НБУ. РОЖКОВА КАТЕРИНА. СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ (в.о. заст. Гонтаревої)

Версія 2

 

Знімок екрана 2016-08-08 о 16.50.29

 

Знімок екрана 2016-07-28 о 14.07.59

 

Рожкова

 

 

ДИВИТИСЯ ФАЙЛ:

08.08.16 НБУ-РОЖКОВА-СЛУЖБОВЕ (ХАБІБУЛЛІН, palach@khabibullin.kiev.ua)

28.07.16 ЗАПИТ НБУ-РОЖКОВА-КРИМІНАЛ (ХАБІБУЛЛІН, zapit@khabibullin.kiev.ua).

26.07.16 ЗАПИТ НБУ-РОЖКОВА (ХАБІБУЛЛІН, zapit@khabibullin.kiev.ua)

 

 

Україна, Київ, 08.08.2016

№ РОЖКОВА / НБУ / СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

 

 

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ТА ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

СТОСОВНО ПРЕДСТАВНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 

РОЖКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(в.о. заступника Голови Національного банку України)

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24837025

 

Катерина РОЖКОВА У 2010 – 2013 роках – обіймала посаду заступника голови правління ПАТ ФІНБАНК. З 2013 року Катерина РОЖКОВА працювала заступником голови правління ПАТ ПЛАТИНУМБАНК, а з 2014 року і до червня 2015 року – голова правління цього банку ПАТ ПЛАТИНУМБАНК. З червня 2015 Катерина РОЖКОВА — директор департаменту банківського нагляду НБУ, а з 19 січня 2016 року — Катерина РОЖКОВА в.о. заступника глави правління Національного банку України Валерії ГОНТАРЕВОЇ. Стало відомо про кримінальне провадження (ЄРДР №42016000000000885 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».)

 

ВІДНОСНО РЯДУ ВІДКРИТИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ВІДОМИХ ЗМІ:

 

 

 

-КОМУ: ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

-КОМУ: ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

-КОМУ: ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

-КОМУ: ПЕРШОМУ ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

-КОМУ: ГОЛОВІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку проведення службового розслідування №950)

-КОМУ: НАЦАГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

(згідно п.1 Порядку проведення службового розслідування №950)

 

 

 

 

 

Від: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

ХАБІБУЛЛІН ВАДИМ МОНЕВ’ЯРОВИЧ (паспорт СО №886030)

АДРЕСА ПОШТОВА: 03148, Київ-148, а/с №12

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННА: palach@khabibullin.kiev.ua

Телефон: (44)2280666, (44)2210666, (67)2096660

Адреса реєстрації: Київ, Чаадаєва, 2/95

Адреса інтернет: http://www.KHABIBULLIN.kiev.ua

Адреса фейсбук: http://facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

 

 

 

Мною особисто подано ЗАПИТИ (ДОДАЮТЬСЯ) стосовно представника Національного банку України РОЖКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА (в.о. заступника Голови Національного банку України):

 

 

ЗАПИТ-1 http://khabibullin.kiev.ua/26072016-3/ (ДОДАЄТЬСЯ)

 

ЗАПИТ-2 http://khabibullin.kiev.ua/28072016-3/ (ДОДАЄТЬСЯ)

 

 

Запропоновано розглянути можливість щодо ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» N 950 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950-2000-п надалі за текстом — ПОРЯДОК).

 

Відповідно до цього Порядку стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування може бути проведено СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ.

 

Рішення щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ приймається ВИЩИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ УКРАЇНИ, Першим віце-прем’єр-міністром України, керівником органу державної влади (посадовою особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої планується проводитися службове розслідування, керівником органу, в якому працює зазначена особа. Нацдержслужба проводить службові розслідування за дорученням вищих посадових осіб України та Першого віце-прем’єр-міністра України.

 

Рішенням щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ визначається ГОЛОВА КОМІСІЇ з проведення службового розслідування, інші ЧЛЕНИ КОМІСІЇ, мета і дата початку та закінчення службового розслідування.

