ЗАПИТ-ДЕРЖТЕНДЕРИ-‘ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ‘КОНДОР’

 

Знімок екрана 2017-05-16 о 13.41.07

ЦИГАНКО кримінал 1стор

СКАЧАТЬ: 16.05.17 ЗАПИТ-ТЕНДЕРИ_ЗАКУПІВЛІ-ТОВ_ВД_КОНДОР_40895883 (Хабібуллін, zapit@khabibullin.kiev.ua).pdf

 

Україна, Київ, 16.05.2017, № ТЕНДЕРИ / КОНДОР / 40895883

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

— на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»

— відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ

 

КОМУ: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ

(ЗГІДНО ВКАЗАНОЇ ОФІЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ)

 

 

Від: ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ В.М.ХАБІБУЛЛІН

пошта: 03146, Київ-146, абонскринька №13 | електронка: ZAPIT@KHABIBULLIN.KIEV.UA

 

ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, Закону «Про доступ до публічної інформації» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ:

 1. відповідь НАПРАВИТИ на ПОШТУ: 03146, Київ-146, абонскринька №13, Вадиму Хабібулліну
 2. відповідь НАПРАВИТИ на ЕЛЕКТРОНКУ: ZAPIT@KHABIBULLIN.KIEV.UA

 

 

ЗАПИТ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ — ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ)

ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ-ДОКУМЕНТ:

 

ДОКУМЕНТ (ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ), У РАЗІ НАЯВНОСТІ

ВІДНОСНО ВСІХ ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРІВ/ЗАКУПІВЕЛЬ

ПРОВЕДЕНИХ У ВСІХ ВАШИХ ОРГАНАХ/УСТАНОВАХ

У ЯКИХ ПРИЙМАЄ/ПРИЙМАЛА УЧАСТЬ ВКАЗАНА ОСОБА:

 

“ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “КОНДОР”

(ТОВ, код 40895883)

засновник та керівник ТОВ “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “КОНДОР”

-ЦИГАНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ (код 2385305777)

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ

І ВДЯЧНІСТЮ ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

 

(044)2210666, (044)2280666, (067)2096660

03146, Київ-146, абонскринька №13

ZAPIT@KHABIBULLIN.KIEV.UA

 

 

 

Високошановні колеги!

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації НАДАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що знаходиться у його володінні. Запитувач МАЄ ПРАВО звернутися до розпорядника інформації із ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ незалежно, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену в тому числі, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ». Відповідно до Роз’яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011 про Закон України «Про доступ до публічної інформації»: інформаційний прорив в Україні — Законом передбачається, що НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ… Також слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту ЛИШЕ У ВИПАДКАХ коли він не володіє інформацією і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої запит, але ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ направити запит НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ.

 

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон) — цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації. Згідно ст. 3 Закону – право на доступ до публічної інформації гарантується. Згідно ст. 5 Закону – доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Згідно п. 4 ст. 13 Закону — усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Згідно ст. 14 Закону — Розпорядники інформації ЗОБОВ’ЯЗАНІ: (6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації. Згідно ст. 19 Закону – (2.) Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини. Згідно ст. 20 Закону – (1.) Розпорядник інформації має надати ВІДПОВІДЬ на запит на інформацію НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ з дня отримання запиту. Згідно ст. 21 Закону – (1.) Інформація на запит надається безкоштовно. (4.) При наданні особі інформації про себе та інформації, що СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, плата за копіювання та друк не стягується. Згідно ст. 22 Закону – (2.) Відповідь розпорядника інформації … не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. (3.) Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, ХТО НЕЮ ВОЛОДІЄ, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ВИННІ У ВЧИНЕННІ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ… та відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену, зокрема, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»: — ненадання відповіді на запит; — ненадання інформації на запит; — безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; — не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; — надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; — несвоєчасне надання інформації; — необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; — нездійснення реєстрації документів; — навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.

 

ПРОШУ надати, у порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ:

 • відповідь НАПРАВИТИ на офіційну ПОШТУ: 03146, Київ-146, поштова абонскринька №13, Вадиму Хабібулліну
 • відповідь НАПРАВИТИ на офіційну ЕЛЕКТРОНКУ: ZAPIT@KHABIBULLIN.KIEV.UA

 

 

 

ПІДСТАВА: Як СТАЛО ВІДОМО з відкритих джерел, з відповідної офіційної заяви Громадянина України, яка офіційно надійшла по пошті, (цитата):

 

 

ОСОБА, В ДІЯХ ЯКОЇ ВБАЧАЮТЬСЯ

ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

(за вказаними та іншими кримінальними провадженнями):

