В.Хабібуллін_Вищий знову визнав кредитний в валюті недійсним

вищий спецсуд

…умови кредитного договору є несправедливими в цілому, суперечать принципу добросовісності, що є наслідком істотного дисбалансу договірних прав і обов’язків на погіршення становища споживача, що є підставою для визнання такого договору НЕДІЙСНИМ та, відповідно як наслідок, визнання НЕДІЙСНИМИ договору поруки та договору іпотеки, оскільки ці договори є похідними від головного…

 

ДО УВАГИ КРЕДИТНИХ ВАЛЮТНИХ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ, ПОРУЧИТЕЛІВ

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ СУДУ

 

Касаційна скарга підлягає відхиленню з таких підстав.

Судом установлено, що … укладено кредитний договір, відповідно до умов якого БАНК надав у тимчасове користування грошові кошти у … ДОЛАРІВ США із строком повернення до 2028 року та відсотками за користування кредитом у розмірі 10,99 % річних.

Апеляційний суд, СКАСОВУЮЧИ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ в частині відмови в задоволенні позову та задовольняючи позов в цій частині частково, виходив із того, що В КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРІ НЕМАЄ ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО ДЕТАЛЬНОГО РОЗПИСУ ЗАГАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ, немає умов, які п. п. 3.2, 3.4 розділу 3 Правил визнані обов’язковими.

Також БАНКОМ НЕ НАДАВАВСЯ ОКРЕМИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКУМЕНТ З ДЕТАЛЬНИМ РОЗПИСОМ ЗАГАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ ДЛЯ СПОЖИВАЧА.

У наданому розрахунку НЕ ВКАЗАНО ПОВНОЇ ОРІЄНТОВНОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ, РОЗРАХУНОК ПРОВЕДЕНИЙ ПОВЕРХОВО ТА НЕ ЗРОЗУМІЛО ДЛЯ СПОЖИВАЧА. Представник банку як спеціаліст з проведення розрахунку в судове засідання не з’явився. Із пояснень відповідача встановлено, що КІНЦЕВА СУМА ТІЛЬКИ ОДНИХ ВІДСОТКІВ ПЕРЕВИЩИТЬ СУМУ КРЕДИТУ У ДВА РАЗИ. Детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача на день розгляду справи відповідач суду не надав.

З огляду на наведене апеляційний суд вважав, що на порушення п. 2 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» відповідач НЕ НАДАВ ПОЗИВАЧУ, ЯК СПОЖИВАЧУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В ГАЛУЗІ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ, в письмовій формі повної інформації про умови кредитування, а також ОРІЄНТОВАНУ СУКУПНУ ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ, яка надається перед укладенням кредитного договору, чим було порушено вимоги чинного закону.

Також апеляційний суд вважав, що банк додатковою угодою  до спірного договору про споживчий кредит ВКЛЮЧИВ ПОЛОЖЕННЯ, які відповідно до ст. ст. 11, 18 Закону є несправедливими, оскільки містять умови про зміни у витратах; враховуючи додаткові нарахування, відсоток за користування кредитними коштами збільшився; є дисбаланс зарахування відсотків та тіла кредиту, що також ставить в тяжке, несправедливе становище споживача в договірних зобов’язаннях; графік погашення кредиту взагалі не видавався, які суми на які рахунки зараховувалися невідомо, що за висновком апеляційного суду є також несправедливим відносно споживача, оскільки дає право банку проводити зарахування на рахунки на погляд банку.

Недобросовісним виконанням відповідачем своїх обов’язків за договором кредиту та несправедливим відносно споживача, за висновком апеляційного суду, стало також і  невиконання банком умов п. 3.5 договору, згідно з яким за умови виконання позичальником умов договору кредиту кожні 6 календарних місяців банк зменшує розмір відсоткової ставки на 0,25 % річних. Загальне зменшення відсоткової ставки не може складати більше ніж 1 % річних від розміру, визначеного у п. 1.3 кредитного договору. Зміна (зменшення) відсоткової ставки відбувається шляхом підписання додаткової угоди до цього договору.

З огляду на наведене АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДІЙШОВ ПРАВИЛЬНОГО ВИСНОВКУ про те, що умови кредитного договору є несправедливими в цілому, суперечать принципу добросовісності, що є наслідком істотного дисбалансу договірних прав і обов’язків на погіршення становища споживача, що є підставою для визнання такого договору недійсним та, відповідно як наслідок, визнання недійсними договору поруки та договору іпотеки, оскільки ці договори є похідними від головного.

Суд касаційної інстанції ВІДХИЛЯЄ КАСАЦІЙНУ СКАРГУ БАНКУ, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване ПРАВИЛЬНЕ ПО СУТІ І СПРАВЕДЛИВЕ РІШЕННЯ з одних лише формальних міркувань.

ОТЖЕ:

Визнано недійсним кредитний договір…

Визнано недійсним іпотечний договір…

Визнано недійсним договір поруки…

 

 

Вищий спеціалізований суд України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

Справа №6-26251св14

22.10.2014

 

_______________________________________

 

ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

www.KHABIBULLIN.kiev.ua

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

youtube.com/user/VadymKHABIBULLIN

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

«Никогда не берись за то, за что не готов умереть»

 

Навигация по записям

*/?>