Автобіографічний збірник / КНИГА-2017 / Автобиографический сборник

 

KHABIB-ХАБИБ-ХАБІБ-2016 копія

#Хабібуллін / #Хабибуллин

 

 2017-КНИГА(укр)_ВАДИМ_ХАБІБУЛЛІН_РАДЯНСЬКИЙ_СОЮЗ_НЕЗАЛЕЖНА_УКРАЇНА  2017-КНИГА(рус)_ВАДИМ_ХАБИБУЛЛИН_СОВЕТСКИЙ_СОЮЗ_НЕЗАВИСИМАЯ_УКРАИНА
ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

Радянський Союз/Незалежна Україна

персональний автобіографічний збірник

(2017, Україна, Київ, на УКРАЇНСЬКІЙ мові)

 

У персональному автобіографічному збірнику правника, правозахисника, адвоката, громадського діяча і політика Вадима Монев’яровича ХАБІБУЛЛІНА (Вадима Монэвяровича ХАБИБУЛЛИНА) вперше у такому персональному автобіографічному форматі, відкрито та публічно, розповідається про нього.

 

Згодом, уже з відстані часу, ми, мабуть, зрозуміємо, як сталося так, що за найнесприятливіших обставин усі сміливі, а інколи — практично нездійсненні та нереальні задуми, мрії та проекти Вадима — все-таки здійснювалися. Як сталося так, що йому вдається реалізовувати те, що задумується, але критикується з усіх боків.

 

Та чи був Вадимів розрахунок правильним?

З боку могло здатися, що точність розрахунку, бачення перспективи і відповідальність та інтуїція властиві йому та його лідерським якостям, є виявом якоїсь невідомої надприродної сили, яка, мабуть, постійно супроводжує Вадима Хабібулліна та скеровує у житті. Очевидно, тільки так можна було пояснити, чому за зовсім несприятливих обставин здійснюються Вадимові найсміливіші та інколи практично нездійсненні та нереальні задуми, мрії та проекти.

 

Цей перший, у форматі відкритості та публічності, персональний автобіографічний збірник Вадим Хабібуллін присвятив своїй родині та всім які надихнули його на життєві досягнення, своїм шкільним вчителям та життєвим наставникам, долі, клієнтам, колегам і партнерам, друзям та ворогам, які загартовували та робили Вадима кращим, а також усім тим, хто сприяв, допомагав, вірив і довіряв… Зрештою, ця історія становлення Вадима як людини і професіонала побачить світ завдяки долі, яка оберігала і супроводжувала його увесь цей час…

 

Вадим Хабібуллін «ШЛЯХ ДО УСПІХУ І ПРАВНИЧОГО МАЙБУТНЬОГО. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ / НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА», персональний збірник правника (повну версію книги було надруковано в 2008 році видавництвом «Юстініан», 2008, 208 сторінок (ISBN 978/966/8257/41/4, ББК, Б77). Більше тисячі екземплярів розіслано/подаровано було майже у всі офіційні бібліотеки, державні органи і установи, народним депутатам, відомим громадським та політичним діячам та журналістам, а також всім, хто виявляв бажання отримати екземпляр книги).

 

© KHABIBULLIN–ХАБИБУЛЛИН–ХАБІБУЛЛІН

Вадим Хабібуллін ® KHABIBULLIN.kiev.ua

ВАДИМ ХАБИБУЛЛИН

Советский Союз/Независимая Украина

персональный автобиографический сборник

(2017, Украина, Киев, на РУССКОМ языке)

 

В персональном автобиографическом сборнике юриста, правозащитника, адвоката, общественного деятеля и политика Вадима Монэвяровича ХАБИБУЛЛИНА (Вадима Монев’яровича ХАБІБУЛЛІНА) впервые в таком персональном автобиографическом формате, открыто и публично, рассказывается о нем.

 

В будущем, с высоты прошедших лет, мы, наверное, поймём, как случилось, что в таких сложных обстоятельствах все смелые, а иногда — практически несбыточные и нереальные замыслы, мечты и проекты Вадима — все таки осуществлялись. Как случилось, что ему удается реализовывать то, что задумывается, но критикуется со всех сторон.