 

 

 

У разі коли рішення щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ прийнято вищими посадовими особами України, Першим віце-прем’єр-міністром України, склад комісії з проведення службового розслідування, мета і дата початку та закінчення службового розслідування визначаються керівником органу державної влади, якому доручено проведення службового розслідування. Службове розслідування у цьому випадку повинне бути проведено у термін, визначений посадовою особою, яка прийняла рішення про його проведення.

 

У разі потреби до проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ можуть ЗАЛУЧАТИСЯ ВЧЕНІ, ПРАЦІВНИКИ органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

 

До участі у проведенні СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ не повинні залучатися посадові особи органу державної влади, якщо ОБСТАВИНИ СВІДЧАТЬ ПРО ЇХ ОСОБИСТУ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ у результатах розслідування.

 

СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ З ВІДСТОРОНЕННЯМ ОСОБИ, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ВІД ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА ПОСАДОЮ… Рішення ПРО ВІДСТОРОНЕННЯ приймається ЗА ПОДАННЯМ ГОЛОВИ КОМІСІЇ з проведення службового розслідування керівником органу державної влади, в якому працює особа.

 

Члени комісії з проведення службового розслідування НЕСУТЬ ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ згідно із законодавством за повноту, всебічність і об’єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування.

 

Членам комісії НАДАЄТЬСЯ ПРАВО:

 

-отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інших працівників органу державної влади, в якому працює особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проводиться службове розслідування, усні чи письмові пояснення, консультації спеціалістів з питань службового розслідування;

 

-ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів службового розслідування;

 

-отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію, пов’язану із службовим розслідуванням, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі запиту керівника органу державної влади (посадової особи), який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування, або керівника органу державної влади, якому доручено проведення службового розслідування;

 

-використовувати за погодженням з особами, які опитуються (надають пояснення, консультації) з питань службового розслідування, аудіозасоби з метою фіксації їх пояснень та свідчень;

 

У разі відмови особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проводиться службове розслідування, надати пояснення члени комісії складають відповідний АКТ.

 

За результатами службового розслідування члени комісії СКЛАДАЮТЬ АКТ, у якому зазначаються:

 

-факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, освіта, термін служби у органі державної влади і перебування на займаній посаді особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування, результати щорічної оцінки виконання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, покладених на неї завдань та обов’язків, види заохочення та дисциплінарного стягнення, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень (завдань);

 

-заяви, клопотання, пояснення та зауваження особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування, обґрунтована інформація про їх відхилення чи задоволення;

 

-висновки службового розслідування, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, причини та умови, що призвели до порушення, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, що знімають з особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, безпідставні звинувачення або підозру;

 

-обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених порушень та притягнення у разі необхідності винних осіб до відповідальності згідно із законодавством.

 

-у разі виявлення КОРУПЦІЙНОГО або пов’язаного з корупцією правопорушення комісія вносить пропозицію щодо надіслання акта службового розслідування до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.

 

 

ПО СУТІ…

 

Враховуючи відкриту та публічну інформацію, що набула розголосу, з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної антикорупційної інформації/публікації в тому числі засобів масової інформації — найвідоміших борців з корупцією в Україні, СТАЛО ВІДОМО, що:

 

РОЖКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(в.о. заступника Голови Національного банку України)

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24837025

 

Катерина #РОЖКОВА У 2010 – 2013 роках – обіймала посаду заступника голови правління ПАТ #ФІНБАНК. З 2013 року Катерина РОЖКОВА працювала заступником голови правління ПАТ #ПЛАТИНУМБАНК, а з 2014 року і до червня 2015 року – голова правління цього банку ПАТ #ПЛАТИНУМБАНК. З червня 2015 Катерина РОЖКОВА — директор департаменту банківського нагляду #НБУ, а з 19 січня 2016 року — Катерина РОЖКОВА в.о. заступника глави правління Національного банку України Валерії #ГОНТАРЕВОЇ. Стало відомо про кримінальне провадження (ЄРДР №42016000000000885 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

