Працювали помічниками адвоката, але не надали документів про сплату страхових внесків, трудовий договір (контракт) з адвокатом, зареєстрований у службі (центрі) зайнятості

Працювали помічниками адвоката, але не надали документів про сплату страхових внесків, трудовий договір (контракт) з адвокатом, зареєстрований у службі (центрі) зайнятості

20 вересня 2013 року відбулось засідання Ради адвокатів Київської області.

Серед інших питань розглядались й звернення осіб, які склали кваліфікаційний іспит в КДКА Київської області, щодо видачі їм свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Частиною 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», передбачено, що від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки. Своєю чергою, пунктом 12 Положення «Про організацію та порядок проходження стажування для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю», яке затверджено рішенням Ради адвокатів України №81 від 16 лютого 2013 року із наступними змінами та доповненнями (далі – Положення), передбачено, що питання про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування особі як такій, що працювала не менше року протягом останніх двох років помічником адвоката, вирішується на засіданнях ради адвокатів регіону.

Дві особи, а саме громадянин К. та громадянка Н. подали до Ради адвокатів Київської області документи про те, що вони працювали помічниками адвоката Л., який здійснює адвокатську діяльність індивідуально. При перевірці документів відповідальним членом Ради адвокатів Київської області з’ясувалось, що документи не відповідають вимогам Положення. Зокрема громадянин К. та громадянка Н. не надали:

— довідку про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (єдиного соціального внеску);

— трудовий договір (контракт) з адвокатом, зареєстрований у регіональній службі (центрі) зайнятості протягом тижня з моменту допуску до роботи, який містить реєстраційний запис посадової особи служби (центру) зайнятості встановленої форми та печатку установи.

Статтею 8 Закону України «Про адвокатуру» 1992 року передбачалось, що між помічником та адвокатом укладається контракт, а згідно ст. 24-1 Кодексу законів про працю України, у разі укладення трудового договору мiж працівником i фізичною особою фізична особа, або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа, повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працiвника до роботи зареєструвати укладений у письмовiй формi трудовий договiр у державнiй службi зайнятостi за мiсцем свого проживання у порядку, визначеному Мiнiстерством працi та соціальної полiтики України.

Громадяни К. та Н. подали договір, але не контракт. До того ж вказаний договір не був зареєстрований у відповідному центрі зайнятості.

На засідання Ради адвокатів Київської області був запрошений адвокат Л., в якого громадяни К. та Н. нібито працювали помічниками. Адвокат наполягав, що громадяни К. та Н. дійсно працювали у нього помічниками, а внески до Пенсійного фонду він за них не сплачував, оскільки згідно договору, помічники виконували роботу безкоштовно.

Рада адвокатів Київської області одноголосно прийняла рішення про відмову у видачі громадянам К. та Н. свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі п. 12.8.1. Положення, оскільки особи не надали усіх необхідних документів, визначених пунктом 12.3 Положення.

(!) Звертаємо увагу осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування та адвокатів, в яких вказані особи працюють, про недопустимість подання документів, які не відповідають вимогам закону.

У випадку виявлення порушення закону під час перевірки документів, наданих особою для звільнення від проходження стажування та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, Рада адвокатів Київської області буде реагувати шляхом направлення вказаних документів до відповідних органів для належного реагування

www.radako.com.ua/news/view/25_veresnya_2013_r

Навигация по записям

*/?>