Освіта

 

fullsizeoutput_ceab

________________________________________________________________________________

Вадим Хабібуллін (ст.) | Повна автобіографічна довідка | ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(укр.)

Повна вища освіта 1997-2003 — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (спеціальність «Правознавство», факультет судово-прокурорський, кваліфікація «Юрист»).

НЮАУ хабибуллин 600

Повна вища освіта, магістратура 2001-2003 — Київський національний економічний університет (спеціальність «Банківська справа», магістерська програма «Банківський менеджмент», кваліфікація «Магістр з банківської справи»).

КНЕУ хабибуллин 600

Повна вища освіта, магістратура 2006 – Київський національний університет внутрішніх справ України (спеціальність «Правознавство», кваліфікація “Магістр права”).

КНУВС хабибуллин 600

У 2005 році на засіданні кафедри теорії кримінального процесу і судоустрою і на засіданні Вченої Ради Національної академії внутрішніх справ України Хабібулліну В.М. на одержання наукового ступеня кандидата юридичних наук затверджена тема дисертаційного дослідження (кандидатської дисертації) “Охорона адвокатської таємниці в контексті Європейської конвенції з прав людини” (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза).

тема дисертації хабибуллин 600

тема дисертації (2) 600

________________________________________________________________________________

Посвідчення щодо проходження атестації
щодо вільного володіння державною мовою

fullsizeoutput_57e5

________________________________________________________________________________

(рус.)

Полное высшее образование 1997-2003 — Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого (специальность «Правоведение», факультет судебно-прокурорский, квалификация «Юрист»).

Полное высшее образование, магистратура 2001-2003 — Киевский национальный экономический университет (специальность «Банковское дело», магистерская программа «Банковский менеджмент», квалификация «Магистр банковского дела»).

Полное высшее образование, магистратура 2006 – Киевский национальный университет внутренних дел Украины (специальность «Правоведение», квалификация “Магистр права”).

В 2005 году на заседании кафедры теории криминального процесса и судоустройства и на заседании Ученого Совета Национальной академии внутренних дел Украины Хабибуллину В.М. на получение научной степени кандидата юридических наук утверждена тема диссертационного исследования (кандидатской диссертации) “Охрана адвокатской тайны в контексте Европейской конвенции по правам человека” (специальность 12.00.09 – криминальный процесс и криминалистика; судебная экспертиза).