ХАБІБУЛЛІН ПІДТРИМАЄ РЕФОРМУ #ТАКСІ (03092020)

https://youtu.be/BcB_Pw-JAEo

 

fullsizeoutput_b856

 

Хабібуллін підтримає реформу таксі

#таксі #такси #Хабібуллін #В_АД_ИМ #Хабибуллин

http://khabibullin.kiev.ua/category/taksi/

#Блгдр «Телекомпанія Deutsche Welle» (Німецька хвиля) і особисто кореспонденту #DW Олександрі #Індюхова та операторам про увагу до теми реформи таксі.

Відео: http://khabibullin.kiev.ua/taksi/

Відео: https://youtu.be/BcB_Pw-JAEo

РИНОК ТАКСІ / КВЕД 49.32 «НАДАННЯ ПОСЛУГ ТАКСІ»

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення» розроблено з огляду на необхідність виправлення ситуації на ринку, коли через недієвість та неактуальність наявних інструментів регулювання та контролю ринок пасажирських перевезень на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення фактично опинився поза межами державного регулювання, що свідчить про неефективність поточної регуляторної політики та її некоректність щодо умов, які фактично склалися на ринку.

Законодавчі акти, якими врегульовані питання ведення відповідної діяльності ТАКСІ, не змінювалися протягом останніх 15 років, а отже, не можуть охопити нові бізнес-моделі, що виникли на ринку у зв’язку з появою та широким поширенням інформаційних технологій, що суттєво трансформували попит та пропозицію на ринку пасажирських перевезень легковими автомобілями.

В умовах недорозвиненої інфраструктури громадського транспорту зросла потреба пасажирів в отриманні швидкої, зручної та фінансово доступної послуги з перевезень ТАКСІ, що об’єктивно не могла бути задоволена за рахунок так званого «традиційного» ринку таксі, обсяг якого був і залишається незначним. Цей фактор зумовив появу нового формату надання послуг з перевезень пасажирів ТАКСІ «непрофесійними перевізниками», переважна частина з яких надає такі послуги на умовах неповної зайнятості, у вільний від роботи час, у вихідні чи просто по дорозі з роботи додому, розглядаючи цю діяльність як можливість додаткового заробітку.

Розвиток інформаційних технологій фактично перевів цей формат послуг на рівень нової бізнес-моделі, що сприяло подальшому динамічному розвитку сегменту автомобільних перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів індивідуально через онлайн-додатки для замовлення послуг. Водночас, наявні інструменти державного регулювання, які вимагають необхідності отримання ліцензії та обов’язкову реєстрацію суб’єктом господарювання для ведення такої діяльності, через необхідність нести додаткове адміністративне та фінансове навантаження, виявилися неефективними внаслідок чого переважна більшість осіб надають відповідні послуги ТАКСІ за межами правового поля.

За оцінками експертів, на сьогодні обсяг тіньового ринку ТАКСІ у масштабах України складає ~40 млрд грн на рік, у м. Києві ~2,5-5 млрд грн на рік (інформаційні послуги з перевезень ~4 млрд грн), із задіяними у таксі ~220 тис осіб (~200тис-400тис-600тис), майже 99% з яких є неофіційними і не зареєстрованими, а чинних ліцензій на ТАКСІ тільки ~11 тис. Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць КВЕД 49.32 «НАДАННЯ ПОСЛУГ ТАКСІ», за інформацією Державної фіскальної служби України та експертних досліджень на 2018, кількість юридичних осіб становить 456, фізичних осіб-підприємців – близько 10 тис. При цьому, за офіційними податковими (фіскальними) даними на запити Вадима Хабібулліна загальна сума сплачених податків до Державного бюджету України (збір податків і зборів): за 2012 (юрособи — 8509,80тис грн, ФОП — 21486,82тис грн); за 2013 (юрособи — 11717,01тис грн, ФОП — 28615,31тис грн); за 2014 (юрособи — 9201,63тис грн, ФОП — 21899,64тис грн), а за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 і 2020 нададуть додатково.

Описана проблема вказує на неефективність чинного регулювання та призводить до негативних наслідків для держави (недоотримання бюджетних надходжень, неефективність державного контролю за дотриманням законодавства), пасажирів (відсутність відповідальності перед пасажиром, зокрема, в частині безпеки перевезень) та суб’єктів господарювання, що працюють на відповідному ринку ТАКСІ (нерівна конкуренція між суб’єктами, які працюють на підставі ліцензії і тими, які працюють без ліцензії). Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено виключно за допомогою ринкових механізмів, а також чинних регуляторних актів, оскільки вони не містять механізмів, що дозволяють їх вирішити.

