В ад им Хабібуллін | Повна автобіографічна довідка

fullsizeoutput_b9c7

2020.09 Хабібуллін АВТОБІОГРАФІЯ (укр-рус).pdf

 

В АД ИМ ХАБІБУЛЛІН В АД ИМ ХАБИБУЛЛИН
ХАБІБУЛЛІН В АД ИМ МОНЕВ’ЯРОВИЧ ХАБИБУЛЛИН В АД ИМ МОНЭВЯРОВИЧ
Адвокат, Голова “Київської обласної колегії адвокатів”

Голова “Комітету з інформполітики та інформбезпеки”

Національної Асоціації Адвокатів України

Нагороджений орденом «Видатний адвокат України»

Адвокат, Председатель «Киевской областной коллегии адвокатов»

Председатель “Комитета по информполитике и информбезопасности”

Национальной Ассоциации Адвокатов Украины

Награждён орденом «Выдающийся адвокат Украины»

Отримав вищу освіту у трьох вищих навчальних закладах (1997–2006): Національна юридична академія України (юрист), Київський національний економічний університет (магістр банківської справи), Національна академія внутрішніх справ (магістр права). Державний службовець 10 рангу (судовий виконавець, головний консультант суду, 1996-1999); Керівник «Агентства з питань боргів та банкрутства», (2000-2014); Адвокат (з 2003), Голова “Київської обласної колегії адвокатів” (з 2007); Голова Громадської ради при Державній виконавчій службі України (2011-2014); Член Колегії Державної виконавчої служби України (2011-2014); Заступник голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України (2013-2014); Заступник голови Громадської ради при ГУ МВС України в Києві (2011-2014); Голова “Комітету з питань інформполітики та інформбезпеки” Національної асоціації адвокатів України (з 2017). Нагороджений найвищою нагородою Національної асоціації адвокатів України — орденом «Видатний адвокат України». Задекларовано еквівалент ~1млн. долр. США та сплачено податків ~1млн. грн. Получил высшее образование в трех высших учебных заведениях (1997–2006): Национальная юридическая академия Украины (юрист), Киевский национальный экономический университет (магистр банковского дела), Национальная академия внутренних дел (магистр права). Государственный служащий 10 ранга (судебный исполнитель, главный консультант суда, 1996-1999); Руководитель «Агентства по вопросам долгов и банкротства», (2000-2014); Адвокат (с 2003), председатель «Киевской областной коллегии адвокатов» (с 2007); Председатель Общественного совета при Государственной исполнительной службе Украины (2011-2014); Член Коллегии Государственной исполнительной службы Украины (2011-2014); Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве юстиции Украины (2011-2014); Заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД Украины в Киеве (2011-2014); Председатель “Комитета информполитики и информбезопасности” Национальной ассоциации адвокатов Украины (с 2017). Награждён наивысшей наградой Национальной ассоциации адвокатов Украины — орденом «Выдающийся адвокат Украины». Задекларировано эквивалент ~1млн. долр. США и оплачено налогов ~1млн. грн.
twitter.com/KHABIBULLINkiev

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua.067.2096660

instagram.com/khabibullin.kiev.ua/

youtube.com/user/VadymKHABIBULLIN

KHABIBULLIN.kiev.ua

03146, Київ-146, а/с 13

(044)2210666, (044)2280666, (067)2096660

1975@khabibullin.kiev.ua

   
Хабібуллін | БІОГРАФІЯ Хабибуллин | БИОГРАФИЯ
   
Народився 02.01.1975, Потсдам, Німеччина. Громадянин України. Одружений (1992). Два сина (1994, 2008). Два онука (2016, 2020). Родился 02.01.1975, Потсдам, Германия. Гражданин Украины. Женат (1992). Два сына (1994, 2008). Два внука (2016, 2020).
Хабібуллін | ОСВІТА