 

 

ЦИГАНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
(22.04.1965р.н., ід/номер 2385305777)
 

 

 

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ: №42.013.11.009.000.00.79; №42.013.11.001.0000.659; №12.014.1000.1000.2502; №42.013.11.00.00.000.879; №42.013.11.00.50.000.174; №12.01.2100.20.000.2055; №42.013.100.20.000.00.90; №42.012.11.00.50.0000.78; №42.012.11.000.000.00.305; №32.012.11.00.90.0000.50; №12.013.11.009.000.3030; №42.012.11.009.0000.303; №12.012.11.009.0000.577; №42.012.11.009.000.000.1; №42.012.11.009.0000.111; №42.01.211.0000.0000.38; №42.013.11.00.10.000.599; №42.013.11.00.10.000.599; №42.013.100.20.0000.114; №12.013.100.20.000.2055; №12.014.1000.1000.7003; №42.012.11.009.000.000.3; №42.012.11.00.50.0000.71; + ПЛЮС ІНШІ №ПРОВАДЖЕННЯ, невідомі потерпілому.

 

 

З відповідних офіційних джерел стало відомо, що вказана вище особа може приймати/приймала участь у ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРАХ/ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ.

 

 

Враховуючи наведене, на підставі Конституції України, Закону України «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», Роз’яснення Міністерства юстиції України “Про закон України «Про доступ до публічної інформації»: інформаційний прорив в Україні”, а також беручи до уваги Закон України «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»:

 

 

ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ)

ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ:

 

(відповідь, документ (офіційний документ)… – дана відкрита та публічна інформація НЕОБХІДНА також задля вирішення питання про НАЯВНІСТЬ/ВІДСУТНІСТЬ підстав для звернення до відповідних осіб та ЗМІ, а також до СЛІДЧИХ ОРГАНІВ про НАЯВНІСТЬ/ВІДСУТНІСТЬ підстав до відкриття КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ за відповідними статтями КРИМІНАЛЬНОГО кодексу України)

 

 

 

 1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про:

-про офіційну участь ВКАЗАНОЇ ОСОБИ

 

 

ДОКУМЕНТ (ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ), У РАЗІ НАЯВНОСТІ

ВІДНОСНО ВСІХ ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРІВ/ЗАКУПІВЕЛЬ

ПРОВЕДЕНИХ У ВСІХ ВАШИХ ОРГАНАХ/УСТАНОВАХ

У ЯКИХ ПРИЙМАЄ/ПРИЙМАЛА УЧАСТЬ ВКАЗАНА ОСОБА:

 

“ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “КОНДОР”

(ТОВ, код 40895883)

засновник та керівник ТОВ “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “КОНДОР”

-ЦИГАНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ (код 2385305777)

 

 

-в ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРАХ/ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ з питань: “Книги, Книжкова продукція для поповнення бібліотечного фонду, Друковані книги, Бібліотечна техніка, Бібліотечні книги, Навчальні посібники, Підручники шкільні, Книги, брошури, Книги, для забезпечення учбового процесу, Навчальні підручники, Книжки професійні та науково-технічні друковані, словники та енциклопедії друковані, атласи та інші книжки з картами друковані, Учбова література, Галузева література, Дитяча література, Художня література та подібні матеріали, Бібліотечні меблі, Бібліотечні бланки та бланкова продукція ТА ІНШІ МОЖЛИВІ”.

 

 1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про: -про проведення офіційної ПЕРЕВІРКИ чи не проведення офіційної перевірки на предмет чи підписувала ВКАЗАНА ВИЩЕ ОСОБА всі необхідні документи особисто і чи відповідає підпис офіційному підпису, вказаному у паспорті громаднина України і чи не є різними чи відмінними чи підробленими підписи в тендерних документах і паспорті ВКАЗАНОЇ ВИЩЕ ОСОБИ.

 

 

 1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про: -про проведення офіційної ПЕРЕВІРКИ чи не проведення офіційної перевірки на предмет реальної поставки товарів за державними тендерами/публічними закупівлями чи поставки не тих товарів чи не всіх тих товарів та чи відповідає поставлений товар кількості позицій та назві товару реального, відповідно до запиту покупця (рік видання, обкладинка-тверда, м’яка, видавець, кількість сторінок, українська книга, тощо) за вимогами державних тендерів/публічних закупівель.

