Договори передання боргів колекторам під загрозою

kollektor_3

…У Договорі факторингу !!!не вказано!!!, що ПАТ «банк» відступило ТОВ «Колект» право грошової вимоги !!!саме до позичальника!!!, з конкретним визначенням !!!боржника і обсягу (суми) прав вимоги!!! відносно боржника…

 

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що вимоги позивачки за первісним позовом не знайшли свого підтвердження і є таким, що не ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а тому задоволенню не підлягав.

Водночас, колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення зустрічного позові ТОВ «Колект» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором з таких підстав.
За матеріалами справи 2011 року між ПАТ «банк» та ТОВ «Колект» було укладено Договір Факторингу № 1(а.с.79-87).

Відповідно до ч.1 ст.1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов*язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов*язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Суд першої інстанції зазначав, що за цим договором ПАТ «банк» !!!відступив!!! ТОВ «Колект» своє право грошової вимоги зокрема до !!!боржника!!! ОСОБА_2, а ТОВ «Колект» набув права вимагати погашення заборгованості за кредитним договором від 2006 року.

Однак, з таким висновком суду погодитися !!!не можна!!!.

В апеляційній скарзі апелянт посилається на те, що у Договорі Факторингу !!!не вказано!!!, що ПАТ «банк» відступило ТОВу «Колект» право грошової вимоги !!!саме до позичальника!!! ОСОБА_2

Такі доводи апеляційної скарги !!!заслуговують!!! на увагу.

Як зазначено у п.1.1 Договору Факторингу за цим Договором ПАТ «банк» (клієнт) зобов*язується передати у власність ТОВу «Колект» (фактору), а фактор — прийняти права вимоги та їх оплату, надати грошові кошти у розпорядження клієнту за плату та на умовах, визначених цим Договором.

Пунктом 1.2 Договору Факторингу зазначено, що обсяг (сума) прав вимоги станом на дату укладання цього Договору визначений у !!!Додатку № 1 до цього Договору!!!.

Суду, як першої інстанції, так і суду апеляційної інстанції, позивачем за зустрічним позовом !!!не було надано Додатку № 1 до Договору Факторингу!!! з визначенням !!!конкретного боржника!!! і обсягу (суми) прав вимоги.

Не містять таких даних і наданий суду !!!акт!!! від 2011 року приймання-передачі прав вимоги, відповідно до якої клієнт відступив права вимоги факторові, а фактор прийняв права вимоги (а.с.180).

ТОВом «Колект» надано суду витяг з Договору Факторингу, в якому зазначено прізвище боржника ОСОБА_2 із зазначенням номеру кредитного договору !!!без визначення обсягу прав вимоги!!!, витяг !!!одноособово підписано!!! директором ТОВ «Колект» (а.с.78).

Також, ТОВом «Колект» надано суду копію Договору від 2011 року відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, укладеного між ПАТ «банк» і ТОВ «Колект»; витяг з Додатку № 1 до цього, в якому зазначено прізвище заставодавця ОСОБА_2 із зазначенням договору застави (а.с.1760-178).

Відповідно до положення ст..10 ЦПК України кожна сторона !!!повинна довести!!! ті обставини, на які вона посилається як на підставі своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Позивачем за зустрічним позовом суду не було надано належних та допустимих доказів на підтвердження своїх позовних вимог.

Зокрема, не надано Додатку № 1 до Договору Факторингу № 1 з визначенням !!!боржника і обсягу (суми) прав вимоги!!! відносно боржника, як це визначено у п. 1.2 Договору Факторингу.

За таких обставин не вбачалось підстав для задоволення зустрічного позову у зв*язку з недоведеність заявлених вимог.

Враховуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення апеляційної скарги. Оскаржуване рішення в частині відмови у первісному позові слід залишите без змін.

В частині задоволення зустрічного позову рішення підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення в цій частині про відмову у зустрічному позові, щодо стягнення з ОСОБА_2 суму заборгованості у розмірі 830 750, 38 грн. та судового збору — 3 441, 00 грн.

Заперечуючи проти позову можливо слід посилатися на порушення визначеного п. 3.2. договору факторингу !!!порядку відступлення!!! права вимоги шляхом складання сторонами договору відповідного !!!акта!!!, саме до позичальника!!!, з конкретним визначенням !!!боржника і обсягу (суми) прав вимоги!!! відносно боржника, тощо.

Керуючись ст..ст.303,307,309, 313 ЦПК України, колегія суддів, — В И Р І Ш И Л А: Апеляційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити частково. Рішення районного суду м. Києва в частині солідарного стягнення з ОСОБА_2, ОСОБА_3 на корить Товариства з обмеженою відповідальністю «Колект» заборгованості за договором про надання споживчого кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом та судового збору !!!скасувати!!!, ухвалити в цій частині нове рішення наступного змісту. !!!Відмовити!!! у зустрічному позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Колект» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом. В іншій частині рішення залишити без змін.

__________________________________________

Захищайте свої права,- Вадим Хабібуллін

Навигация по записям

*/?>