три вищі освіти

Хабибуллин | ОБРАЗОВАНИЕ

три высших образования

У 1982-1992 навчався та закінчив середню школу №205, що на Борщагівці у Святошинському районі Києва. У 1997-2006 навчався та отримав вищу освіту у трьох вищих навчальних закладах: Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого (юрист), Київський національний економічний університет (магістр банківської справи), Національна академія внутрішніх справ (магістр права). У 2005 на засіданні Вченої Ради Національної академії внутрішніх справ України Вадиму Хабібулліну на одержання наукового ступеня затверджена тема дисертаційного дослідження (кандидатської дисертації) “Охорона адвокатської таємниці в контексті європейської конвенції з прав людини” (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза). У 2006 в Національній академії внутрішніх справ склав кандидатські іспити. В 1982-1992 учился и закончил среднюю школу №205, что на Борщаговке в Святошинском районе Киева. В 1997-2006 учился и получил высшее образование в трех высших учебных заведениях: Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого (юрист), Киевский национальный экономический университет (магистр банковского дела), Национальная академия внутренних дел (магистр права). В 2005 на заседании Ученого Совета Национальной академии внутренних дел Украины Вадиму Хабибуллину на получение научной степени утверждена тема диссертационного исследования (кандидатской диссертации) «Охрана адвокатской тайны в контексте европейской конвенции по правам человека» (специальность 12.00.09 — уголовный процесс и криминалистика и судебная экспертиза). В 2006 в Национальной академии внутренних дел сдал кандидатские экзамены.
Хабібуллін | ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

адвокат, голова “Київської обласної колегії адвокатів”

Хабибуллин | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

адвокат, председатель «Киевской областной коллегии адвокатов»

Свою трудову діяльність розпочав одразу після закінчення школи у 1992. З 1992 по 1994 працював санітаром у Київській психіатрічній лікарні ім. Павлова та в Київському морзі.

 

З 1994 по 1995 займався підприємницькою діяльністю. З 1996 по 1999 працював Судовим виконавцем декількох районних судів Києва та був призначений Судовим виконавцем Київського міського суду (Апеляційний суд Києва) з примусового виконання вироків, постанов та ухвал з кримінальних справ у частині майнових стягнень та в подальшому – головним консультантом Київського міського суду (Апеляційний суд Києва). В 04.1999 присвоєно 10 ранг Державного службовця.

 

12.2000-12.2014 керівник «Агентства з питань боргів та банкрутства». З 2000 помічник адвоката, з 2003 адвокат та з 2007 голова «Київської обласної колегії адвокатів».

 

В 2015 приймав участь конкурсі на Директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Увійшов до ТОП-30 претендентів зі 168 кандидатів, а за версією ЗМІ входив в ТОП-10.

 

В професійній діяльності нагороджений: “Подяка”, Національна асоціація адвокатів України (2017); “Почесна Відзнака НААУ”, Національна асоціація адвокатів України (2017); Орден “Заслужений адвокат Закарпаття”, Рада адвокатів Закарпатської області (2017); Вища нагорода — орден “Видатний адвокат України”, Національна асоціація адвокатів України (2018); …

Свою трудовую деятельность начал сразу после окончания школы в 1992. С 1992 по 1994 работал санитаром в Киевской психиатрической больнице им. Павлова и в Киевском морге.

 

С 1994 по 1995 занимался предпринимательской деятельностью. С 1996 по 1999 работал Судебным исполнителем нескольких районных судов Киева и был назначен Судебным исполнителем Киевского городского суда (Апелляционный суд Киева) по принудительному исполнению приговоров, постановлений и определений по уголовным делам в части имущественных взысканий и в дальнейшем — главным консультантом Киевского городского суда (Апелляционный суд Киева). В 04.1999 присвоено 10 ранг Государственного служащего.

 

12.2000-12.2014 руководитель «Агентства по вопросам долгов и банкротства». С 2000 помощник адвоката, с 2003 адвокат и с 2007 председатель «Киевской областной коллегии адвокатов».

 

В 2015 принимал участие в конкурсе на Директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Вошел в ТОП-30 претендентов из 168 кандидатов, а по версии СМИ входил в ТОП-10.

 

В профессиональной деятельности награжден: «Почетная Благодарность», Национальная ассоциация адвокатов Украины (2017); «Почетная награда НААУ», Национальная ассоциация адвокатов Украины (2017); Орден «Заслуженый адвокат Закарпатья», Совет адвокатов Закарпатской области (2017); Высшая награда НААУ — орден «Выдающийся адвокат Украины», Национальная ассоциация адвокатов Украины (2018); …

   
Хабібуллін | ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

голова “Комітету з питань інформполітики та інформбезпеки”

Національної Асоціації Адвокатів України

Хабибуллин | ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

председатель “Комитета информполитики и информбезопасности”

