Про службове розслідування по декану юрфакультету КНЕУ_ОПРИШКО

vzyatka_6

 

 

 

 

 

Україна, Київ, 29.05.2015

№ КНЕУ / ОПРИШКО / СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

 

kneu_oprihko

http://khabibullin.kiev.ua/httpkhabibullin-kiev-uap4291_kneu_oprihko/

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку КМУ проведення службового розслідування №950)

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

 

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку КМУ проведення службового розслідування №950)

01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2

 

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку КМУ проведення службового розслідування №950)

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

 

МІНІСТР ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(згідно п.2 Порядку КМУ проведення службового розслідування №950)

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

 

 

ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ / ПРОВЕДЕННЯСЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯВІДНОСНО ВКАЗАНОЇ ОСОБИ:- ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

(доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА», Декан юридичного факультету (1993-2015).

 

…з метою здійснення громадської антикорупційної діяльності та задля уникнення будь-якого можливого корупційного втручання та безпеки направляється офіційно поштою, електронною поштою, оприлюднюється, тощо…

 

 

 

 

Від: Громадянин України

Хабібуллін Вадим Монев’ярович (паспорт СО №886030)

Член Громадської ради при ГУ МВС України в м. Києві

(Наказ №183 від 23.02.2015)

АДРЕСА ПОШТОВА: 01001, Київ-1, а/с №411-В, Головпоштамт

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННА: 1975@khabibullin.kiev.ua

Адреса реєстрації: ПЧААДАЄВА, 2/95

Адреса інтернет: http://www.KHABIBULLIN.kiev.ua/

 

 

 

Високошановні колеги!

 

Мною особисто подано ЗАПИТ (додається) стосовно вказаної вище особи.

 

Згідно можливості щодо ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ у порядку, передбаченому ПОСТАНОВОЮ Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. N 950.

 

Відповідно до цієї Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. N 950 — стосовно вказаної особи та беручи до уваги наявні резонансні антикорупційні публікації — може бути ПРОВЕДЕНО СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ:

 

 

 • у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов’язків, перевищення своїх повноважень…; у разі недодержання ними законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, порушення етики поведінки; на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри; з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення…

 

Рішення щодо ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ приймається — вищими посадовими особами України, Першим віце-прем’єр-міністром України, керівником органу державної влади (посадовою особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої планується проводитися службове розслідування, керівником органу, в якому працює зазначена особа.

 

Службове розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, МОЖЕ БУТИ ІНІЦІЙОВАНО Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, який для цього звертається з відповідною пропозицією до Прем’єр-міністра України. У разі коли розслідування стосується питань, що належать до компетенції Урядового уповноваженого, в ньому МАЮТЬ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ Урядовий уповноважений або його представники.

 

Нацдержслужба проводить службові розслідування ЗА ДОРУЧЕННЯМ вищих посадових осіб України та Першого віце-прем’єр-міністра України.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.

 

 

ПО СУТІ…

 

З відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації (про підтвердження чи спростування на дату подання запиту невідомо) СТАЛО ВІДОМО:

 

 

 • МІНІСТР ОСВІТИ УЗЯВСЯ ЗА КОРУПЦІОНЕРІ

У СВОЇЙ СФЕРІ

 

Джерело: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/11/7018454/

 

ЦИТАТА: …Міністр освіти й науки отримав перші документи про КОРУПЦІЙНІ ДІЇ КЕРІВНИКІВ КІЛЬКОХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ України. «Пану міністру передали перші документи про КОРУПЦІЙНІ ДІЇ КЕРІВНИКІВ КІЛЬКОХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КРАЇНИ. Це лише перші ластівки». Міністр отримав документи на ХАБАРНИКІВ ВІД ОСВІТИ. «Можливо, декому з КОРУПЦІОНЕРІВ вже час подумати про звільнення «за власним бажанням».

 

 

 • ЗУПИНИ ХАБАРНИЦТВО

НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ КНЕУ

 

Джерело: http://urfakkneu2011.blox.ua/html

 

ЦИТАТА: …ПРОДОЛЖИТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ О МАСШТАБАХ И ХАРАКТЕРЕ ИЗОЩРЕННЫХ СХЕМ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ меня вынуждает сверх НАГЛОЕ И ЦИНИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, которое, несмотря на широкую огласку его последних коррупционных действий,  наплевав на общественное мнение, и, вытерев ноги об честное имя коллектива преподавателей юридического факультета, ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМИ ГРЯЗНЫМИ ДЕЛАМИ (об этом пойдет речь дальше). Это, во-первых.

 

Во-вторых, в комментариях к статьям, читатели РАССКАЗАЛИ О МНОГОЧИСЛЕННЫХ ФАКТАХ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА, УКАЗАВ НА КОНКРЕТНЫЕ ФАМИЛИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ и студентов, которые так и остались не услышанными администрацией юридического факультета, что в очередной раз подталкивает к мысли о ее причастности к упомянутым ПРОЯВЛЕНИЯМ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА! Скажите, пожалуйста, хоть по одному из фактов, изложенных на блоге или в комментариях к нему, БЫЛО ЛИ ПРОВЕДЕНО СЛУЖЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО? Конечно же, нет!

