#Вакцинація #Вакцинация #Вакцина #Карантин #СУД #СУДИ #СУДОВАПРАКТИКА

Вакцинація / Карантин / Судова практика

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ

#Вакцина #вкцн / #Карантин #крнтн

#СУД  / #СУДИ / #СУДОВАПРАКТИКА

#ЗахищайтеСвоїПрава:

Читати: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1530401667333456&type=3

Читати: https://drive.google.com/drive/folders/1-ndRH3q9b7aeFTyHzMjzKuI-3Vm2Cae2?usp=sharing

#Хабібуллін / #Хабибуллин

http://KHABIBULLIN.kiev.ua

http://KHABIBULLIN.business.site

http://ADVOKAT-OBLASTI.kiev.ua

http://ADVOKATOBLASTI.business.site

http://ISTINA6.business.site

http://ISTINA13.business.site

#пмлй

***

27/12

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ В силу принципу ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ, діючого в адміністративному праві, всі сумніви у винності особи, що притягується до адміністративної відповідальності, тлумачаться на її користь. НЕДОВЕДЕНА ВИНА ПРИРІВНЮЄТЬСЯ ДО ДОВЕДЕНОЇ НЕВИНУВАТОСТІ. Перебуваючи на робочому місці, допустив порушення обмежувальних КАРАНТИННИХ заходів, а саме: відсутнє маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 1,5; працівники в закладі знаходилися без ЗІЗ, не забезпечення індивідуального захисту; не забезпечено централізований збір використаних засобів індивідуального захисту; не дотримується заборона щодо приймання відвідувачів (у працівників відсутні СЕРТИФІКАТИ щодо повного курсу ВАКЦИНАЦІЇ); на вході відсутня інформація щодо максимальної кількості осіб (відвідувачів), що можуть перебувати на площах закладу, чим порушив вимоги ст. 29 Закону України «;Про захист населення від інфекційних хвороб, підпункту 9, 4 п. 2 (2), 3 (5), 3 Постанови КМУ № 1236 від 9 грудня 2020 року. Відповідно до вимог Закону, крім посилання на конкретну норму — зміст протоколу повинен давати чітку змогу встановити, який зовнішній прояв (об`єктивну сторону) мало відповідне адміністративного правопорушення, тобто які конкретно дії вчинила особа для вчинення адміністративного правопорушення, у ньому має бути коректно визначено суб`єкта правопорушення, тобто особу, яка в силу закону несе відповідальність за відповідні дії. Втім, з досліджених у судовому засіданні: протоколу, листа-опитувальника, не вбачається, що  ОСОБА_1 є суб`єктом господарювання. ОСОБА_1 згідно протоколу є найманим працівником та працює на посаді менеджера, тобто не є суб`єктом господарювання та посадовою особою, яка може нести відповідальність за дії вказані у протоколі, а тому в розумінні ст. 44-3 КУпАП не є суб`єктом вказаного правопорушення. Також матеріали справи не містять відповідних відомостей, які б свідчили, що  ОСОБА_1 є відповідальною особою в цьому закладі та має відповідні повноваження щодо організації дотримання протиепідемічних заходів. https://reyestr.court.gov.ua/Review/102109536

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Будучи адміністратором закладу , допустила прийом відвідувачів без наявного документу про ВАКЦИНАЦІЮ, чим порушила вимоги п.п. 3 п. 3-5 Постанови КМУ №1236 від 09.12.2020, тобто вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Згідно з пунктом 4 частини третьої статті 129 Конституції України однією із засад судочинства є змагальність сторін. Закон не покладає на суд обов`язок збирати докази винуватості чи невинуватості особи. Приймаючи до уваги приписи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також зважаючи на практику ЄСПЛ у справах «Лучанінова проти України» (рішення від 09.06.2011, заява № 16347/02), «Надточій проти України» (рішення від 15.05.2008, заява N 7460/03), беручи до уваги серйозність передбаченого ст.44-3 КУпАП адміністративного стягнення у вигляді штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, правопорушення, яке розглядається, має ознаки, притаманні «кримінальному обвинуваченню» у значенні статті 6 Конвенції, що вимагає дотримання стороною обвинувачення, яку в цій справі представляє автор протоколу про адміністративне порушення, відповідного доказового забезпечення, що передбачає такий рівень доказування, який не залишає жодних розумних сумнівів щодо доведеності вини обвинуваченого. Разом із тим, посадовою особою, яка склала протокол, не надано достатніх доказів, які б доводили вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Крім того, відсутнє підтвердження того, що ОСОБА_1 є суб`єктом вказаного правопорушення, а саме особою наділеною відповідними повноваженнями, у тому числі щодо прийняття рішення про початок чи зупинення роботи, а також прийом відвідувачів у закладі без наявного документу про вакцинацію. Відповідальність за вказане адміністративне правопорушення може нести суб`єкт господарювання чи посадова особа, наділені відповідними повноваженнями чи службовими обов`язками. При цьому, належних доказів того, що ОСОБА_1 мала такі повноваження, матеріали справи не містять. https://reyestr.court.gov.ua/Review/102140039