Национальной Ассоциации Адвокатов Украины

З 2001 обраний та очолює на посаді голови «Київську міську гільдію фахівців з питань боргів та банкрутства». У 2004-2006 призначений членом Громадської Ради при Міністерстві юстиції України (Наказ Міністра юстиції України №1522/7 від 28.10.2004). З 02.2011 по 02.2013 обраний членом Громадської ради при Міністерстві юстиції України та головою Постійної комісії (Протокол Установчих Зборів від 03.02.2011, Наказ Міністерства юстиції України № 510/5 від 11.02.2011). З 03.2011 по 03.2013 обраний членом Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та заступником голови Постійної комісії (Протокол Установчих Зборів від 03.03.2011, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №564 від 15.04.2011). З 04.2011 по 04.2013 обраний членом Громадської ради при Пенсійному фонді України (Протокол Установчих зборів від 29.04.2011, Наказ Пенсійного фонду України №59 від 29.04.2011). З 11.2011 по 11.2013 обраний членом Громадської ради при Державній податковій службі України (Протокол Установчих зборів від 04.11.2011, Наказ Державної податкової служби України №173 від 25.11.2011). З 11.2011 по 11.2013 обраний членом Громадської ради при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві та заступником Голови Громадської ради (Протокол Установчих зборів від 07.11.2011, Наказ Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві №191 від 15.11.2011). З 11.2011 по 11.2013 обраний членом Громадської ради при Державній виконавчій службі України та Головою Громадської ради (Протокол Установчих зборів від 23.11.2011, Наказ Державної виконавчої служби України №61/2 від 05.12.2011). З 06.2012 обраний членом Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 №658). З 07.2012 призначений членом колегії Державної виконавчої служби України (Наказ Державної виконавчої служби України від 09.07.2012 №37/2). З 03.2013 по 12.2014 обраний членом Громадської ради при Міністерстві юстиції України та заступником Голови Громадської ради (Протокол Установчих Зборів від 15.03.2013, Наказ Міністерства юстиції України №268/7 від 01.04.2013). З 04.2013 по 12.2014 обраний членом Громадської ради при Пенсійному фонді України та заступником Голови Громадської ради (Протокол Установчих Зборів від 26.04.2013). З 05.2013 по 10.2014 обраний членом Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України (Протокол Установчих Зборів від 28.05.2013, Наказ Міністерства доходів і зборів України №132 від 28.05.2013). З 11.2013 по 11.2014 обраний членом Громадської ради при Державній виконавчій службі України (Протокол Установчих зборів від 25.11.2013, Наказ Державної виконавчої служби України №111/2 від 25.11.2013). З 12.2013 по 12.2014 одноголосно обраний Головою Громадської ради при Державній виконавчій службі України (Протокол першого засідання Громадської ради від 25.11.2013). З 12.2013 по 12.2014 призначений членом колегії Державної виконавчої служби України (Наказ Державної виконавчої служби України від 13.12.2013 №123/2).

 

У 2014-2016 обраний головою «Нової солідарної України».

 

З 02.2015 по 02.2017 обраний членом Громадської ради при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Києві (Протокол Установчих зборів, Наказ Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві №183 від 23.02.2015).

 

З 05.2017 призначений на посаду голови “Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки” Національної асоціації адвокатів України.

 

Вадим Хабібуллін в громадській діяльності нагороджений: Орден “Святий Архістратиг Михаїл”, Українська Православна Церква, Київській Патріархат, Патріарх Київській і всієї Руси-України (2012); Орденська нагорода “Громадське визнання Святошинського району міста Києва”, Національний Рейтинг “Громадське визнання” (2010); …