 

…Вказана затримка з розглядом нашої заяви є незрозумілою та штучно створеною і, на моє глибоке переконання, МАЄ ВСІ ОЗНАКИ ПРОВОКАЦІЇ ХАБАРА… Зрозуміло, що в такій ситуації звертатися до декана є безперспективною справою, оскільки він, я переконана, В КУРСІ ВСІХ СПРАВ, що відбуваються на юридичному факультеті, особливо тих, які мають системний характер. Більше того, я переконана, що саме декан юридичного факультету ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ уповноважив свого заступника КИКОТЯ ПАВЛА ВАЛЕРІЙОВИЧА займатися хабарництвом на факультеті, а у випадку необхідності буде останнього покривати. Як і будь-який керівник, декан буде захищати та виправдовувати своїх підлеглих, особливо заступників. Тому розраховувати на його об’єктивність при розгляді даної ситуації за вказаних обставин не приходиться. Крім того, декан зараз просто фізично відсутній на робочому місті.

 

 

Враховуючи наведене, з метою здійснення громадської антикорупційної діяльності та на підставі КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, а також враховуючи вказану (додану) інформацію, що набула розголосу і беручи до уваги відсутність інформації про підтвердження чи спростування згаданих та інших публікацій стосовно викладеного:

 


 

 

ПРОШУ:

 

 

 • Зареєструвати дану заяву, присвоїти офіційний реєстраційний номер та вирішити питання ПРО ПРИЙНЯТТЯ ОФІЦІЙНОГО РІШЕННЯ, у порядку, передбаченому ПОСТАНОВОЮ Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. N 950 — ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ щодо (стосовно) вказаної особи:

 

 

ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
(доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА», Декан юридичного факультету (1993-2015)

 

 

 • Витребувати поданий вказаний вище запит (додається) Вадима Хабібулліна на доступ до публічної інформації стосовно вказаної особи.

 

 

 • Рішенням щодо проведення службового розслідування ЗАТВЕРДИТИ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, визначити голову комісії з проведення службового розслідування, інших членів комісії та згідно абз.4 Порядку — до проведення службового розслідування ЗАЛУЧИТИ вчених, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

 

 

 • ВІДСТОРОНИТИ, згідно п.4. Порядку, оскільки службове розслідування проводиться з відстороненням особи, від виконання повноважень за посадою ВІД ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА ПОСАДОЮ вказану особу.

 

 

 

 

 • Повідомити членів комісії з проведення службового розслідування про те, що вони НЕСУТЬ ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ згідно із законодавством за ПОВНОТУ, ВСЕБІЧНІСТЬ І ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ВИСНОВКІВ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ та надати їм право, згідно п.6 Порядку — отримувати усні чи письмові пояснення, консультації спеціалістів з питань службового розслідування, ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів службового розслідування, а також отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію, пов’язану із службовим розслідуванням, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі запиту, а саме від юридичних осіб, вказаних (пов’язаних) з вказаною особою, стосовно якої проводитиметься службове розслідування.

 

 

 • Витребувати, у порядку п.7 Порядку від особи, уповноваженої на виконання функцій держави, стосовно якої проводитиметься службове розслідування клопотання ПРО ОПИТУВАННЯ ІНШИХ ОСІБ, ЗГАДАНИХ У ВІДКРИТИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ.

 

 

 • За результатами ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ та у порядку, п.8 Порядку СКЛАСТИ АКТ, у якому зазначити — факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, освіта, термін служби у органі державної влади і перебування на займаній посаді особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування, результати щорічної оцінки виконання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, покладених на неї завдань та обов’язків, види заохочення та дисциплінарного стягнення, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень (завдань) та інші відомості щодо усунення виявлених порушень.

 

 

 • У разі ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ внести пропозицію щодо надіслання АКТА СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії КОРУПЦІЇ.

 

 

 

 

 • Повідомити, щодо згаданих (доданих) та/чи інших відкритих антикорупційних публікацій в ЗМІ, відповідні СЛІДЧІ ОРГАНИ внутрішніх справ та прокуратури України, а також зробити відповідні реагування згідно КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, оскільки у порядку п.1 ст. 214 КПК (Початок досудового розслідування: — розслідування розпочинається НЕВІДКЛАДНО, але не пізніше 24 годин навіть ПІСЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИЯВЛЕННЯ З БУДЬ-ЯКОГО ДЖЕРЕЛА (відкриті публікації в тому числі) обставин, що МОЖУТЬ СВІДЧИТИ ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ і слідчий, прокурор ЗОБОВ’ЯЗАНІ САМОСТІЙНО внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та РОЗПОЧАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ…;

 

 

Офіційну ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ про прийняття до виконання, а також у наступному про призначення службового розслідування і про проведення службового розслідування та про результати службового розслідування (акт) ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ):

 

 1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ПОШТОВУ АДРЕСУ:
  1. 01001, Київ, а/с №411-В, Головпоштамт, Вадиму Хабібулліну

 

 1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:
  1. 1975@khabibullin.kiev.ua

 

 

ДОДАТОК: згідно викладеного

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

(067)2096660, (044)2280666, (044)2210666

 

Громадянин України

Член Громадської ради

при ГУ МВС України в м. Києві

(Наказ №183 від 23.02.2015)

 

СКАЧАТЬ: 29.05.2015_КНЕУ_ОПРИШКО_СЛУЖБОВЕ_РОЗСЛІДУВАННЯ-Вадим_Хабібуллін

 

11813323_964031256953150_7950228106025185257_n

11752470_964031276953148_7701346524653004089_n

Навигация по записям

*/?>