Основною суттю положень проєктів Закону про ТАКСІ має бути: запровадження правил роботи на ринку ТАКСІ та ефективних інструментів контролю за їх дотриманням щодо підвищення рівня безпеки перевезень на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення за рахунок переходу перевізників в правове поле та здійснення державного контролю за їх діяльністю та запровадження механізмів, що забезпечать відповідальність перевізників за якість та безпечність наданих послуг; забезпечення надходжень податків та зборів від ведення діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення до бюджетів різних рівнів; забезпечення безпеки руху та відповідальності перевізників ТАКСІ перед пасажирами; створення сприятливих умов для чесної та прозорої конкуренції на ринку ТАКСІ; створення моделі для легальної діяльності осіб, що надають послуги з внутрішніх перевезень на ТАКСІ або легковими автомобілями на замовлення.

Реалізація будь-якого проєкту Закону про ТАКСІ може не потребувати додаткових витрат з Державного бюджету України. Надходження додаткових платежів до бюджетів різних рівнів за отримання патенту (оцінюється у близько ~1 млрд грн на рік), легалізація ринку внутрішніх перевезень на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення, встановлення ефективного державного контролю за виконанням законодавства щодо внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

Будь-які проєкти Закону про ТАКСІ потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні. Проєкт Закону впливає на сферу інтересів суб’єктів господарювання та призведе до ефективного управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення.

З прийняттям Закону про ТАКСІ очікується створення значних економічних та соціальних переваг для споживачів послуг автомобільного транспорту, представників бізнесу та суспільства в цілому, підвищення рівня безпеки на автомобільному транспорті. Реалізація Закону не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечивши права суб’єктів господарювання, громадян і держави, за рахунок вдосконалення організації пасажирських перевезень автомобільним перевезень на ТАКСІ.

Проєкт Закону про ТАКСІ потребує ПОГОДЖЕННЯ із Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з безпеки на транспорті, Державною регуляторною службою України, Міністерством цифрової трансформації України та проведення ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Міністерством юстиції України.

Цілями державного регулювання ринку перевезень пасажирів на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення має бути: запровадження правил роботи на ринку ТАКСІ та ефективних інструментів контролю за їх дотриманням; забезпечення надходжень податків та зборів від ведення діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення до бюджетів різних рівнів; забезпечення безпеки руху та відповідальності перевізників ТАКСІ перед пасажирами; створення сприятливих умов для чесної та прозорої конкуренції в ТАКСІ; створення моделі для легальної діяльності осіб, що надають послуги з внутрішніх перевезень на ТАКСІ або легковими автомобілями на замовлення.

За інформацією ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ станом на травень 2020 — юридичні особи віддають перевагу ліцензії із видом робіт «внутрішні перевезення пасажирів легковими авто на замовлення» (52%). Водночас, значна частина юридичних осіб (19%) отримує ліцензії на надання обох видів послуг. Станом на травень 2020 — загальна кількість легкових автомобілів, що закріплені за ліцензіатами як засоби провадження господарської діяльності, становить майже 17,5 тис автомобілів.

Показниками результативності дії регуляторного акта в ТАКСІ має бути: ЗБІЛЬШЕННЯ: надходжень до бюджету від плати за патент у розмірі близько 800 млн. грн. на рік; кількості осіб, що легально зайняті у сфері надання послуг із внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення, від 220 тисяч осіб; кількості легально зареєстрованих ПРОВАЙДЕРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ з організації внутрішніх перевезень на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення на 80%; кількості укладених договорів щодо страхування пасажирів. ЗМЕНШЕННЯ: нелегальної частки ринку внутрішніх перевезень на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення до 20%; адміністративного та фінансового навантаження на перевізників, шляхом заміни ліцензування включенням до РЕЄСТРУ автомобільних перевізників за заявницьким принципом, відміни вимоги щодо обов’язкового встановлення таксометра та укладення договорів перевезення пасажирів легковими автомобілями ТАКСІ на замовлення у паперовому вигляді. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб на яких поширюється дія регуляторного акта середній оскільки проєкт акта розміщено на офіційному вебсайті Мінінфраструктури у розділі «Регуляторна діяльність».

(з Пояснювальної записки та Аналізу регуляторного впливу до ПРОЄКТУ Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів  на ТАКСІ та легковими автомобілями на замовлення»)

Навигация по записям

*/?>