідоміших борців з корупцією в Україні, стало відомо, що:

 

ЦИТАТИ:

 

БУДЕТ ЛИ СЕРГЕЙ ДОБРОХОД

НОСИТЬ СУХАРИ ВЛАДИСЛАВУ ДРЕГЕРУ?

http://vlasti.net/news/124764

http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=114094

Донецкую область с рабочей поездкой посетил … Сергей ДОБРОХОД. Событие для общественности прошло незамеченным, таковым и осталось бы, ЕСЛИ БЫ НЕ СЕНСАЦИОННЫЙ АРЕСТ ОЛИГАРХА, РЕЙДЕРА, «АВТОБУСНОГО КОРОЛЯ» и просто депутата Донецкого областного совета Владислава Дрегера. Следует отметить, что ДРЕГЕРА С ДОБРОХОДОМ СВЯЗЫВАЮТ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Ведь Сергей ДОБРОХОД на протяжении последних пяти лет возглавлял главную службу автомобильных дорог Украины (менявшую время от времени свое официальное наименование), призванную контролировать пассажирские автоперевозки в стране. В РЕЗУЛЬТАТЕ МНОГОЛЕТНЕЙ БИЗНЕС-ДРУЖБЫ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ ПОЛУЧАЛ «СПОКОЙНУЮ ЖИЗНЬ» ДЛЯ СВОИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А СЕРГЕЙ ДОБРОХОД – АССИГНОВАНИЯ НА БЕЗБЕДНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ. Поэтому никого не удивил столь теплый прием киевского чиновника на донецкой земле. Правда, сегодня НИ ДРЕГЕРУ, НИ ДОБРОХОДУ НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ. ПЕРВЫЙ – НА ДНЯХ АРЕСТОВАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ, следственным управлением налоговой милиции ГНА Украины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК, предусматривающей лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Второй – находится в подвешенном, с точки зрения занимаемой должности…

 

 

НЕПОМЕРНЫЕ АППЕТИТЫ ОДЕССКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

http://provokacia.net/uncategory/14_04_03_nepomernyie_appetityi_odesskih_perevozchikov

Так происходит потому, что НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ УСТАНОВЛЕНА ЖЕСТКАЯ МОНОПОЛИЯ. Практически все транспортные маршруты и автомобильные парки находятся в руках нескольких крупных предпринимателей и местных депутатов. Среди наиболее крупных значатся ФИРМЫ «ТУРИСТ», «ВИРАЖ» И «ЕВРОПА», которые В РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ПРИНАДЛЕЖАТ …, ЧИНОВНИКУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА СЕРГЕЮ ДОБРОХОДУ

 

 

НОВІ МАНДРИ МИКОЛИ РУДЬКОВСЬКОГО | УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

http://www.pravda.com.ua/articles/2008/01/24/3356410/

Сергій ДОБРОХОД звернувся з офіційним листом до державного підприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень» («СМАП») З ПРОХАННЯМ ФІНАНСУВАТИ РОБОЧИЙ ВІЗИТ делегації Мінтрансзв’язку на чолі з самим міністром Миколою Рудьковським.

 

СЕРГЕЙ ДОБРОХОД: ОБОРОТ НЕЛЕГАЛЬНОГО СЕКТОРА

АВТОПЕРЕВОЗОК ОКОЛО 12 МЛРД. ГРН

http://gazeta.comments.ua/?art=1290071163

Почему же государство (Сергей ДОБРОХОД) НЕ БОРЕТСЯ (Запит Вадима Хабібулліна на доступ до публічної інформації щодо врегулювання роботи таксі та інформаційно-диспетчерських служб таксі) С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ перевозчиками?

