Про заподіяння майнової шкоди (позиція ВСУ)

 

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
(у справі № 6-305 цс15)

Цивільно-правова відповідальність юридичної або фізичної особи за завдану майнову шкоду на підставі статті 1166 ЦК України настає за умови доведеності всіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме наявність шкоди, протиправність дій заподіювача шкоди, причинний зв’язок між шкодою та протиправною поведінкою та вина в заподіянні шкоди.

Відсутність шкоди як елемента цивільно-правової відповідальності не дає підстав і для застосування судом норми статті 1172 ЦК України, оскільки і для застосування цієї норми необхідним є встановлення факту заподіяння шкоди.

Навигация по записям

*/?>