 

ВІДНОСНО РЯДУ ВІДКРИТИХ

АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ВІДОМИХ ЗМІ:

 

СЛІДЧІ: ПОСАДОВЦІ PLATINUM BANK

ЗАВДАЛИ 1,1 МЛРД ГРН ШКОДИ,

КОЛИ В ПРАВЛІННІ БУЛА РОЖКОВА

10 червня 2015 року К. ‪#‎Рожкова була призначена директором департаменту ‪#‎банківського нагляду ‪#‎НБУ. 19 січня 2016 року вона пішла на підвищення, ставши в.о. заступника глави правління #НБУ. своїх інтерв’ю Г. #Гуртовий не заперечував інформацію, що в 2013 році інвестиційна компанія #ICU (яка, до речі, володіє згаданим вище банком «Авангард» і серед співвласників якої до призначення главою #НБУ в 2014 році була В. #Гонтарева), брала участь в операції продажу « #ПлатинумБанку». А після продажу партнер ICU Макар Пасенюк входив до наглядової ради « #ПлатинумБанк». http://finbalance.com.ua/news/Politsiya-posadovtsi-Platinum-Banku-privlasnili-11-mlrd-hrn-koli-v-pravlinni-bula-zastupnitsya-Hontarevo

 

Відомий правозахисник і громадський діяч Анатолій #БАШЛОВКА: …мечта — увидеть как посадят #банкира топ уровня — РОЖКОВА приготовиться… А #ОПГ #КАУФМАНА и Ко…https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=872567199516280&id=100002890254749

 

Правоохранители нашли #миллиарды #Янукович’а выведенные через ПЛАТИНУМБАНК и ФИНБАНК (ДОКУМЕНТЫ) http://antiraid.com.ua/news/23207-pravooxraniteli-nashli-milliardy-yanukovicha-vyvedennye-cherez-platinum-bank-i-finbank-dokumenty.html

 

За ПЛАТИНУМБАНКОМ стоят #КАУФМАН, #ГРАНОВСКИЙ и беглый #ЯНУКОВИЧ? http://m.antikor.com.ua/articles/68349-za_platinum_bankom_stojat_kaufman_granovskij_i_beglyj_janukovich

 

Установлено 27 транзакций суммарным объемом в 6,5 #миллиарда долларов из Украины в разные #оффшор’ные зоны. Их реализовали в 2013-2014 годах известных два банка, которые подконтрольны одесскому бизнесмену Б. Кауфману – ПАТ «ПЛАТИНУМБАНК» и ПАТ «ФИНБАНК» http://m.antikor.com.ua/articles/8287-kaufman_vyvel_milliardy_dollarov_dlja_janukovicha

 

#Хабібуллін ФИНБАНК та ПЛАТИНУМ БАНК чи перевірять на фінансування сепаратизму? | http://blogs.korrespondent.net/blog/business/3384852/

 

Фото антикорупційних публікацій засобів масової інформації: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1167162379973369&id=100000388556901

 

МИТИНГУЮЩИЕ ТРЕБУЮТ УВОЛЬНЕНИЕ РУКОВОДСТВА НБУ

https://www.youtube.com/watch?v=VtwcQ3odyr8&feature=share

 

#Запит #НБУ #Рожкова Катерина (заст. голови НБУ #Гонтарева) | #Хабібуллін / #Хабибуллин http://khabibullin.kiev.ua/26072016-3/

 

#Запит про кримінал — #РОЖКОВА (#НБУ, заст.голови НБУ #Гонтарева) | #Хабібуллін / #Хабибуллин http://khabibullin.kiev.ua/28072016-3/

 

ТА ІНШИХ НАЯВНИХ (ВИЯВЛЕНИХ)…

 

 

Враховуючи наведене, з метою здійснення громадської антикорупційної діяльності та на підставі Конституції України, а також враховуючи вказану (ДОДАНУ) інформацію, що набула розголосу і беручи до уваги відсутність інформації про підтвердження чи спростування згаданих та інших антикорупційних публікацій стосовно викладеного:

 

 

ПРОШУ:

 

 

1)      Вирішити питання про прийняття РІШЕННЯ, у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» N950 — ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ щодо (стосовно) представника Національного банку України РОЖКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА (в.о. заступника Голови Національного банку України)

 

2)      Витребувати подані ЗАПИТИ стосовно представника Національного банку України РОЖКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА (в.о. заступника Голови Національного банку України) та відповідні відповіді.