 

 

Враховуючи наведене, з метою здійснення громадської антикорупційної діяльності та на підставі Конституції України, а також враховуючи вказану (додану) інформацію, що набула розголосу і беручи до уваги ВІДСУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ про підтвердження чи спростування згаданих та інших публікацій стосовно викладеного:

 

 

ПРОШУ:

 

 

1)     Вирішити питання про прийняття РІШЕННЯ, у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. N 950 — про проведення службового розслідування щодо (стосовно) представника Міністерства інфраструктури України — Директора Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг — ДОБРОХОД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 

2)     Витребувати поданий (запит Вадима Хабібулліна на доступ до публічної інформації щодо Директора Департаменту автотранспорту Мінінфраструктури) стосовно представника Міністерства Інфраструктури України — Директора Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг — ДОБРОХОД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ та відповідну неповну ВІДПОВІДЬ Міністерства Інфраструктури України від 02.10.2014 року №10997/10/10-14.

 

 

3)     Рішенням щодо проведення службового розслідування ЗАТВЕРДИТИ СКЛАД КОМІСІЇ з проведення службового розслідування, визначити голову комісії з проведення службового розслідування, інших членів комісії та згідно абз.4 Порядку — до проведення службового розслідування ЗАЛУЧИТИ вчених, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

 

 

 

 

 

 

4)     ВІДСТОРОНИТИ ВІД ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА ПОСАДОЮ представника Міністерства інфраструктури України — Директора Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг — ДОБРОХОД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ згідно п.4. Порядку, оскільки службове розслідування проводиться з відстороненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання повноважень за посадою.

 

 

5)     Повідомити членів комісії з проведення службового розслідування про те, що вони несуть персональну відповідальність згідно із законодавством за ПОВНОТУ, ВСЕБІЧНІСТЬ І ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ВИСНОВКІВ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ та надати їм право,  згідно п.6 Порядку отримувати усні чи письмові пояснення, консультації спеціалістів з питань службового розслідування, ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів службового розслідування, а також отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію, пов’язану із службовим розслідуванням, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі запиту, а саме ВІД ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, вказаних (пов’язаних) з вказаною особою, уповноваженою на виконання функцій держави, стосовно якої проводитиметься службове розслідування — представника Міністерства інфраструктури України — Директора Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг — ДОБРОХОД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧфірми «ТУРИСТ», «ВИРАЖ», «ЕВРОПА» та інших наявних (виявлених).

 

 

6)     Витребувати, у порядку п.7 Порядку від особи, уповноваженої на виконання функцій держави, стосовно якої проводитиметься службове розслідування представника Міністерства інфраструктури України — Директора Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг — ДОБРОХОД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — клопотання ПРО ОПИТУВАННЯ ІНШИХ ОСІБ, ЗГАДАНИХ У ВІДКРИТИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ.

 

 

7)     За результатами проведення службового розслідування та у порядку, п.8 Порядку скласти акт, у якому зазначити факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, освіта, термін служби у органі державної влади і перебування на займаній посаді особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування, результати щорічної оцінки виконання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, покладених на неї завдань та обов’язків, види заохочення та дисциплінарного стягнення, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень (завдань) та ІНШІ ВІДОМОСТІ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ.

 

 

8)     У разі ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ внести пропозицію щодо надіслання акта службового розслідування до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії КОРУПЦІЇ.

 

 

Офіційну ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ про прийняття до виконання, про призначення службового розслідування, про проведення службового розслідування та про результати службового розслідування (акт) ПРОШУ НАДАТИ:

 

 

  1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ПОШТОВУ АДРЕСУ:
  2. a.               01001, Київ, а/с №411-В, Головпоштамт, Вадиму Хабібулліну

 

 

  1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:
  2. a.               1975@khabibullin.kiev.ua

 

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

(067)2096660, (044)2280666, (044)2210666

 

 

 

Громадянин України

 

Голова Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади

 

Член Ради Голів Громадських рад

при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України,

Постанова Кабінету Міністрів України № 658)

________________________________________________________________________________

13.10.2014 ПРО СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ — ДОБРОХОД (Вадим Хабібуллін, 1975@khabibullin.kiev.ua, 0672096660).pdf

Навигация по записям

*/?>