Громадська

Версія 3

ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

www.KHABIBULLIN.kiev.ua

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

youtube.com/user/VadymKHABIBULLIN

 

 

 

Голова Київської обласної колегії адвокатів (з 2007)

Голова Громадської ради при Державній виконавчій службі України (12.2011-12.2014)

Голова Нової солідарної України (з 2014)

 

 

Вадим Хабібуллін | ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

http://khabibullin.kiev.ua/gromadska_diyalnist_storinka/

 

З 2001р. обраний та очолює на посаді голови громадську організацію «Київська міська гільдія фахівців з питань боргів та банкрутства».

 

У 2004 – 2006р.р. призначений членом Громадської Ради при Міністерстві юстиції України (Наказ Міністра юстиції України №1522/7 від 28.10.2004).

 

З лютого 2011р. по лютий 2013р. обраний членом Громадської ради при Міністерстві юстиції України та головою Постійної комісії (Протокол Установчих Зборів від 03.02.2011, Наказ Міністерства юстиції України № 510/5 від 11.02.2011).

 

З березня 2011р. по березень 2013р. обраний членом Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та заступником голови Постійної комісії (Протокол Установчих Зборів від 03.03.2011, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №564 від 15.04.2011).

 

З квітня 2011р. по квітень 2013р. обраний членом Громадської ради при Пенсійному фонді України (Протокол Установчих зборів від 29.04.2011, Наказ Пенсійного фонду України №59 від 29.04.2011).

 

З листопада 2011р. по листопад 2013р. обраний членом Громадської ради при Державній податковій службі України (Протокол Установчих зборів від 04.11.2011, Наказ Державної податкової служби України №173 від 25.11.2011).

 

З листопада 2011р. по листопад 2013р. обраний членом Громадської ради при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві та заступником Голови Громадської ради (Протокол Установчих зборів від 07.11.2011, Наказ Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві №191 від 15.11.2011).

 

З листопада 2011р. по листопад 2013р. обраний членом Громадської ради при Державній виконавчій службі України та Головою Громадської ради (Протокол Установчих зборів від 23.11.2011, Наказ Державної виконавчої служби України №61/2 від 05.12.2011).

 

З червня 2012р. обраний членом Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 №658).

 

З липня 2012р. призначений членом колегії Державної виконавчої служби України (Наказ Державної виконавчої служби України від 09.07.2012 №37/2).

 

З березня 2013р. по грудень 2014р. обраний членом Громадської ради при Міністерстві юстиції України та заступником Голови Громадської ради (Протокол Установчих Зборів від 15.03.2013, Наказ Міністерства юстиції України №268/7 від 01.04.2013).

 

З квітня 2013р. по грудень 2014р. обраний членом Громадської ради при Пенсійному фонді України та заступником Голови Громадської ради (Протокол Установчих Зборів від 26.04.2013).

 

З травня 2013р. по жовтень 2014р. обраний членом Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України (Протокол Установчих Зборів від 28.05.2013, Наказ Міністерства доходів і зборів України №132 від 28.05.2013).

 

З листопада 2013р. по листопад 2014р. обраний членом Громадської ради при Державній виконавчій службі України (Протокол Установчих зборів від 25.11.2013, Наказ Державної виконавчої служби України №111/2 від 25.11.2013).

 

З грудня 2013р. по грудень 2014р. одноголосно обраний Головою Громадської ради при Державній виконавчій службі України (Протокол першого засідання Громадської ради від 25.11.2013).

 

З грудня 2013р. по грудень 2014р. призначений членом колегії Державної виконавчої служби України (Наказ Державної виконавчої служби України від 13.12.2013 №123/2).

 

У 2014р. одноголосно обраний головою ГО «Нова солідарна Україна» (NCY.org.ua).

 

З лютого 2015р. по лютий 2017р. обраний членом Громадської ради при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві (Протокол Установчих зборів, Наказ Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві №183 від 23.02.2015).

 

 

Вадим Хабібуллін | ПУБЛІКАЦІЇ

 

Має більше тисячі публікацій, з яких сім наукових. Має коментарі та інші публікації у правничих, бізнес і громадсько-політичних виданнях та інтернет, а також виступів на радіо і телебаченні. Є співавтором книги — збірника «Законодавство про банкрутство. Збірник нормативних матеріалів та аналітичних статей» (Київ, Юстініан, 2003).

 

Є автором автобіографічної книги – персональний збірник правника «Вадим Хабібуллін. Шлях до успіху і правничого майбутнього. Радянський Союз/Незалежна Україна» (Юстініан, 2008р., 208 сторінок,  тираж 1500 примірників).

 

 

 

Вадим Хабібуллін | ТОРГОВА МАРКА

 

Вадим Хабібуллін ® — офіційно зареєстрований знак в Україні. Офіційно зареєстрована торгова марка, знак для товарів і послуг. Термін «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка» означають одне і те саме поняття і тому можуть вживатися як рівнозначні. Торгова марка є об’єктом промислової власності, юридичний захист котрого здійснюється на основі Цивільного кодексу України та закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Власник зареєстрованого знака для товарів і послуг (на основі отриманого свідоцтва) має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує, що цей знак зареєстровано в Україні.

 

 

 

Вадим Хабібуллін | ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

 

ВАДИМОМ ХАБІБУЛЛІНИМ ОФІЦІЙНО ЗАДЕКЛАРОВАНО

у період 2006-2016 р.р. (10 років)

(7857000,00 гривень, що відповідає

сумі $744134,00 доларів США)

Підтримуючи вимоги Закону України «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» щодо моніторингу способу життя «владних суб’єктів декларування» з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», що має подаватися відповідно до цього Закону — Вадим Хабібуллін, який не є «владним суб’єктом декларування» — ДОБРОВІЛЬНО, ПУБЛІЧНО ТА ВІДКРИТО вказує, що:

-загальна сума офіційного задекларованого Вадимом Хабібулліним доходу (грошових коштів) за видами діяльності — АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (КВЕД 74.11.1) та ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВА (КВЕД 69.10) за останні 10 років, у період 2006-2016 р.р. дорівнює сумі в національній валюті (гривня) 7857000,00 гривень (СІМ МІЛЬЙОНІВ ВІСІМСОТ П’ЯТДЕСЯТ СІМ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ), що у відповідні періоди (дати надходження грошових коштів на рахунок у банку) відповідало офіційному курсу Національного банку України (від 4,85/$1 у 2006 до 25/$1 у 2016) дорівнює еквіваленту в доларах США — $744134,00 доларів США (СІМСОТ СОРОК ЧОТИРИ ТИСЯЧІ СТО ТРИДЦЯТЬ ЧОТИРИ ДОЛАРИ США). Сума податків, які підлягали нарахуванню та офіційно сплачені Вадимом Хабібулліним за останні 10 років, у період 2006-2016 р.р. до Державного бюджету України — СОТНІ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ та тільки за останні декілька років — відповідає сумі — майже 400000,00 гривень (ЧОТИРИСТА ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ) сплачених податків.

 

 

 

Вадим Хабібуллін | СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua.044.5926000

odnoklassniki.ru/khabibullin.kiev.ua

vk.com/khabibullinkievua

twitter.com/KHABIBULLINkiev

youtube.com/user/VadymKHABIBULLIN

 

_______________________________________________________________________________

Вадим Хабібуллін (ст.) | Повна автобіографічна довідка

_______________________________________________________________________________