Про повернення кредитних коштів і позовна давність (позиція ВСУ)

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі № 6-31цс15

У разі неналежного виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором позовна давність за вимогами кредитора про повернення кредитних коштів та процентів за користування кредитом, повернення яких відповідно до умов договору визначене періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежу.

Навигация по записям

*/?>