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Будучи керуючою закладу, допустила роботу закладу без ведення журналу вологого прибирання приміщень, дезінфекції поверхонь та журналу температурного скринінгу, без інструктажу персоналу щодо дотримання КАРАНТИННИХ вимог, а також перебувала на робочому місці з припущеною МАСКОЮ, чим порушила вимоги п.п.1 п. 2-2 Постанови КМУ №1236 від 09.12.2020 та п. 2, 3, 5, 11 Постанови Головного державного санітарного лікаря України №13 від 06.10.2021,  тобто вчинила адміністративне правопорушення,  передбачене ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Крім того, ОСОБА_2 НЕ Є СУБ`ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, а також посадовою особою, ВІДПОВІДАЛЬНОЮ за здійсненням контролю наявності журналів та дотриманням КАРАНТИННИХ вимог. Згідно з пунктом 4 частини третьої статті 129 Конституції України однією із засад судочинства є змагальність сторін. Закон не покладає на суд обов`язок збирати докази винуватості чи невинуватості особи. Приймаючи до уваги приписи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також зважаючи на практику ЄСПЛ у справах «Лучанінова проти України» (рішення від 09.06.2011, заява № 16347/02), «Надточій проти України» (рішення від 15.05.2008, заява N 7460/03), беручи до уваги серйозність передбаченого ст.44-3 КУпАП адміністративного стягнення у вигляді штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, правопорушення, яке розглядається, має ознаки, притаманні «кримінальному обвинуваченню» у значенні статті 6 Конвенції, що вимагає дотримання стороною обвинувачення, яку в цій справі представляє автор протоколу про адміністративне порушення, відповідного доказового забезпечення, що передбачає такий рівень доказування, який не залишає жодних розумних сумнівів щодо доведеності вини обвинуваченого. Разом із тим, посадовою особою, яка склала протокол, не надано достатніх доказів, які б доводили вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Зокрема, відсутнє підтвердження того, що ОСОБА_1 є суб`єктом вказаного правопорушення, а саме особою наділеною відповідними повноваженнями, у тому числі щодо прийняття рішення про початок чи зупинення роботи закладу без ведення журналу санітарної обробки приміщень та температурного скринінгу, а також проведення інструктажу щодо дотримання карантинних норм у закладі. Відповідальність за вказане адміністративне правопорушення може нести суб`єкт господарювання чи посадова особа, наділені відповідними повноваженнями чи службовими обов`язками. При цьому, належних доказів того, що ОСОБА_1 мала такі повноваження, матеріали справи не містять. Самих лише даних протоколу про адміністративне правопорушення та листа-опитувальника, що не містять підпису ОСОБА_1 , в даному випадку є недостатньо для підтвердження вини останньої у вчиненні адміністративного правопорушення. https://reyestr.court.gov.ua/Review/102140046

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Не мав негативного результату тестування на kovid-19, або внутрішнього СЕРТИФІКАТУ чи іноземного сертифіката про підтверджену ВАКЦИНАЦІЮ від kovid-19, чим порушив п.п. 23 п. 3постанову КМУ від 09.12.2020 № 1236. ОСОБА_1 притягується до адміністративної відповідальності за ч. 1ст.44-3 КУпАП, тобто за порушення правил щодо КАРАНТИНУ людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 та п.п. 23 п. 3постанову КМУ від 09.12.2020 № 1236. Разом з тим, ПРОТОКОЛ НЕ МІСТИТЬ жодних пояснень, як самої особи, що притягається до адміністративної відповідальності, так і свідків, а також ЖОДНИХ ФОТО ЧИ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ, які б підтвердили, що ОСОБА_1 не тільки не мав при собі необхідних документів, А Й ВЗАГАЛІ БУВ ПАСАЖИРОМ транспортного засобу. https://reyestr.court.gov.ua/Review/102111157