 

Но был ли расчет Вадима правильным?

Со стороны могло показаться, что точность расчета, видение перспективы и ответственность, а также интуиция свойственные ему и его лидерским качествам, являются проявлением какой-то неизвестной силы, которая кажется постоянно сопровождает Вадима Хабибуллина и направляет в жизни. Очевидно, только так можно объяснить, почему в крайне неблагоприятных обстоятельствах осуществляются самые смелые и иногда практически невыполнимые и нереальные замыслы, мечты и проекты Вадима.

 

Этот первый̆, в формате открытости и публичности, персональный автобиографически сборник Вадим Хабибуллин посвятил своей семье, и всем, вдохновившим его на жизненные достижения; своим школьным учителям и последующим наставникам; судьбе, клиентам, коллегам и партнерам, друзьям и врагам, которые закаляли и делали Вадима лучше, а также всем тем, кто способствовал, помогал, верил и доверял. В конечном итоге, эта история становления Вадима как человека и профессионала увидит мир благодаря судьбе, оберегающей и сопровождающей его все это время…

 

Вадим Хабибуллин «ПУТЬ К УСПЕХУ И ЮРИДИЧЕСКОМУ БУДУЩЕМУ. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ / НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА», персональный сборник юриста (полную версию книги было напечатано в 2008 году издательством «Юстиниан», 2008, 208 страниц (ISBN 978/966/8257/41/4, ББК, Б77). Более тысячи экземпляров разослано/подарено было почти во все официальные библиотеки, государственные органы и учреждения, народным депутатам, известным общественным и политическим деятелям и журналистам, а также всем, кто изъявлял желание получить экземпляр книги).

 

© KHABIBULLIN–ХАБИБУЛЛИН–ХАБІБУЛЛІН

Вадим Хабибуллин ® KHABIBULLIN.kiev.ua

 

2017_ЧИТАТИ/СКАЧАТИ КНИГУ (укр):

2017-КНИГА(укр)_ВАДИМ_ХАБІБУЛЛІН_РАДЯНСЬКИЙ_СОЮЗ_НЕЗАЛЕЖНА_УКРАЇНА.pdf

2017_ЧИТАТИ/СКАЧАТИ:

 

http://khabibullin.kiev.ua/2017_kniga_ukr_pro_khabibullina/

 

https://drive.google.com/file/d/0B2ZcBhwnCq0laDViR3FHZDJldmM/view?usp=sharing

2017_ЧИТАТЬ/СКАЧАТЬ КНИГУ (рус):

2017-КНИГА(рус)_ВАДИМ_ХАБИБУЛЛИН_СОВЕТСКИЙ_СОЮЗ_НЕЗАВИСИМАЯ_УКРАИНА.pdf

2017_ЧИТАТЬ/СКАЧАТЬ:

 

http://khabibullin.kiev.ua/2017_kniga_rus_pro_khabibullina/

 

https://drive.google.com/file/d/0B2ZcBhwnCq0lRXNYczlMUGhaWDQ/view?usp=sharing

 

2008_«Вадим Хабібуллін. Шлях до успіху і правничого майбутнього. Радянський Союз/Незалежна Україна» автобіографічна книга, видавництво «Юстініан», 2008:

2008_ЧИТАТИ/СКАЧАТИ:

 

http://khabibullin.kiev.ua/30012008-3/

 

https://docs.google.com/file/d/0B61vktb3yHpNM2MyYzc4YTctZGRiMy00NjU4LThhNWEtYzJjYzRiMTBlMTRl/edit?hl=uk

 

2008_«Вадим Хабібуллін. Шлях до успіху і правничого майбутнього. Радянський Союз/Незалежна Україна» автобіографічна книга, видавництво «Юстініан», 2008:

2008_ЧИТАТЬ/СКАЧАТЬ:

 

http://khabibullin.kiev.ua/30012008-3/

 

https://docs.google.com/file/d/0B61vktb3yHpNM2MyYzc4YTctZGRiMy00NjU4LThhNWEtYzJjYzRiMTBlMTRl/edit?hl=uk

 

 

ФОТО-ЛОГО-БЕЛ

#Хабібуллін / #Хабибуллин

 

Навигация по записям

*/?>