Освіта

Версія 3

ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

www.KHABIBULLIN.kiev.ua

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

youtube.com/user/VadymKHABIBULLIN

 

 

 

Голова Київської обласної колегії адвокатів (з 2007)

Голова Громадської ради при Державній виконавчій службі України (12.2011-12.2014)

Голова Нової солідарної України (з 2014)

 

 

 

Вадим Хабібуллін | ОСВІТА

 

У 1982 – 1992р.р. навчався та закінчив середню школу №205, що на Борщагівці у Святошинському районі м. Києва.

 

У 1997 – 2006р.р. навчався та отримав вищу освіту у трьох вищих навчальних закладах: Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого (ЮРИСТ), Київський національний економічний університет (МАГІСТР БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ), Національна академія внутрішніх справ (МАГІСТР ПРАВА).

 

У 2005р. на засіданні Вченої Ради Національної академії внутрішніх справ України Вадиму Хабібулліну на одержання наукового ступеня кандидата юридичних наук затверджена тема дисертаційного дослідження (кандидатської дисертації) “Охорона адвокатської таємниці в контексті Європейської конвенції з прав людини” (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза).

 

У 2006р. в Національній академії внутрішніх справ України склав кандидатські іспити.

 

 

 

Вадим Хабібуллін | ПУБЛІКАЦІЇ

 

Має більше тисячі публікацій, з яких сім наукових. Має коментарі та інші публікації у правничих, бізнес і громадсько-політичних виданнях та інтернет, а також виступів на радіо і телебаченні. Є співавтором книги — збірника «Законодавство про банкрутство. Збірник нормативних матеріалів та аналітичних статей» (Київ, Юстініан, 2003).

 

Є автором автобіографічної книги – персональний збірник правника «Вадим Хабібуллін. Шлях до успіху і правничого майбутнього. Радянський Союз/Незалежна Україна» (Юстініан, 2008р., 208 сторінок,  тираж 1500 примірників).

 

 

Вадим Хабібуллін | ТОРГОВА МАРКА

 

Вадим Хабібуллін ® — офіційно зареєстрований знак в Україні. Офіційно зареєстрована торгова марка, знак для товарів і послуг. Термін «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка» означають одне і те саме поняття і тому можуть вживатися як рівнозначні. Торгова марка є об’єктом промислової власності, юридичний захист котрого здійснюється на основі Цивільного кодексу України та закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Власник зареєстрованого знака для товарів і послуг (на основі отриманого свідоцтва) має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує, що цей знак зареєстровано в Україні.

 

 

 

Вадим Хабібуллін | ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

 

 

ВАДИМОМ ХАБІБУЛЛІНИМ ОФІЦІЙНО ЗАДЕКЛАРОВАНО

у період 2006-2016 р.р. (10 років)

(7857000,00 гривень, що відповідає

сумі $744134,00 доларів США)

Підтримуючи вимоги Закону України «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» щодо моніторингу способу життя «владних суб’єктів декларування» з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», що має подаватися відповідно до цього Закону — Вадим Хабібуллін, який не є «владним суб’єктом декларування» — ДОБРОВІЛЬНО, ПУБЛІЧНО ТА ВІДКРИТО вказує, що:

-загальна сума офіційного задекларованого Вадимом Хабібулліним доходу (грошових коштів) за видами діяльності — АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (КВЕД 74.11.1) та ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВА (КВЕД 69.10) за останні 10 років, у період 2006-2016 р.р. дорівнює сумі в національній валюті (гривня) 7857000,00 гривень (СІМ МІЛЬЙОНІВ ВІСІМСОТ П’ЯТДЕСЯТ СІМ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ), що у відповідні періоди (дати надходження грошових коштів на рахунок у банку) відповідало офіційному курсу Національного банку України (від 4,85/$1 у 2006 до 25/$1 у 2016) дорівнює еквіваленту в доларах США — $744134,00 доларів США (СІМСОТ СОРОК ЧОТИРИ ТИСЯЧІ СТО ТРИДЦЯТЬ ЧОТИРИ ДОЛАРИ США). Сума податків, які підлягали нарахуванню та офіційно сплачені Вадимом Хабібулліним за останні 10 років, у період 2006-2016 р.р. до Державного бюджету України — СОТНІ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ та тільки за останні декілька років — відповідає сумі — майже 400000,00 гривень (ЧОТИРИСТА ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ) сплачених податків.

 

 

Вадим Хабібуллін | СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua.044.5926000

odnoklassniki.ru/khabibullin.kiev.ua

vk.com/khabibullinkievua

twitter.com/KHABIBULLINkiev

youtube.com/user/VadymKHABIBULLIN

 

________________________________________________________________________________

Вадим Хабібуллін (ст.) | Повна автобіографічна довідка | ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(укр.)

Повна вища освіта 1997-2003 — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (спеціальність «Правознавство», факультет судово-прокурорський, кваліфікація «Юрист»).

НЮАУ хабибуллин 600

Повна вища освіта, магістратура 2001-2003 — Київський національний економічний університет (спеціальність «Банківська справа», магістерська програма «Банківський менеджмент», кваліфікація «Магістр з банківської справи»).

КНЕУ хабибуллин 600

Повна вища освіта, магістратура 2006 – Київський національний університет внутрішніх справ України (спеціальність «Правознавство», кваліфікація “Магістр права”).

КНУВС хабибуллин 600

У 2005 році на засіданні кафедри теорії кримінального процесу і судоустрою і на засіданні Вченої Ради Національної академії внутрішніх справ України Хабібулліну В.М. на одержання наукового ступеня кандидата юридичних наук затверджена тема дисертаційного дослідження (кандидатської дисертації) “Охорона адвокатської таємниці в контексті Європейської конвенції з прав людини” (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза).

тема дисертації хабибуллин 600

тема дисертації (2) 600

(рус.)

Полное высшее образование 1997-2003 — Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого (специальность «Правоведение», факультет судебно-прокурорский, квалификация «Юрист»).

Полное высшее образование, магистратура 2001-2003 — Киевский национальный экономический университет (специальность «Банковское дело», магистерская программа «Банковский менеджмент», квалификация «Магистр банковского дела»).

Полное высшее образование, магистратура 2006 – Киевский национальный университет внутренних дел Украины (специальность «Правоведение», квалификация “Магистр права”).

В 2005 году на заседании кафедры теории криминального процесса и судоустройства и на заседании Ученого Совета Национальной академии внутренних дел Украины Хабибуллину В.М. на получение научной степени кандидата юридических наук утверждена тема диссертационного исследования (кандидатской диссертации) “Охрана адвокатской тайны в контексте Европейской конвенции по правам человека” (специальность 12.00.09 – криминальный процесс и криминалистика; судебная экспертиза).