24/12

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ У відповідності до протоколу ОСОБА_1 у м. Києві ПОРУШИВ постанову КМУ №1236 п.10, пп. 3-5 ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а саме забезпечував діляність навчального закладу «Кукі клаб» з відвідуванням під час введення ЧЕРВОНОЇ ЗОНИ. ЗАКОН НЕ ПОКЛАДАЄ НА СУД ОБОВ`ЯЗОК ЗБИРАТИ ДОКАЗИ ВИНУВАТОСТІ ЧИ НЕВИНУВАТОСТІ ОСОБИ. Приймаючи до уваги приписи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також зважаючи на практику ЄСПЛ у справах «Лучанінова проти України» (рішення від 09.06.2011, заява № 16347/02), «Надточій проти України» (рішення від 15.05.2008, заява N 7460/03), беручи до уваги серйозність передбаченого ст.44-3 КУпАП адміністративного стягнення у вигляді штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, правопорушення, яке розглядається, має ознаки, притаманні «кримінальному обвинуваченню» у значенні статті 6 Конвенції, що вимагає дотримання стороною обвинувачення, яку в цій справі представляє автор протоколу про адміністративне порушення, відповідного ДОКАЗОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, що передбачає такий рівень доказування, який не залишає жодних розумних сумнівів щодо доведеності вини обвинуваченого. Разом із тим, ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ, ЯКА СКЛАЛА ПРОТОКОЛ, НЕ НАДАНО ДОСТАТНІХ ДОКАЗІВ, які б доводили вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Самих ЛИШЕ ДАНИХ ПРОТОКОЛУ про адміністративне правопорушення та РАПОРТУ ПОЛІЦІЇ в даному випадку Є НЕДОСТАТНЬО ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИНИ ОСОБА_1 за умови, що останній свою вину категорично ЗАПЕРЕЧУЄ. Враховуючи, що відповідно до положень ч. 3 ст. 62 Конституції України УСІ СУМНІВИ щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь, приходжу до переконання, що провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 підлягає закриттю на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. https://reyestr.court.gov.ua/Review/102086637

21/12

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Перебуваючи на робочому місці в кав`ярні, порушила вимоги постанови КМУ №1236 п.п. 11 п. 3, а саме перебувала на робочому місці БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, а саме: ковід-сертифікату, ПЛР-тесту або довідки про одужанняНа підтвердження винуватості ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, до протоколу про адміністративне правопорушення посадовою особою ДОЛУЧЕНО РАПОРТ. Однак протокол про адміністративне правопорушення, який є процесуальним документом, та рапорт самі по собі, за своїм характером, НЕ МОЖУТЬ БУТИ БЕЗПЕРЕЧНИМИ ДОКАЗАМИ вини особи. Крім того, працівниками поліції НЕ БУЛО ЗАЛУЧЕНО СВІДКІВ для фіксації правопорушення та НЕ ЗДІЙСНЕНО ВІДЕО зйомку. https://reyestr.court.gov.ua/Review/101943079

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Однак, при складанні стосовно ОСОБА_1  протоколу про адміністративне правопорушення не було дотримано вказаних вимог закону, а саме: вказано, що ОСОБА_1  перебував на території метрополітену БЕЗ ДОКУМЕНТУ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, чим порушив пп. 11 п. 3 постанови КМУ №1236, яким встановлено вимоги до суб`єктів господарювання щодо розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування. Протокол про адміністративне правопорушення — це документ, який офіційно засвідчує факт вчинення особою неправомірних дій і є одним із джерел доказів та підставою подальшого провадження у справі, а тому складений стосовно ОСОБА_2 протокол серії ВАБ №372112 від 09.11.2021 не може бути визнаний належним та допустимим доказом наявності в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Вказані вимоги закону також узгоджуються з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яку національні суди повинні враховувати при здійсненні правосуддя. Відповідно до рішень Європейського суду з прав людини («Малофеєв проти Росії» та «Карелін проти Росії») у випадку, коли викладена в протоколі фабула АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ не відображає всіх істотних ознак складу правопорушення, суд не має права самостійно редагувати її, а так само не може відшукувати докази на користь обвинувачення, оскільки це становитиме порушення права на захист (особа не може належним чином підготуватися до захисту) та принципу рівності сторін процесу. У такому випадку справа про адміністративне правопорушення має бути закрита у зв`язку з відсутністю складу правопорушення. https://reyestr.court.gov.ua/Review/101847089