С 2001 избран и возглавляет в должности председателя «Киевскую городскую гильдию специалистов по вопросам долгов и банкротства». В 2004-2006 назначен членом Общественного Совета при Министерстве юстиции (Приказ Министра юстиции №1522/7 от 28.10.2004). С 02.2011 по 02.2013 избран членом Общественного совета при Министерстве юстиции Украины и председателем Постоянной комиссии (Протокол Учредительного Собрания от 03.02.2011 Приказ Министерства юстиции Украины № 510/5 от 11.02.2011). С 03.2011 по 03.2013 избран членом Общественного совета при исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и заместителем председателя Постоянной комиссии (Протокол Учредительного Собрания от 03.03.2011 Распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) №564 от 15.04.2011). С 04.2011 по 04.2013 избран членом Общественного совета при Пенсионном фонде Украины (Протокол Учредительного собрания от 29.04.2011 Приказ Пенсионного фонда Украины №59 от 29.04.2011). С 11.2011 по 11.2013 избран членом Общественного совета при Государственной налоговой службе Украины (Протокол Учредительного собрания от 04.11.2011 Приказ Государственной налоговой службы Украины №173 от 25.11.2011). С 11.2011 по 11.2013 избран членом Общественного совета при Главном Управлении Министерства внутренних дел Украины в. Киеве и заместителем Председателя Общественного совета (Протокол Учредительного собрания от 07.11.2011 Приказ Главного управления Министерства внутренних дел Украины в. Киеве №191 от 15.11.2011). С 11.2011 по 11.2013 избран членом Общественного совета при Государственной исполнительной службе Украины и Председателем Общественного совета (Протокол Учредительного собрания от 23.11.2011 Приказ Государственной исполнительной службы Украины №61/2 от 05.12.2011). С 06.2012 избран членом Совета председателей общественных советов при органах исполнительной власти при Кабинете Министров Украины (Постановление Кабинета Министров Украины от 20.06.2012 №658). С 07.2012 назначен членом коллегии Государственной исполнительной службы Украины (Приказ Государственной исполнительной службы Украины 09.07.2012 №37/2). С 03.2013 по 12.2014 избран членом Общественного совета при Министерстве юстиции Украины и заместителем Председателя Общественного совета (Протокол Учредительного Собрания от 15.03.2013 Приказ Министерства юстиции Украины №268/7 от 01.04.2013). С 04.2013 по 12.2014 избран членом Общественного совета при Пенсионном фонде Украины и заместителем Председателя Общественного совета (Протокол Учредительного Собрания от 26.04.2013). С 05.2013 по 10.2014 избран членом Общественного совета при Министерстве доходов и сборов Украины (Протокол Учредительного Собрания от 28.05.2013 Приказ Министерства доходов и сборов Украины №132 от 28.05.2013). С 11.2013 по 11.2014 избран членом Общественного совета при Государственной исполнительной службе Украины (Протокол Учредительного собрания 25.11.2013 Приказ Государственной исполнительной службы Украины №111/2 от 25.11.2013). С 12.2013 по 12.2014 единогласно избран Председателем Общественного совета при Государственной исполнительной службе Украины (Протокол первого заседания Общественного совета от 25.11.2013). С 12.2013 по 12.2014 назначен членом коллегии Государственной исполнительной службы Украины (Приказ Государственной исполнительной службы Украины 13.12.2013 №123/2).

 

В 2014-2016 избран председателем «Новой солидарной Украины».

 

С 02.2015 по 02.2017 избран членом Общественного совета при Главном Управлении Министерства внутренних дел Украины в Киеве (Протокол Учредительного собрания, Приказ Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве №183 от 23.02.2015).

 

С 05.2017 назначен на должность председателя “Комитета по вопросам информационной политики и информационной безопасности” Национальной ассоциации адвокатов Украины.

 

Вадим Хабибуллин в общественной деятельности награжден: Орден «Святой Архистратиг Михаил», Украинская Православная Церковь, Киевский Патриархат, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (2012); Орденская награда «Общественное признание Святошинского района Киева», Национальный рейтинг «Общественное признание» (2010); …