 

 

 1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про: -про проведення офіційної ПЕРЕВІРКИ чи не проведення офіційної перевірки на предмет випадків чому учасник, що подав нижчу ціну ніж ВКАЗАНА ВИЩЕ ОСОБА відмовився від своєї пропозиції та чи в чиїх інтересах він відмовився, чи не в інтересах ВКАЗАНОЇ ВИЩЕ ОСОБИ за злочинною/корупційною “домовленістю”, в тому числі з покупцем/замовником, тощо)

 

 

 1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про: -про те, чи усі документи є/були в наявності, відповідно до документації та чи правильно проведене визначення переможця за державним тендером/закупівлею.

 

 

 1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про: -про те, чи не є контрафактним чи фальсифікованим відповідний “лівий тираж”, тобто віддруковані книги інших видавництв без їх відома за фактом підробки, який виявляється по якості (неякісний друк/ксерокс, обкладинка, шрифт, підроблені книги, тиражі книг, які у видавництві закінчилися чи видавництво припинило діяльність чи друк книг, видавничі авторські права які належать не ВКАЗАНІЙ ВИЩЕ ОСОБІ, тобто порушення авторського права і суміжних прав, тощо.

 

 

 1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про: -про те, чи відповідають поставлені, надруковані книги ГОСТу, ДСТУ та іншим вимогам законодавства та за державним тендером/публічною закупівлею?

 

 

 1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про: -про те, чи приймає чи приймала ВКАЗАНА ОСОБА участь у державних тендерах/публічних закупівлях одночасно чи по-черзі з нижченаведеними фізичними та юридичними особами, які можуть бути НАБЛИЖЕНИМИ і “діяльність” яких у державних тендерах/публічних закупівлях щодо можливого ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ, ЯКІ МОЖУТЬ СТОСУВАТИСЯ СПОТВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГІВ/ТЕНДЕРІВ найближчим часом можуть бути ПРЕДМЕТОМ РОЗСЛІДУВАННЯ слідчих органів та органів Антимонопольного комітету України у відповідних регіонах/областях, а саме:

 

 

 • ЦИГАНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ (код 2385305777)
 • ЗАРИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ (код 2827911054);
 • ЗАРИЦЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА (код 2921312380);
 • ЛЬОВОЧКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ (код 3012816952);
 • ТОВ “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “КОНДОР” (код 40895883);
 • ТОВ “ ВИДАВНИЦТВО ЛІРА-К” (код 37474316);
 • ЦИГАНКО ОЛЕНА БОРИСІВНА;
 • СВІРІНА ДАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА;
 • КОРОЛЬКО ЯНА ВІКТОРІВНА;
 • РУДЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ;
 • СЛИВКА АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ;
 • ЛЮШЕНКО АЛЛА МИХАЙЛІВНА;
 • СИНЯГІНА ТЕТЯНА БОРИСІВНА;
 • ТОВ “ЛІРА-К” (код 31720302);
 • ТОВ “ЛОРБІС” (код 38907611);
 • ТОВ “КОНДОР-ВИДАВНИЦТВО” (код 37243677);

 

 

 1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про: -про проведення чи не проведення чи планування проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (службової перевірки, АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ, а також із врахуванням ПОРЯДКУ стосовно осіб, уповноважених… — може бути проведено СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ у порядку, передбаченому ПОСТАНОВОЮ Кабінету Міністрів України «Про затвердження ПОРЯДКУ проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13.06.2000 N950) відносно ВСІХ проведених чи здіснених державних тендерів/публічних закупівель особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, де участь приймала ВКАЗАНА ВИЩЕ ОСОБА.

 

 

 

ПРОШУ прийняти до уваги, що РОЗПОРЯДНИК інформації, ЯКИЙ НЕ ВОЛОДІЄ запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності ВІДОМО або МАЄ БУТИ ВІДОМО, хто нею володіє, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про запобігання корупції» — ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ цей запит НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ з одночасним офіційним ПОВІДОМЛЕННЯМ ЗАПИТУВАЧА про це.

 

 

ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ НА КОЖНЕ КОНКРЕТНЕ ПИТАННЯ:

 

 

1) та відповідь НАПРАВИТИ на офіційну ПОШТОВУ АДРЕСУ:

03146, Київ-146, поштова абонскринька №13, Вадиму Хабібулліну

 

2) та відповідь НАПРАВИТИ на офіційну ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:

ZAPIT@KHABIBULLIN.KIEV.UA

 

 

 

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ

І ВДЯЧНІСТЮ ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

 

 

(044)2210666, (044)2280666, (067)2096660

03146, Київ-146, абонскринька №13

ZAPIT@KHABIBULLIN.KIEV.UA

 

 

ДОДАТОК: згадане офіційне письмове звернення Громадянина України

 

 

Навигация по записям

*/?>