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, 01.11.2021 р. приблизно о 11-00 год. ОСОБА_1 перебував у вестибюлі станції метро «Славутич» БЕЗ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, ПЛР ТЕСТУ, ДОВІДКИ ВІД ЛІКАРЯ, чим порушив п.п. 11 п. 3 постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 р., тобто вчинив правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП. В судовому засіданніОСОБА_1 вину у скоєні правопорушення не визнав та просив закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Так, стаття 44-3 КУпАП передбачає відповідальність за «порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами». Вказана норма носить БЛАНКЕТНИЙ характер, а тому серед ознак суті такого адміністративного правопорушення обов`язково повинно бути посилання на конкретний нормативно-правовий акт, яким встановлюються відповідні правила та якого не дотрималась особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, порушивши тим самим законодавчі приписи. https://reyestr.court.gov.ua/Review/101880393

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Таким чином, діюче на той час законодавство передбачало можливість не застосування обмежень, передбачених підпунктом 21 п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 09 грудня 2020 року. В той же час, ПРОТОКОЛ та додані до нього матеріали НЕ МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЇ стосовно того чи могли бути застосовані вказані обмеження в даному випадку, так як відсутні дані про те ЧИ ПЕРЕВІРЯЛИСЯ компетентними органами особи, які перебували в закладі, та персонал заклауду на предмет ВАКЦИНУВАННЯ/наявності ПЛР тестів тощо. https://reyestr.court.gov.ua/Review/101744971

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, ПЛР ТЕСТУ, ДОВІДКИ ВІД ЛІКАРЯ. Протокол про адміністративне правопорушення МІСТИТЬ ВИПРАВЛЕННЯ, які не застережені підписом особи, яка склала протокол. https://reyestr.court.gov.ua/Review/101802702

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, ПЛР ТЕСТУ, ДОВІДКИ ВІД ЛІКАРЯ. Відповідальність за порушення вимог, щодо порушення норм суб`єктами господарювання, НЕ МОЖУТЬ НЕСТИ ПРАЦІВНИКИ таких суб`єктів господарювання, відвідувачі чи інші треті особи, оскільки вони не здійснюють господарську діяльність та не відповідають за дії такого суб`єкта господарювання. https://reyestr.court.gov.ua/Review/101763731

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ У той же час матеріали справи не містять доказів того, що ОСОБА_1 у вказаний день та час перебував в громадському транспорті, а саме на станції метро, БЕЗ КОВІД-СЕРТИФІКАТУ, ДОВІДКИ ВІД ЛІКАРЯ, ПЛР-ТЕСТУ, АБО ДОВІДКИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, а отже відсутні підтвердження того, що  ОСОБА_1 вчинив порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. Відповідно до ст. 62 Конституції України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. https://reyestr.court.gov.ua/Review/101763986

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Так, відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, ОСОБА_1 порушив постанову КМУ № 1236 БЕЗ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, ПЛР ТЕСТУ, ДОВІДКИ ВІД ЛІКАРЯ. Проте в матеріалах справи відсутні відомості та докази, що на відповідній території регіону, на момент складення протоколу про адміністративне правопорушення, був установлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки. https://reyestr.court.gov.ua/Review/101544744

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Втім, з досліджених у судовому засіданні: протоколу БЕЗ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, ПЛР ТЕСТУ, ДОВІДКИ ВІД ЛІКАРЯ, листа-опитувальника, фотознімків, НЕ ВБАЧАЄТЬСЯ, що  ОСОБА_1 є суб`єктом ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБА_1 згідно протоколу Є НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКОМ та працює на посаді адміністратора, тобто не є суб`єктом господарювання та посадовою особою, яка може нести відповідальність за дії вказані у протоколі, а тому в розумінні ст. 44-3 КУпАП не є суб`єктом вказаного правопорушення. https://reyestr.court.gov.ua/Review/101171005

#ВАКЦИНАЦІЯ / #ВАКЦИНАЦИЯ Відповідальність за вказаною статтею КУпАП нестиме ПОСАДОВА ОСОБА суб`єкта господарювання, на якому сталося порушення, тобто особа, яка ВИКОНУЄ ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА (директор, голова правління тощо), і на яку покладені обов`язки щодо організації дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм. Як слідує зі змісту протоколу БЕЗ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, ПЛР ТЕСТУ, ДОВІДКИ ВІД ЛІКАРЯ №670 від 19.10.2021 року відносно ОСОБА_1 та доданих до нього матеріалів, ОСОБА_1 НЕ ВИКОНУВАЛА у ФОП ОСОБА_2 функції керівника магазину, а також НЕ БУЛА ВІДПОВІДАЛЬНОЮ за дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм. Остання Є НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКОМ даного суб`єкта господарювання, замає посаду продавця-касира, до посадових обов`язків якої належить реалізація та продаж товарів даного магазину. https://reyestr.court.gov.ua/Review/100953313

Навигация по записям

*/?>