   
Хабібуллін | ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

не перебуває на політичних посадах, не є членом партії

Хабибуллин | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

не находится на политических должностях, не является членом партии

З 2009 в політичній діяльності координував, очолював громадські приймальні політичної партії у Святошинському районі в Києві та мав спеціалізацію з безоплатного прийому громадян (безоплатна правова допомога, прийом громадян, тощо незалежно від політичної приналежності чи політичних уподобань). У 2009-2010 на місцевих виборах 2010 (вибори скасовані) за партійним висуванням запрошений та кандидатура обговорювалась кандидатом на висунення в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі на Борщагівці у Святошинському районі Києва по виборах депутатів Святошинської райради. З 1983 прийнятий у «жовтенята», з 1985 прийнятий у «піонери», з 1989 прийнятий у «комсомольці», з 2009 прийнятий у члени Святошинської районної у місті Києві організації політичної партії “Партія регіонів” (Партія регіонів у 2009 офіційно перебувала в опозиції до влади) та з кінця 2012 за систематичні порушення статуту партії, публікації, виступи та особисте самовисування на виборах до ВРУ-2012 – виключений з членів політичної партіЇ за: -(1) виключений з членів політичної партії за систематичні порушення статуту партії виключений з членів політичної партії у політичній діяльності: у 2010 за публічний лист керівництву партії щодо «партійних кадрів» та системних порушень на місцевих виборах 2010, у зв’язку із чим Київським апаратом партії розглядалося питання про позбавлення свідоцтва адвоката (перший раз був протиправно і незаконно за публічну позицію позбавлений свідоцтва адвоката у 2004 та поновлений судом під час подій «Помаранчевого майдану» у 2005); -(2) виключений з членів політичної партії за систематичні порушення статуту партії виключений з членів політичної партії у громадській діяльності: у 2011 за публічне не підтримання позиції партії та недопущення порушень на «виборах»: — до громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та обрання замість 20 членів громадської ради – всіх наявних 222 киян (сама більша в історії громадська рада) та офіційного публічного виступу на прес-конференції в «Інтерфакс-Україна»; — на виборах до громадської ради при Міністерстві юстиції України та обранні замість 10 членів громадської ради – всіх 110 громадян зі всієї України; — на виборах до громадської ради при Державній виконавчій службі України та обранні замість 10 членів громадської ради – всіх 45 громадян зі всієї України, — на виборах до громадської ради при Державній податковій службі України (в подальшому Міністерства доходів і зборів України) та обранні замість 15 членів громадської ради – всіх майже 100 громадян зі всієї України; — на виборах до громадської ради при ГУ МВС у м. Києві та обранні замість 10 членів громадської ради – всіх майже 70 киян; тощо; -(3) виключений з членів політичної партії за систематичні порушення статуту партії виключений з членів політичної партії у політичній діяльності: у 2012 за взяття участі у виборах до Верховної Ради України та реєстрацію шляхом самовисування, а також за офіційну публічну відмову на виборах підтримати, а у подальшому вимагати перерахунку голосів, у Святошинському районі в місті Києві в 219 виборчому окрузі кандидата у народні депутати Олександра Пабат (отримав 30% голосів виборців), оскільки підтримав опозиційного кандидата у народні депутати від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Володимира Бондаренко (отримав 45% голосів виборців), який перебуваючи в опозиції отримав найбільший результат серед всіх 10 виборчих округів Києва. У зв’язку із чим Київським апаратом партії повторно ініційовано було питання про виключення Вадима Хабібулліна зі всіх громадських рад та про позбавлення вдруге свідоцтва адвоката (перший раз був протиправно і незаконно за публічну позицію позбавлений свідоцтва адвоката у 2004, але поновлений судом під час подій «Помаранчевого майдану» у 2005).

 

У 2012 на чергових виборах народних депутатів України зареєстрований шляхом самовисування кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №219, Київ, Святошинський район, Постанова ЦВК №147 від 03.08.2012).

 

З кінця 2012 не перебуває на політичних посадах і не є членом жодної політичної партії. На державній службі не був з 1999, але задля правових та організаційних засад проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні, з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів офіційно надав публічну згоду на будь-яку спеціальну перевірку та Вадим Хабібуллін не має жодних обмежень чи жодних заборон згідно закону «Про очищення влади» (люстрації).

