Адвокат і перенесення справи через іншу справу

Відмова суду в задоволенні клопотання адвоката про перенесення судового засідання у зв’язку з участю в іншому судовому засіданні є порушенням статті 6 Конвенції: справа “Бартая проти Грузії”

Європейський Суд з Прав Людини (далі — Суд) в прес-релізі від 26 липня 2018 року звернув увагу на три справи, серед яких особливе значення в діяльності адвоката може мати справа “Бартая проти Грузії”. В рішенні по даній справі Суд висловив позицію щодо перенесення судового засідання у випадку, коли адвокат залучений в іншому процесі в один і той самий час.

Зокрема, у вказаній справі (Bartaia v. Georgia (application no. 10978/06 ) Суд встановив, що заявник подав позов до свого колишнього роботодавця. Слухання справи було призначено на 28 січня 2004 року. У зв’язку з залученням до іншого процесу, адвокат пана Бартая не міг брати участі в даному засіданні. Захисник заздалегідь письмово повідомив про це суд та попросив відкласти слухання. Судом відповіді надано не було. На засіданні 28 січня 2004 року пан Бартая також просив відкласти слухання та відмовився приймати у ньому участь без свого адвоката. Суд вирішив, що така відмова є рівнозначною відсутності позивача та відхилив позов.

Надалі, адвокат пана Бартая безуспішно оскаржував таке рішення в судах апеляційної та касаційної інстанцій. Суди дійшли висновку, що участь адвоката в іншому слуханні не є вагомою підставою для скасування прийнятого заочно рішення. Суди також зауважували, що пан Бартая був попереджений суддею першої інстанції про наслідки відмови від участі у слуханні.

Не погоджуючись з рішеннями національних судів, адвокат звернувся до Європейського Суду з Прав Людини. На його думку, провадження у справі було несправедливим та порушувало статтю 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини. Адвокат стверджував, що він не мав можливості представляти клієнта на рівних засадах з протилежною стороною, яка була представлена адвокатом.

Суд підтримав доводи скаржника та дійшов до висновку про порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини (Bartaia v. Georgia, no. 10978/06 § 38, ECHR 2018-V).

Прес-реліз та повне рішення по справі доступні за посиланнями — http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6155207-7964980 ; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184815.

Джерело: aoskif.com.ua/ru/blog/vidmova-sudu-v-zadovolenni-klopotannya-advokata-pro-perenesennya-sudovogo-zasidannya-u-zvyazku-z-uchastyu-v-inshomu-sudovomu-zasidanni-ye-porushennyam-statti-6-konvenciyi-sprava-bartaya-proti-gruziyi

Навигация по записям

*/?>