 

3)      Рішенням щодо проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ затвердити СКЛАД КОМІСІЇ з проведення службового розслідування, визначити ГОЛОВУ КОМІСІЇ з проведення службового розслідування, інших ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ та згідно Порядку — до проведення службового розслідування ЗАЛУЧИТИ ВЧЕНИХ, працівників органів держвлади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

 

 

 

 

4)      ВІДСТОРОНИТИ ВІД ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА ПОСАДОЮ представника Національного банку України РОЖКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА (в.о. заступника Голови Національного банку України) згідно Порядку, оскільки СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ З ВІДСТОРОНЕННЯМ ОСОБИ, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ВІД ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА ПОСАДОЮ.

 

 

5)      Повідомити членів комісії з проведення службового розслідування про те, що вони НЕСУТЬ ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ згідно із законодавством за ПОВНОТУ, ВСЕБІЧНІСТЬ І ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ВИСНОВКІВ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ та надати їм право, згідно Порядку — отримувати усні чи письмові пояснення, консультації спеціалістів з питань службового розслідування, ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів службового розслідування, а також отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію, пов’язану із службовим розслідуванням, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі запиту, а саме в тому числі від юридичних осіб, вказаних (пов’язаних) з вказаною особою, уповноваженою на виконання функцій держави, стосовно якої проводитиметься службове розслідування — представника Національного банку України РОЖКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА (в.о. заступника Голови Національного банку України) та інших наявних (виявлених).

 

 

6)      Витребувати, у порядку п.7 Порядку ВІД ОСОБИ, уповноваженої на виконання функцій держави, стосовно якої проводитиметься службове розслідування — від представника Національного банку України РОЖКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА (в.о. заступника Голови Національного банку України) — клопотання ПРО ОПИТУВАННЯ ІНШИХ ОСІБ, згаданих у відкритих антикорупційних публікаціях.

 

 

7)      За результатами проведення службового розслідування та у порядку, п.8 Порядку скласти АКТ, у якому зазначити факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, освіта, термін служби у органі державної влади і перебування на займаній посаді особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування…

 

 

8)      У разі ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ внести пропозицію щодо надіслання АКТА службового розслідування до СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО СУБ’ЄКТА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ.

 

 

 

Офіційну ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ про:

 

 

(1) про прийняття до виконання

(2) про призначення службового розслідування

(3) про проведення службового розслідування

(4) про результати службового розслідування (АКТ)

 

 

ПРОШУ НАДАТИ/НАПРАВИТИ:

 

 

(1) направити на офіційну ПОШТОВУ адресу:

03148, Київ-148, а/с №12, Вадиму Хабібулліну

 

(2) направити на офіційну ЕЛЕКТРОННУ адресу:

palach@khabibullin.kiev.ua

 

 

 

ДОДАТОК: фотокопії/скани запитів

та антикорупційних публікацій,

а саме:

 

ЗАПИТ-1 http://khabibullin.kiev.ua/26072016-3/ (ДОДАЄТЬСЯ)

 

ЗАПИТ-2 http://khabibullin.kiev.ua/28072016-3/ (ДОДАЄТЬСЯ)

 

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВАМ ТА ВАШИМ ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

Вадим ХАБІБУЛЛІН

 

03148, Київ-148, а/с №12

(044)2280666, (044)2210666, (067)2096660

palach@khabibullin.kiev.ua

 

Навигация по записям

*/?>