С 2009 в политической деятельности координировал, возглавлял общественные приемные политической партии в Святошинском районе Киеве и имел специализацию по бесплатному приему граждан (бесплатная правовая помощь, прием граждан и т.д. независимо от политической принадлежности или политических предпочтений). В 2009-2010 на местных выборах 2010 (Выборы отменены) по партийным выдвижениям приглашен и кандидатура обсуждалась кандидатом на выдвижение в депутаты в одномандатном мажоритарном избирательном округе на Борщаговке в Святошинском районе Киева по выборам депутатов Святошинского райсовета. С 1983 принят в «октябрята», с 1985 принят в «пионеры», с 1989 принят в «комсомольцы», с 2009 принят в члены Святошинской районной в городе Киеве организации политической партии «Партия регионов» (Партия регионов в 2009 официально находилась в оппозиции к власти) и с конца 2012 за систематические нарушения устава партии, публикации, выступления и личное самовыдвижение на выборах в ВРУ-2012 — исключен из членов политической партии по: -(1) исключен из членов политической партии за систематические нарушения устава партии исключен из членов политической партии в политической деятельности: в 2010 за публичное письмо руководству партии по «партийным кадрам» и системным нарушениям на местных выборах 2010, в связи с чем Киевским аппаратом партии рассматривался вопрос о лишении свидетельства адвоката (первый раз был противоправно и незаконно за публичную позицию лишен свидетельства адвоката в 2004 и восстановленный судом во время событий «Оранжевого майдана» в 2005); -(2) исключен из членов политической партии за систематические нарушения устава партии исключен из членов политической партии в общественной деятельности: в 2011 за публичное не поддержание позиции партии и недопущение нарушений на «выборах»: — в общественный совет при исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и избрание вместо 20 членов общественного совета — всех присутствующих 222 киевлян (самый большой в истории общественный совет) и официального публичного выступления на пресс-конференции в «Интерфакс-Украина»; — На выборах в общественный совет при Министерстве юстиции Украины и избрании вместо 10 членов общественного совета — всех 110 граждан со всей Украины; — На выборах в общественный совет при Государственной исполнительной службе Украины и избрании вместо 10 членов общественного совета — всех 45 граждан со всей Украины — на выборах в общественный совет при Государственной налоговой службе Украины (далее Министерства доходов и сборов Украины) и избрании вместо 15 членов общественного совета — всех почти 100 граждан со всей Украины; — На выборах в общественный совет при ГУ МВД в Киеве и избрании вместо 10 членов общественного совета — всех почти 70 киевлян; и тому подобное; -(3) исключен из членов политической партии за систематические нарушения устава партии исключен из членов политической партии в политической деятельности: в 2012 за принятия участия в выборах в Верховную Раду Украины и регистрацию путем самовыдвижения, а также официальный публичный отказ на выборах поддержать, а в дальнейшем требовать пересчета голосов, в Святошинском районе в Киеве в 219 избирательном округе кандидата в народные депутаты Александра ПАБАТ (получил 30 % голосов избирателей), поскольку поддержал оппозиционного кандидата в народные депутаты от политической партии «Батькивщина» Владимира Бондаренко (Получил 45% голосов избирателей), который находясь в оппозиции получил наибольший результат среди всех 10 избирательных округов Киева. В связи с чем Киевским аппаратом партии повторно инициирован вопрос об исключении Вадима Хабибуллина из всех общественных советов и о лишении повторно свидетельства адвоката (первый раз был противоправно и незаконно за публичную позицию лишен свидетельства адвоката в 2004, но восстановлен судом во время событий «Оранжевого майдана»в 2005).

 

В 2012 на очередных выборах народных депутатов Украины зарегистрирован путем самовыдвижения кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №219, Киев, Святошинский район, Постановление ЦИК №147 от 03.08.2012).

 

С конца 2012 не находится на политических должностях и не является членом ни одной политической партии. На государственной службе не был с 1999, но для правовых и организационных основ проведения очистки власти (люстрации) для защиты и утверждения демократических ценностей, верховенства права и прав человека в Украине, с целью восстановления доверия к власти и создание условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами официально предоставил публичное согласие на любую специальную проверку и Вадим Хабибуллин не имеет никаких ограничений или каких либо запретов согласно Закону «Об очищении власти» (люстрации).

Хабібуллін | ПУБЛІКАЦІЇ

автор автобіографічної книги

Хабибуллин | ПУБЛИКАЦИИ

автор автобиографической книги

Має велику кількість публікацій в тому числі антикорупційних та 7(сім) публікацій наукових.

 

Співавтор книги — збірника «Законодавство про банкрутство. Збірник нормативних матеріалів та аналітичних статей» (Київ, видавництво Юстініан, 2003).

 

Автор автобіографічної книги: Вадим Хабібуллін «Шлях до успіху і правничого майбутнього. Радянський Союз/Незалежна Україна», Персональний збірник правника (Повну версію книги було надруковано в 2008 видавництвом «Юстініан», 2008, 208 сторінок, тіраж 1500 (ISBN 978/966/8257/41/4, ББК, Б77).

 

Має публічні коментарі, виступи та інші публікації у правничих, бізнес і громадсько-політичних виданнях та інтернет, а також виступів на радіо і телебаченні.

 

У 2019 група авторів Олексій Фазекош, Іван Правдін та Михайло Тємнов написали та видали фантастичну містерію-расказ «Легенда о последнем римлянине, или вера, традиции и честь превыше всего» (про меч арея, древній орден захисників, де головний персонаж — адвокат В ад им Хабібуллін та його древній предок знатний карфагенець ХабіІбнУллін, передавший йому всі знання, від колдунів та жреців Єгипту до волхвов Скифії та Олексій Фазекош в ролі відродившогося римського полководця и захисника традицій Флавія Аэцій «Останній Римлянин»).

Имеет большое количество публикаций в том числе антикоррупционных и 7(семь) публикаций научных.

 

Соавтор книги — сборника «Законодательство о банкротстве. Сборник нормативных материалов и аналитических статей» (Киев, издательство Юстиниан, 2003).

 

Автор автобиографической книги: Вадим Хабибуллин «Путь к успеху и юридическому будущему. Советский Союз/Независимая Украина» Персональный сборник юриста (Полную версию книги было напечатано в 2008 издательством «Юстиниан», 2008, 208 страниц, тираж 1500 (ISBN 978/966/8257/41/4, ББК, Б77).

 

Имеет публичные комментарии, выступления и другие публикации в юридических, бизнес и общественно-политических изданиях и интернет, а также выступлений на радио и телевидении.

 

В 2019 группа авторов Алексей Фазекош, Михаил Темнов, Иван Правдин написали и издали фантастическую мистерию-рассказ «Легенда о последнем римлянине, или вера, традиции и честь превыше всего» (о мече арея, древнем ордене защитников, где главный персонаж — адвокат В ад им Хабибуллин и его древний предок знатный карфагенец ХабиИбнУллин, передавший ему все знания, от колдунов и жрецов Египта до волхвов Скифии и Алексей Фазекош в роли переродившегося римского полководца и защитника традиций Флавия Аэций «Последний Римлянин»).

   
Хабібуллін | ТОРГОВА МАРКА

Хабібуллін® / Хабибуллин® / Khabibullin®

Хабибуллин | ТОРГОВАЯ МАРКА

Хабібуллін® / Хабибуллин® / Khabibullin®

Офіційний знак в Україні, офіційна торгова марка, знак для товарів і послуг. Власник знака для товарів і послуг (на основі свідоцтва Укрпатента) має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування ®, яке вказує, що цей знак — офіційний знак, торгова марка, знак для товарів і послуг. Официальный знак в Украине, официальная торговая марка, знак для товаров и услуг. Владелец знака для товаров и услуг (на основе свидетельства Укрпатента) имеет право проставлять рядом со знаком предупредительную маркировку ®, указывающую, что этот знак — официальный знак, торговая марка, знак для товаров и услуг.
Хабібуллін | ДЕКЛАРАЦІЯ

задекларовано ~1млн. долр. США, сплачено податків ~1млн. грн.

Хабибуллин | ДЕКЛАРАЦИЯ

задекларировано ~1млн. долр. США, оплачено налогов ~1млн. грн.

Вадимом Хабібулліним у період з 2006 офіційно задекларовано дохід за видами діяльності — Адвокатська діяльність (КВЕД 74.11.1) та Діяльність у сфері права (КВЕД 69.10): Задекларовано еквівалент ~1млн. долр. США та сплачено податків ~1млн. грн.

 

Підтримуючи вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо моніторингу способу життя «владних суб’єктів декларування» з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», що має подаватися відповідно до цього Закону — Вадим Хабібуллін, який не є «владним суб’єктом декларування» — добровільно, публічно та відкрито вказує це.

Вадим Хабибуллин за период с 2006 официально задекларировано доход по видам деятельности — Адвокатская деятельности (КВЭД 74.11.1) и Деятельность в сфере права (КВЭД 69.10): Задекларировано эквивалент ~1млн. долр. США и оплачено налогов ~1млн. грн.

 

Поддерживая требования Закона Украины «О предотвращении коррупции» по мониторингу образа жизни «властного субъекта декларирования» с целью установления соответствия их уровня жизни имеющимся у них и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам согласно декларации «лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», что должно подаваться в соответствии с настоящим Законом — Вадим Хабибуллин, который не является «властным субъектом декларирования»- добровольно, публично и открыто указывает это.

Хабібуллін | СОЦМЕРЕЖІ Хабібуллін | КОНТАКТИ
ХАБІБУЛЛІН / ХАБИБУЛЛИН

 

twitter.com/KHABIBULLINkiev

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua.067.2096660

instagram.com/khabibullin.kiev.ua/

youtube.com/user/VadymKHABIBULLIN

ХАБІБУЛЛІН / ХАБИБУЛЛИН

 

KHABIBULLIN.kiev.ua

03146, Київ-146, а/с 13

(044)2210666, (044)2280666, (067)2096660

1975@khabibullin.kiev.ua

 

 

Навигация по записям

*/?>